Koetswerk - Derde graad

Studierichting "Koetswerk"

Wil je graag aan de carrosserie van voertuigen werken? Dan is deze  praktische en technische studierichting misschien iets voor jou?

In deze praktijkgerichte studierichting word je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan voertuigen (personenauto’s, bedrijfs-, vrachtwagens…) te herstellen en te bewerken.
Je leert:

 • carrosserie-onderdelen (de)monteren . Hiervoor leer je werken met handgereedschappen en machines;
 • fouten opsporen en eenvoudige herstellingen doen;
 • over meer dan alleen maar het koetswerk. Ook de werking van verschillende (elektrische) auto-onderdelen komen aan bod. Indien nodig kan je verwijderbare elementen van de carrosserie, sluitingen ...  controleren en resetten of herinitialiseren;
 • schuren en plamuren. Je leert snijgereedschap kiezen en gebruiken, lassen en hardsolderen;
 • carrosserieplaten uit staal, kunststof en aluminium vervangen en weer in vorm brengen; 
 • roestwerende producten aanbrengen onderdelen verlijmen of afdichten (kitten); 
 • de geometrie van het chassis, de stand van de zelfdragende carrosserie controleren en vervormde onderdelen weer rechttrekken. Zo leer je schade herstellen aan koetswerk en chassis;
 • carrosserieonderdelen bewerken (vb.afplakken) om ze spuitklaar te maken;
 • de grondlaag aanbrengen

In deze opleiding  leer je de competenties van de beroepskwalificaties demonteur-monteur carrosserie,  plaatwerker carrosserie en voorbewerker carrosserie

Koetswerk               


Beschrijving

Wil je graag aan de carrosserie van voertuigen werken? Dan is deze  praktische en technische studierichting misschien iets voor jou?

In deze praktijkgerichte studierichting word je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan voertuigen (personenauto’s, bedrijfs-, vrachtwagens…) te herstellen en te bewerken.
Je leert:

 • carrosserie-onderdelen (de)monteren . Hiervoor leer je werken met handgereedschappen en machines;
 • fouten opsporen en eenvoudige herstellingen doen;
 • over meer dan alleen maar het koetswerk. Ook de werking van verschillende (elektrische) auto-onderdelen komen aan bod. Indien nodig kan je verwijderbare elementen van de carrosserie, sluitingen ...  controleren en resetten of herinitialiseren;
 • schuren en plamuren. Je leert snijgereedschap kiezen en gebruiken, lassen en hardsolderen;
 • carrosserieplaten uit staal, kunststof en aluminium vervangen en weer in vorm brengen; 
 • roestwerende producten aanbrengen onderdelen verlijmen of afdichten (kitten); 
 • de geometrie van het chassis, de stand van de zelfdragende carrosserie controleren en vervormde onderdelen weer rechttrekken. Zo leer je schade herstellen aan koetswerk en chassis;
 • carrosserieonderdelen bewerken (vb.afplakken) om ze spuitklaar te maken;
 • de grondlaag aanbrengen

In deze opleiding  leer je de competenties van de beroepskwalificaties demonteur-monteur carrosserie,  plaatwerker carrosserie en voorbewerker carrosserie

Situering binnen het studiedomein: STEM

2e graad

3e graad

Binnenvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnieken     
Biotechnologische STEM-wetenschappen      
Bouw      
Bouwtechnieken     
Bouwwetenschappen      
Elektriciteit      
Elektromechanische technieken     
Elektrotechnieken     
Grafische technieken     
Hout      
Houttechnieken     
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanica      
Mechanische technieken     
Printmedia      
Schilderen en decoratie      
Technologische wetenschappen      
Textiel      
Textielontwerp en prototyping     
Textielproductietechnieken     
Voertuigtechnieken     
Zeevaart en zeevisserij      
Afwerking bouw      
Applicatie- en databeheer     
Autotechnieken     
Binnen- en buitenschrijnwerk      
Binnenschrijnwerk en interieur      
Binnenvaart en beperkte kustvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen      
Biotechnologische en chemische technieken     
Bouw- en houtwetenschappen      
Bouwplaatsmachinist      
Bouwtechnieken     
Brom- en motorfietsinstallaties      
Crossmedia     
Datacommunicatie en netwerkinstallaties      
Decoratie en schilderwerken      
Dentaaltechnieken     
Elektrische installaties      
Elektromechanische technieken     
Elektronicatechnieken     
Elektrotechnieken     
Fietsinstallaties      
Grafimedia     
Houttechnieken     
Industrile ICT     
Informatica- en communicatiewetenschappen      
Koel- en warmtetechnieken     
Koelinstallaties      
Koetswerk      
Lassen-constructie      
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanische vormgeving      
Mechanische vormgevingstechnieken     
Mechatronica      
Onderhoudsmechanica auto      
Optiektechnieken     
Orthopedietechnieken     
Podiuminstallaties      
Podiumtechnieken     
Preventief onderhoud machines en installaties      
Printmedia      
Productie-industrie      
Ruwbouw      
Sanitaire en verwarmingsinstallaties      
Technologische wetenschappen en engineering      
Textiel      
Textielontwerp en -prototyping     
Textielproductietechnieken     
Vliegtuigtechnieken     
Vrachtwagenchauffeur      
Zeevaart      
Zeevisserij      

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Koetswerk" volgen ?

Voor zover bij ons bekend.

 GO! Technisch Atheneum Halle, Kluisstraat 1 1500 Halle
 GISO Machelen, Watermolenstraat 33 1830 Machelen
 Technicum De Londenstraat, Londenstraat 43 2000 Antwerpen
 Sint-Lambertusinstituut, Kerkplein 14 2220 Heist-op-den-Berg
 VITO Hoogstraten (Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs), Gravin Elisabethlaan 30 2320 Hoogstraten
 KSOM - campus Sint-Paulus, Kruisven 25 2400 Mol
 Technische Scholen Mechelen, Jef Denynplein 2 2800 Mechelen
 Technische Scholen Mechelen, Jef Denynplein 2 2800 Mechelen
 GO! atheneum Leuven - Campus Redingenhof, Redingenstraat 90 3000 Leuven
 GO! Campus KAMSA, Pastoor Dergentlaan 47 3200 Aarschot
 GO! Site A (voorheen KAMSA, SIMA en SIBA), Pastoor Dergentlaan 47 3200 Aarschot
 GO! campus SIBA - Aarschot, Pastoor Dergentlaan 62 3200 Aarschot
 GO! campus SIMA - Aarschot, Pastoor Dergentlaan 62A 3200 Aarschot
 GO! Next Level X, Vildersstraat 3 en 28 3500 Hasselt
 Provinciale Technische School Maasmechelen, Europaplein 36 3630 Maasmechelen
 Guldensporencollege campus Engineering, Beekstraat 21 8500 Kortrijk
 Vrij Technisch Instituut Roeselare, Leenstraat 32 8800 Roeselare
 Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius - HTI, Holstraat 66 9000 Gent
 weTEch academy, Breedstraat 152 9100 Sint-Niklaas
 GO! Talent, Begijnhoflaan 1 9200 Dendermonde
 GO! Atheneum Geraardsbergen, Papiermolenstraat 103 9500 Geraardsbergen
 Richtpunt campus Zottegem, Sabina van Beierenlaan 35 9620 Zottegem
 GO! Atheneum Oudenaarde, Bergstraat 36 9700 Oudenaarde

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 5e leerjaar SO van de arbeidsfinaliteit als je:

 • geslaagd (*) bent in het 2e leerjaar van de 2e graad in de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit
 • geslaagd zijn in BuSO opleidingsvorm 3 met getuigschrift onderwijskwalificatie 2 (gelijk aan 2e graad BSO)

(*) geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. 
Daarna is verandering alleen toegestaan wegens een ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, na advies van de klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling overstapt.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaar. Je kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning (enkel finaliteit arbeidsmarkt)

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 5 SO.

Wat na Koetswerk ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan je via verschillende ingangen verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit
 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se na het 6e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden zoals  HBO5 Verpleegkunde, bij SyntraVDABDefensie, Politie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit