Mechanische vormgeving - Derde graad

Studierichting "Mechanische vormgeving"

Wil je later werken in de metaalverwerkende nijverheid? De basisopleiding krijg je in deze technisch- praktische studierichting. 
Je leert er:

 • plaatonderdelen in 2D maken of 3D-stukken uit metaal of kunststof 
 • materialen kennen en techieken die gebruikt worden in de plaatbewerking en de verspaning*
 • niet- verspanende bewerkingen*  vb. persen,  solderen,  gieten,  buigen …
 • verspanende bewerkingen  vb. draaien, frezen, boren, slijpen, kotteren …
 • zowel werken met conventionele machines (zagen, boren, freezen...met de hand) als met (gestuurde) CNC- machines om zeer nauwkeurig werk te kunnen afleveren
 • basisonderhoud uitvoeren aan de machines, storingen opsporen, productiegegevens registreren
 • onderdelen, componenten, verbindingsstukken monteren en bijstellen om een constructie in metaal of kunststoft te maken
 • dit doen volgens constructietekeningen, technische dossiers en samenstellingstekeningen
 • deze constructie klaarmaken voor transport
 • leert werken op hoogte en zowel binnen een bedrijf , op werven als op buiteninstallaties
 • gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren

Je verwerft de beroepskwalificaties van insteller plaatbewerkinginsteller verspaning en monteerder.  

*Verspanen: Je bewerkt een basisproduct met de hand of met de machine waarbij er materiaaldelen/spanen worden verwijderd. Hierdoor wordt het kleiner en verandert het definitief van vorm. 

**Niet-verspanende technieken: waarbij basismateriaal in een bepaalde vorm gebracht wordt zonder dat daarbij deeltjes van het basismateriaal worden verwijderd.

Mechanische vormgeving               


Beschrijving

Wil je later werken in de metaalverwerkende nijverheid? De basisopleiding krijg je in deze technisch- praktische studierichting. 
Je leert er:

 • plaatonderdelen in 2D maken of 3D-stukken uit metaal of kunststof 
 • materialen kennen en techieken die gebruikt worden in de plaatbewerking en de verspaning*
 • niet- verspanende bewerkingen*  vb. persen,  solderen,  gieten,  buigen …
 • verspanende bewerkingen  vb. draaien, frezen, boren, slijpen, kotteren …
 • zowel werken met conventionele machines (zagen, boren, freezen...met de hand) als met (gestuurde) CNC- machines om zeer nauwkeurig werk te kunnen afleveren
 • basisonderhoud uitvoeren aan de machines, storingen opsporen, productiegegevens registreren
 • onderdelen, componenten, verbindingsstukken monteren en bijstellen om een constructie in metaal of kunststoft te maken
 • dit doen volgens constructietekeningen, technische dossiers en samenstellingstekeningen
 • deze constructie klaarmaken voor transport
 • leert werken op hoogte en zowel binnen een bedrijf , op werven als op buiteninstallaties
 • gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging registreren

Je verwerft de beroepskwalificaties van insteller plaatbewerkinginsteller verspaning en monteerder.  

*Verspanen: Je bewerkt een basisproduct met de hand of met de machine waarbij er materiaaldelen/spanen worden verwijderd. Hierdoor wordt het kleiner en verandert het definitief van vorm. 

**Niet-verspanende technieken: waarbij basismateriaal in een bepaalde vorm gebracht wordt zonder dat daarbij deeltjes van het basismateriaal worden verwijderd.

Situering binnen het studiedomein: STEM

2e graad

3e graad

Binnenvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnieken     
Biotechnologische STEM-wetenschappen      
Bouw      
Bouwtechnieken     
Bouwwetenschappen      
Elektriciteit      
Elektromechanische technieken     
Elektrotechnieken     
Grafische technieken     
Hout      
Houttechnieken     
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanica      
Mechanische technieken     
Printmedia      
Schilderen en decoratie      
Technologische wetenschappen      
Textiel      
Textielontwerp en prototyping     
Textielproductietechnieken     
Voertuigtechnieken     
Zeevaart en zeevisserij      
Afwerking bouw      
Applicatie- en databeheer     
Autotechnieken     
Binnen- en buitenschrijnwerk      
Binnenschrijnwerk en interieur      
Binnenvaart en beperkte kustvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen      
Biotechnologische en chemische technieken     
Bouw- en houtwetenschappen      
Bouwplaatsmachinist      
Bouwtechnieken     
Brom- en motorfietsinstallaties      
Crossmedia     
Datacommunicatie en netwerkinstallaties      
Decoratie en schilderwerken      
Dentaaltechnieken     
Elektrische installaties      
Elektromechanische technieken     
Elektronicatechnieken     
Elektrotechnieken     
Fietsinstallaties      
Grafimedia     
Houttechnieken     
Industrile ICT     
Informatica- en communicatiewetenschappen      
Koel- en warmtetechnieken     
Koelinstallaties      
Koetswerk      
Lassen-constructie      
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanische vormgeving      
Mechanische vormgevingstechnieken     
Mechatronica      
Onderhoudsmechanica auto      
Optiektechnieken     
Orthopedietechnieken     
Podiuminstallaties      
Podiumtechnieken     
Preventief onderhoud machines en installaties      
Printmedia      
Productie-industrie      
Ruwbouw      
Sanitaire en verwarmingsinstallaties      
Technologische wetenschappen en engineering      
Textiel      
Textielontwerp en -prototyping     
Textielproductietechnieken     
Vliegtuigtechnieken     
Vrachtwagenchauffeur      
Zeevaart      
Zeevisserij      

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Mechanische vormgeving" volgen ?

Voor zover bij ons bekend.

 Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel (GTIL), Daalkouter 30 1840 Londerzeel
 GO! Spectrumschool, Ruggeveldlaan 496 2100 Deurne
 GTI Mortsel, Dieseghemlei 60 2640 Mortsel
 Don Bosco, Salesianenlaan 1 2660 Hoboken
 GO! atheneum Willebroek, Eduard Anseelestraat 46 2830 Willebroek
 PTS Boom (Prov. Scholen voor Tuinbouw en Techniek), Beukenlaan 44 2850 Boom
 SJABI Puurs, Begijnhofstraat 3 2870 Puurs
 GITOK, Kapellensteenweg 112 2920 Kalmthout
 GO! Technisch Atheneum Brasschaat, Prins Kavellei 98 2930 Brasschaat
 Don Bosco Haacht, Stationsstraat 87-91 3150 Haacht
 Damiaaninstituut Aarschot ( DIA), Pastoor Dergentlaan 220 3200 Aarschot
 Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs (PISO), Alexianenweg 2 3300 Tienen
 HAST Katholiek Onderwijs Hasselt, Kleine Breemstraat 7 3500 Hasselt
 GO! Atheneum Alicebourg, Koning Albertlaan 58 3620 Lanaken
 Guldensporencollege campus Engineering, Beekstraat 21 8500 Kortrijk
 PTI Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 7 8500 Kortrijk
 GO! Middenschool & Atheneum Avelgem, Oudenaardsesteenweg 20 8580 Avelgem
 GO! Sec. Onderwijs Groenhove, Westerlaan 69 8790 Waregem
 VTI Ieper, Augustijnenstraat 58 8900 Ieper
 VTI Sint-Lucas, Oude Leielaan 15 8930 Menen
 EDUGO - campus Glorieux (School voor Wetenschap en Techniek), Sint-Jozefstraat 7 9041 Oostakker
 Campus GO! Erasmus Atheneum, Onteigeningsstraat 41 B 9060 Zelzate
 Sint-Jorisinstituut Bazel, Kruibekestraat 55A 9150 Bazel
 OLVI Pius X, Kapellestraat 7 9240 Zele
 VTI Aalst, Sinte Annalaan 99b 9300 Aalst
 IDEAAL - VTI Deinze, Leon Declercqstraat 1 9800 Deinze
 IDEAAL - Emmas - Bovenbouw, Sint-Gerolflaan 20 9880 Aalter
 Richtpunt campus Eeklo dagonderwijs, Roze 131 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 5e leerjaar SO van de arbeidsfinaliteit als je:

 • geslaagd (*) bent in het 2e leerjaar van de 2e graad in de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit
 • geslaagd zijn in BuSO opleidingsvorm 3 met getuigschrift onderwijskwalificatie 2 (gelijk aan 2e graad BSO)

(*) geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. 
Daarna is verandering alleen toegestaan wegens een ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, na advies van de klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling overstapt.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaar. Je kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning (enkel finaliteit arbeidsmarkt)

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 5 SO.

Wat na Mechanische vormgeving ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan je via verschillende ingangen verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit
 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se na het 6e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden zoals  HBO5 Verpleegkunde, bij SyntraVDABDefensie, Politie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit