Mécanique navale (F) - Academische bachelor

 

Dit is de Franstalige versie van de pba Scheepswerktuigkunde.


Les mécaniciens à bord sont responsables du fonctionnement technique du navire: la propulsion et les moteurs, tous les systèmes de mesurement et capteurs, l'électricité et l'électrotechnique, la purification de l'eau, la production de vapeur et la purification des eaux de ballast et des émissions des moteurs. Ils apprennent comment ces systèmes techniques sont tous interconnectés et comment ils peuvent les faire fonctionner comme une machine bien organisée Cela se fait non seulement à travers des sujets théoriques, mais aussi à travers une formation approfondie tout au long du cours, en atelier et sur simulateurs.


En outre, ces étudiants étudient également les nouvelles innovations technologiques importantes comme dans le monde du dragage ou de l'offshore, et apprennent comment ils peuvent contribuer à cette innovation par la recherche. C'est pourquoi la formation offre également aux futurs mécaniciens une large base en mathématiques, physique et chimie.


Enfin, les étudiants en mécanique navale acquièrent les connaissances générales et les compétences dont tout marin a besoin, telles que la sécurité maritime, la lutte contre les incendies, la réglementation environnementale à bord, les techniques médicales, l'anglais maritime et les compétences en communication.


Aanvullende info:

Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool)


Studiepunten

180

Mécanique navale (F) - Academische bachelor

Algemene info

Dit is de Franstalige versie van de pba Scheepswerktuigkunde.


Les mécaniciens à bord sont responsables du fonctionnement technique du navire: la propulsion et les moteurs, tous les systèmes de mesurement et capteurs, l'électricité et l'électrotechnique, la purification de l'eau, la production de vapeur et la purification des eaux de ballast et des émissions des moteurs. Ils apprennent comment ces systèmes techniques sont tous interconnectés et comment ils peuvent les faire fonctionner comme une machine bien organisée Cela se fait non seulement à travers des sujets théoriques, mais aussi à travers une formation approfondie tout au long du cours, en atelier et sur simulateurs.


En outre, ces étudiants étudient également les nouvelles innovations technologiques importantes comme dans le monde du dragage ou de l'offshore, et apprennent comment ils peuvent contribuer à cette innovation par la recherche. C'est pourquoi la formation offre également aux futurs mécaniciens une large base en mathématiques, physique et chimie.


Enfin, les étudiants en mécanique navale acquièrent les connaissances générales et les compétences dont tout marin a besoin, telles que la sécurité maritime, la lutte contre les incendies, la réglementation environnementale à bord, les techniques médicales, l'anglais maritime et les compétences en communication.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool)


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Les étudiants doivent subir un examen médical, de préférence avant le début des études, et, dans tous les
cas, avant le début du stage à bord. 
Les étudiants qui sont déclarés inaptes à naviguer sur le plan médical peuvent suivre le stage en tant qu’étudiants à bord mais le stage ne sera reconnu comme temps de navigation (nécessaire pour l’obtention des brevets) que s’ils sont déclarés médicalement aptes à naviguer à la fin de leurs études.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Mécanique navale (F) 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Nautische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Nautische technieken,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Noordkasteel Oost 6  2030 Antwerpen

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Bemanning zeevaart

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022

Mécanique navale (F) - Academische bachelor

Algemene info

Dit is de Franstalige versie van de pba Scheepswerktuigkunde.


Les mécaniciens à bord sont responsables du fonctionnement technique du navire: la propulsion et les moteurs, tous les systèmes de mesurement et capteurs, l'électricité et l'électrotechnique, la purification de l'eau, la production de vapeur et la purification des eaux de ballast et des émissions des moteurs. Ils apprennent comment ces systèmes techniques sont tous interconnectés et comment ils peuvent les faire fonctionner comme une machine bien organisée Cela se fait non seulement à travers des sujets théoriques, mais aussi à travers une formation approfondie tout au long du cours, en atelier et sur simulateurs.


En outre, ces étudiants étudient également les nouvelles innovations technologiques importantes comme dans le monde du dragage ou de l'offshore, et apprennent comment ils peuvent contribuer à cette innovation par la recherche. C'est pourquoi la formation offre également aux futurs mécaniciens une large base en mathématiques, physique et chimie.


Enfin, les étudiants en mécanique navale acquièrent les connaissances générales et les compétences dont tout marin a besoin, telles que la sécurité maritime, la lutte contre les incendies, la réglementation environnementale à bord, les techniques médicales, l'anglais maritime et les compétences en communication.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool)


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Les étudiants doivent subir un examen médical, de préférence avant le début des études, et, dans tous les
cas, avant le début du stage à bord. 
Les étudiants qui sont déclarés inaptes à naviguer sur le plan médical peuvent suivre le stage en tant qu’étudiants à bord mais le stage ne sera reconnu comme temps de navigation (nécessaire pour l’obtention des brevets) que s’ils sont déclarés médicalement aptes à naviguer à la fin de leurs études.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Mécanique navale (F) 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Nautische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Nautische technieken,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Noordkasteel Oost 6  2030 Antwerpen

Beroepsuitwegen

Mogelijke beroepen

Bemanning zeevaart

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022