Productdesign - Academische bachelor

 

 


Tijdens de bacheloropleiding staat de ontwikkeling van een kritisch onderzoekende houding en het verwerven van skills gericht op materialisatie en communicatie centraal.
Je verwerft vanuit een opdrachtgestuurde onderwijsmethode competenties om concepten en ideeën om te zetten in concrete en werkbare producten, tools en diensten. 
Hiervoor krijg je een brede basis mee aan praktische vaardigheden (schetsen, prototyping, CAD, etc.) en theoretische kennis (materiaalkunde, wetenschappen, ergonomie, etc.) die je binnen de ontwerpopdrachten moet toepassen.
Je leert ook om op een mature en creatieve manier te communiceren.


Onderzoek is in de bacheloropleiding zowel expliciet als impliciet aanwezig.
Enerzijds word je ermee geconfronteerd in de vorm van onderzoeksmodules die erop gericht zijn om zowel nderzoeksvaardigheden als kritische (zelf)reflectie te verwerven.
Maar daarnaast komt onderzoek ook binnen de andere opleidingsonderdelen aan bod.
Door de onderzoeksvraag in opdrachten binnen de praktijk en theorie centraal te stellen, word je
gestimuleerd om met een onderzoekende houding jezelf te verdiepen in de materie.
Hiermee word je als student gestimuleerd om een ontwerpproces te doorlopen vanuit verschillende invalshoeken, in plaats van je louter te focussen op het oplossen van een probleemstelling.


Voor wie?
Je hebt een brede belangstelling: zowel het artistieke, het culturele, het wetenschappelijke als het technische spreken je aan. Je schetst, maakt en experimenteert graag met materialen en nieuwe processen.
Je hebt een levendige verbeelding en je schept er plezier in om objecten en oplossingen te bedenken voor een mooiere en een steeds veranderende en betere wereld.
 


Aanvullende info:

LUCA School of Arts - Campus C-mine


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Productdesign - Academische bachelor

Algemene info

 


Tijdens de bacheloropleiding staat de ontwikkeling van een kritisch onderzoekende houding en het verwerven van skills gericht op materialisatie en communicatie centraal.
Je verwerft vanuit een opdrachtgestuurde onderwijsmethode competenties om concepten en ideeën om te zetten in concrete en werkbare producten, tools en diensten. 
Hiervoor krijg je een brede basis mee aan praktische vaardigheden (schetsen, prototyping, CAD, etc.) en theoretische kennis (materiaalkunde, wetenschappen, ergonomie, etc.) die je binnen de ontwerpopdrachten moet toepassen.
Je leert ook om op een mature en creatieve manier te communiceren.


Onderzoek is in de bacheloropleiding zowel expliciet als impliciet aanwezig.
Enerzijds word je ermee geconfronteerd in de vorm van onderzoeksmodules die erop gericht zijn om zowel nderzoeksvaardigheden als kritische (zelf)reflectie te verwerven.
Maar daarnaast komt onderzoek ook binnen de andere opleidingsonderdelen aan bod.
Door de onderzoeksvraag in opdrachten binnen de praktijk en theorie centraal te stellen, word je
gestimuleerd om met een onderzoekende houding jezelf te verdiepen in de materie.
Hiermee word je als student gestimuleerd om een ontwerpproces te doorlopen vanuit verschillende invalshoeken, in plaats van je louter te focussen op het oplossen van een probleemstelling.


Voor wie?
Je hebt een brede belangstelling: zowel het artistieke, het culturele, het wetenschappelijke als het technische spreken je aan. Je schetst, maakt en experimenteert graag met materialen en nieuwe processen.
Je hebt een levendige verbeelding en je schept er plezier in om objecten en oplossingen te bedenken voor een mooiere en een steeds veranderende en betere wereld.
 


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

LUCA School of Arts - Campus C-mine


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Productdesign 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,

Schoolvakken SO: Industriële kunst,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

C-mine 5  3600 Genk
02 447 16 00    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een productdesigner is een deskundige die serieproducten ontwerpt, dagdagelijkse producten die op grote schaal moeten kunnen worden geproduceerd en die de toets van beter, efficiënter, meer ecologisch moeten kunnen doorstaan.
Hiertoe dient hij te beschikken over een synthetisch vermogen om te putten uit diverse disciplines als economie, techniek, ecologie, menswetenschappen, ergonomie om vorm te geven aan een uitgebalanceerd productontwerp.
Een productdesigner kan als zelfstandig freelance ontwerper, als stafmedewerker in een ontwerpbureau of als bedrijfsontwerper in een onderneming van industriële productie, distributie of dienstverlening terecht.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Industrieel vormgever
Meubelontwerper


Gegevens bijgewerkt tot 06-09-2021

Productdesign - Academische bachelor

Algemene info

 


Tijdens de bacheloropleiding staat de ontwikkeling van een kritisch onderzoekende houding en het verwerven van skills gericht op materialisatie en communicatie centraal.
Je verwerft vanuit een opdrachtgestuurde onderwijsmethode competenties om concepten en ideeën om te zetten in concrete en werkbare producten, tools en diensten. 
Hiervoor krijg je een brede basis mee aan praktische vaardigheden (schetsen, prototyping, CAD, etc.) en theoretische kennis (materiaalkunde, wetenschappen, ergonomie, etc.) die je binnen de ontwerpopdrachten moet toepassen.
Je leert ook om op een mature en creatieve manier te communiceren.


Onderzoek is in de bacheloropleiding zowel expliciet als impliciet aanwezig.
Enerzijds word je ermee geconfronteerd in de vorm van onderzoeksmodules die erop gericht zijn om zowel nderzoeksvaardigheden als kritische (zelf)reflectie te verwerven.
Maar daarnaast komt onderzoek ook binnen de andere opleidingsonderdelen aan bod.
Door de onderzoeksvraag in opdrachten binnen de praktijk en theorie centraal te stellen, word je
gestimuleerd om met een onderzoekende houding jezelf te verdiepen in de materie.
Hiermee word je als student gestimuleerd om een ontwerpproces te doorlopen vanuit verschillende invalshoeken, in plaats van je louter te focussen op het oplossen van een probleemstelling.


Voor wie?
Je hebt een brede belangstelling: zowel het artistieke, het culturele, het wetenschappelijke als het technische spreken je aan. Je schetst, maakt en experimenteert graag met materialen en nieuwe processen.
Je hebt een levendige verbeelding en je schept er plezier in om objecten en oplossingen te bedenken voor een mooiere en een steeds veranderende en betere wereld.
 


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

LUCA School of Arts - Campus C-mine


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Productdesign 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Audiovisuele en Beeldende kunst

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,

Schoolvakken SO: Industriële kunst,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

C-mine 5  3600 Genk
02 447 16 00    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een productdesigner is een deskundige die serieproducten ontwerpt, dagdagelijkse producten die op grote schaal moeten kunnen worden geproduceerd en die de toets van beter, efficiënter, meer ecologisch moeten kunnen doorstaan.
Hiertoe dient hij te beschikken over een synthetisch vermogen om te putten uit diverse disciplines als economie, techniek, ecologie, menswetenschappen, ergonomie om vorm te geven aan een uitgebalanceerd productontwerp.
Een productdesigner kan als zelfstandig freelance ontwerper, als stafmedewerker in een ontwerpbureau of als bedrijfsontwerper in een onderneming van industriële productie, distributie of dienstverlening terecht.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Industrieel vormgever
Meubelontwerper


Gegevens bijgewerkt tot 06-09-2021