VDAB-opleidingen

Wat?

VDAB organiseert een groot aantal praktijkgerichte opleidingen. Veel theorie zal je er niet krijgen, de nadruk ligt op de concrete praktijk. De opleidingen zijn steeds gericht op het verhogen van je competenties om je situatie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Voor wie?

 • Werkzoekenden
  Als werkzoekende kan je in aanmerking komen om een opleiding te volgen bij VDAB. De opleidingen zijn gratis voor niet-werkende werkzoekenden. Aan de meeste opleidingen zijn stages verbonden. VDAB bepaalt op basis van je dossier of je toegelaten wordt.

 • Werknemers
  Als werknemer kan je ook een opleiding volgen. Dit kan zijn op eigen initiatief of op dat van je werkgever. Deze opleidingen zijn betalend. Een bedrijf kan ook opleidingen voor de eigen werknemers in een VDAB- Competentiecentrum laten doorgaan.

Organisatie

VDAB maakt gebruik van vier leervormen:

 • Groepsleren: Je volgt in groep een gemeenschappelijk georganiseerde opleiding.
 • Open leren: Je neemt zelf de leerstof door op eigen tempo (zelfstudie) in een VDAB-Competentiecentrum met eventuele ondersteuning door een VDAB-coach.
 • Webleren: Leren via het internet waarbij de VDAB-coach je via e-mail opvolgt.  
 • Afstandsleren: Je haalt het cursusmateriaal op in een VDAB-Competentiecentrum en je studeert thuis of op je werk. Via gewone communicatiekanalen heb je contact met de coach. 

Voordelen?

Onder bepaalde voorwaarden kan je als werkzoekende recht hebben op een aantal voordelen bij het volgen van een opleiding:

 • behoud van je uitkering,
 • VDAB-opleidingspremie (1 euro bruto per gevolgd uur, minstens 1 jaar werkzoekend),
 • vergoeding kosten kinderopvang,
 • verplaatsings- of verblijfsvergoeding,
 • premie einde opleiding,
 • sectorpremie,
 • voordelen in natura (bv. veiligheidsschoenen, materiaal).

De voordelen staan vermeld in je opleidingscontract.

Wat kan je allemaal volgen?

De databank van VDAB-opleidingen vind je hier: http://vdab.be/opleidingen.
Nu je er toch bent kijk eens rond op de VDAB-site. Je vindt er zeer veel informatie over beroepen, vacatures, ... Je kunt ook jezelf testen op vlak van intelligentie, persoonlijkheid, informatica, …