Afwerking bouw - Derde graad

Studierichting "Afwerking bouw"

Deze studierichting is zowel praktisch als technisch. De focus ligt op de afwerking van bouwprojecten maar evenzeer leer je je job uitvoeren in bewoonde gebouwen.
Je leert de technieken van de dekvloerlegger, de stukadoor en de vloerder-tegelzetter.
Concreet leer je:

 • gereedschappen en materialen voor het afwerken van bouwwerken, kennen en gebruiken;
 • dek- en gietvloeren leggen en naden mooi uitvoeren en herstellen;
 • tegels plaatsen op vloeren, muren, trappen, terrassen... in een mortelbed/gelijmd of in een verse dekvloer;
 • de betegelde oppervlaktes (zowel binnen als buiten) voegen;
 • droge en natte binnenbepleistering, buitenbepleistering voorbereiden, aanbrengen en beschermen. Gipsblokken plaatsen;
 • lijst- en sierwerk aanbrengen op afgepleisterde vlakken;
 • (de plaatsing van) droogbouwsystemen voorbereiden, plaatsen en afwerken;
 • hoe je IT kan  gebruiken bij het opstellen van een eigen dossier voor de afwerking van een bouwproject.

Al dit werk leer je op een veilige manier uitvoeren, met aandacht voor herbruikbare grondstoffen en rekening houdend met de EPB*-regelgeving.
Je leert in team werken, duidelijk communiceren,  in verschillende omgevingstemperaturen werken, je aanpassen aan wijzigingen in  planning en omgeving... 

*EPB  staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat ‘en heeft betrekking op bepaalde energienormen van je woning zoals  isolatie, luchtdichtheid, …

Afwerking bouw               


Beschrijving

Deze studierichting is zowel praktisch als technisch. De focus ligt op de afwerking van bouwprojecten maar evenzeer leer je je job uitvoeren in bewoonde gebouwen.
Je leert de technieken van de dekvloerlegger, de stukadoor en de vloerder-tegelzetter.
Concreet leer je:

 • gereedschappen en materialen voor het afwerken van bouwwerken, kennen en gebruiken;
 • dek- en gietvloeren leggen en naden mooi uitvoeren en herstellen;
 • tegels plaatsen op vloeren, muren, trappen, terrassen... in een mortelbed/gelijmd of in een verse dekvloer;
 • de betegelde oppervlaktes (zowel binnen als buiten) voegen;
 • droge en natte binnenbepleistering, buitenbepleistering voorbereiden, aanbrengen en beschermen. Gipsblokken plaatsen;
 • lijst- en sierwerk aanbrengen op afgepleisterde vlakken;
 • (de plaatsing van) droogbouwsystemen voorbereiden, plaatsen en afwerken;
 • hoe je IT kan  gebruiken bij het opstellen van een eigen dossier voor de afwerking van een bouwproject.

Al dit werk leer je op een veilige manier uitvoeren, met aandacht voor herbruikbare grondstoffen en rekening houdend met de EPB*-regelgeving.
Je leert in team werken, duidelijk communiceren,  in verschillende omgevingstemperaturen werken, je aanpassen aan wijzigingen in  planning en omgeving... 

*EPB  staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat ‘en heeft betrekking op bepaalde energienormen van je woning zoals  isolatie, luchtdichtheid, …

Situering binnen het studiedomein: STEM

2e graad

3e graad

Binnenvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnieken     
Biotechnologische STEM-wetenschappen      
Bouw      
Bouwtechnieken     
Bouwwetenschappen      
Elektriciteit      
Elektromechanische technieken     
Elektrotechnieken     
Grafische technieken     
Hout      
Houttechnieken     
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanica      
Mechanische technieken     
Printmedia      
Schilderen en decoratie      
Technologische wetenschappen      
Textiel      
Textielontwerp en prototyping     
Textielproductietechnieken     
Voertuigtechnieken     
Zeevaart en zeevisserij      
Afwerking bouw      
Applicatie- en databeheer     
Autotechnieken     
Binnen- en buitenschrijnwerk      
Binnenschrijnwerk en interieur      
Binnenvaart en beperkte kustvaart      
Binnenvaarttechnieken     
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen      
Biotechnologische en chemische technieken     
Bouw- en houtwetenschappen      
Bouwplaatsmachinist      
Bouwtechnieken     
Brom- en motorfietsinstallaties      
Crossmedia     
Datacommunicatie en netwerkinstallaties      
Decoratie en schilderwerken      
Dentaaltechnieken     
Elektrische installaties      
Elektromechanische technieken     
Elektronicatechnieken     
Elektrotechnieken     
Fietsinstallaties      
Grafimedia     
Houttechnieken     
Industrile ICT     
Informatica- en communicatiewetenschappen      
Koel- en warmtetechnieken     
Koelinstallaties      
Koetswerk      
Lassen-constructie      
Maritieme technieken dek     
Maritieme technieken motoren     
Mechanische vormgeving      
Mechanische vormgevingstechnieken     
Mechatronica      
Onderhoudsmechanica auto      
Optiektechnieken     
Orthopedietechnieken     
Podiuminstallaties      
Podiumtechnieken     
Preventief onderhoud machines en installaties      
Printmedia      
Productie-industrie      
Ruwbouw      
Sanitaire en verwarmingsinstallaties      
Technologische wetenschappen en engineering      
Textiel      
Textielontwerp en -prototyping     
Textielproductietechnieken     
Vliegtuigtechnieken     
Vrachtwagenchauffeur      
Zeevaart      
Zeevisserij      

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Afwerking bouw" volgen ?

Voor zover bij ons bekend.

 Sint-Guido-Instituut, Verheydenstraat 39 1070 Anderlecht
 VTI Brugge, Zandstraat 138 8200 Sint-Andries
 Guldensporencollege campus Engineering, Beekstraat 21 8500 Kortrijk
 VTI Roeselare, Leenstraat 32 8800 Roeselare
 Prizma campus VTI Izegem, Italianenlaan 30 8870 Izegem
 Don Bosco - School voor Wetenschap, Techniek en Design, Kortrijksesteenweg 1025 9051 Sint-Denijs-Westrem

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 5e leerjaar SO van de arbeidsfinaliteit als je:

 • geslaagd (*) bent in het 2e leerjaar van de 2e graad in de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit
 • geslaagd zijn in BuSO opleidingsvorm 3 met getuigschrift onderwijskwalificatie 2 (gelijk aan 2e graad BSO)

(*) geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. 
Daarna is verandering alleen toegestaan wegens een ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, na advies van de klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling overstapt.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaar. Je kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning (enkel finaliteit arbeidsmarkt)

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 5 SO.

Wat na Afwerking bouw ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan je via verschillende ingangen verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit
 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se na het 6e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij SyntraVDABDefensie, Politie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit