Syntra

SYNTRA biedt praktijkgerichte en innovatieve opleidingen aan.

Het SYNTRA-netwerk bestaat uit vijf opleidingscentra met tweeëntwintig SYNTRA-campussen in Vlaanderen en Brussel. Meer informatie: www.syntra.be.  


SYNTRA organiseert vier soorten opleidingen:  

Voltijdse dagopleidingen

Ben je minstens 18 jaar en heb je geen tijd te verliezen?
Kies voor een voltijdse dagopleiding, een praktische opleiding met focus op wat je moet kennen en kunnen in je favoriet beroep.
Je steekt je diploma al na 1 jaar op zak.
WAT?

 • Verkort traject: meeste opleidingen duren 1 cursusjaar.
 • Praktijkgerichte lessen: De docenten staan je bij met tips en tricks uit de praktijk van hun vakgebied. Theorie pas je toe in de praktijklessen bij SYNTRA of je gaat aan de slag op je stage- of werkplek.
 • Je studeert af met een officieel erkend diploma (certificatie door de Vlaamse overheid).
 • Je blijft ten laste van je ouders voor kinderbijslag en fiscaliteit.
 • SYNTRA werkt aan jouw ondernemerscompetenties zodat je klaar bent om als zelfstandige te starten.
 • De leer-en competentiecoaches geven jouw ondersteuning in je leertraject

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • Leeftijd: minimum 18 jaar oud zijn of aan de leerplicht voldaan hebben (hierop is geen afwijking mogelijk).
 • Vooropleiding: soms is een diploma van secundair onderwijs of een specifiek diploma een voorwaarde tot inschrijving. In dat geval is hierop geen afwijking mogelijk.
 • Praktijk: voor sommige opleidingen wordt voorafgaande ervaring of voorkennis in het beroep gevraagd. 
  Voor bepaalde opleidingen gelden specifieke toelatingsvoorwaarden.  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten.

SYNTRA kan het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma. Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblad 'International students'.

WAT KAN JE BEHALEN?
Wie slaagt in een module krijgt een deelcertificaat.
Wie ook de eindproef met succes aflegt, ontvangt een  erkend getuigschrift voor dat beroep.
Wie ook nog het traject bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma en is in regel met de vestigingsreglementering daar waar deze van toepassing is.
Dit diploma is erkend door de Vlaamse overheid.

Overzicht voltijdse dagopleidingen


Beroepsopleidingen / Avondopleidingen

Ben jij op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging in je leven?
Een avondopleiding of beroepsopleiding kan jou helpen om deze droom waar te maken.
Met honderden opleidingen kan je bij SYNTRA op een praktische manier bijscholen of omscholen.
SYNTRA  avondopleidingen zorgen voor meer jobzekerheid, andere carrièremogelijkheden, ondernemerschapsvaardigheden of een ingang tot een knelpuntberoep.
Op het einde krijg je een diploma of getuigschrift erkend door de overheid.

WAT?

 • Praktijkgericht: In deze opleidingen ligt de focus op praktijk. Je leert een vak door het te doen en niet door er over te lezen.
  Theorie maakt natuurlijk nog altijd een deel uit van iedere opleiding maar wordt steeds tot een minimum beperkt.
 • Docenten uit de praktijk: SYNTRA werkt met docenten uit de praktijk.
  Het zijn mensen die nog dagelijks bezig zijn met hun vak en die kennis op een professionele wijze willen overdragen aan onze cursisten.
  Hun ervaring en voeling met de sector is een van hun grootste troeven waar ook jij van profiteert
 • Tijdstip: De opleidingen worden vooral ’s avonds georganiseerd en soms ook op zaterdag.
  Je hebt opleidingen van 1 jaar tot 3 jaar met enkele uitzonderingen.
  Meestal worden er 1 of 2 avonden per weken lessen georganiseerd en ook de schoolvakanties gelden bij ons.
  Je kan een avondopleiding dus perfect combineren met je werk.

TOELATINGSVOORWAARDEN:

 • Leeftijd: minimum 18 jaar oud zijn of aan de leerplicht voldaan hebben (hierop is geen afwijking mogelijk).
 • Vooropleiding: soms is een diploma van secundair onderwijs of een specifiek diploma een voorwaarde tot inschrijving. In dat geval is hierop geen afwijking mogelijk.
 • Praktijk: voor sommige opleidingen wordt voorafgaande ervaring of voorkennis in het beroep gevraagd. 
  Voor bepaalde opleidingen gelden specifieke toelatingsvoorwaarden.  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten.

SYNTRA kan het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma. Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblad 'International students'.

WAT KAN JE BEHALEN?
Wie slaagt in een module krijgt een deelcertificaat
Wie ook de eindproef met succes aflegt, ontvangt een  erkend getuigschrift voor dat beroep. 
Wie ook nog het traject bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma en is in regel met de vestigingsreglementering daar waar deze van toepassing is. 
Dit diploma is erkend door de Vlaamse overheid.

Overzicht van beroepsopleidingen/avondopleidingenLeertijd en duaal leren

De leertijd en duaal leren zijn opleidingssystemen van ‘Werken en Leren’.

LEERTIJD

Voor de leertijd dien je minstens in de 2de graad SO te zitten, voor duaal leren moet je minstens in 3de graad SO zitten.
De meeste opleidingen duren 3 jaar.
Per week leer je 4 dagen een vak in een onderneming die past bij jouw droomberoep.
Je gaat zelf op zoek naar een bedrijf  waar je aan de slag kan.
Daarnaast volg je 1 dag per week een theoretische opleiding in een SYNTRA-campus.
In de cursus ‘Algemene Vorming’ volg je boeiende actuele thema’s die je helpen om zelfstandig door het leven te stappen.
Ook wordt er een vreemde taal aangeboden.
De cursus ‘Beroepsgerichte Vorming’ leert je alles over jouw beroep, theoretisch én praktisch.

Meer informatie: www.leertijd.be

DUAAL LEREN

Duaal leren is een traject waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen.
Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op de lesplaats.
Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.
In de leertijd bieden we verschillende opleidingen aan binnen ‘Duaal Leren’.

Syntra duaal

Bijscholing en trainingen

Levenslang leren zorgt ervoor dat je in je job en daarbuiten kan blijven groeien.
Je kan via deze SYNTRA bijscholingen jouw expertise uitbreiden binnen jouw eigen job, nieuwe kennis en competenties opdoen of verplichte erkenningen behalen.
Zo kan je op korte tijd jezelf professioneel versterken.

Overzicht van lange en korte opleidingen, dag en avond