Syntra

Het SYNTRA-netwerk bestaat uit 5 opleidingscentra met campussen over heel Vlaanderen. Dit netwerk wordt erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen. Meer informatie: www.syntra.be.  
Syntra organiseert voornamelijk deze twee soorten opleidingen:  


Ondernemerschapstrajecten


Wat en voor wie?

In een ondernemersschapstraject leer je hoe je een eigen zaak opzet, uitbouwt en leidt.
In de beroepsgerichte vorming staat specifieke vakkennis centraal.
Je kan dit combineren met een cursus basiskennis bedrijfsbeheer.
Bedrijfsbeheer gaat over de beheersaspecten van je onderneming en heb je nodig om je als zelfstandige te kunnen vestigen. 
De ondernemerschapstrajecten duren 1  tot 3 jaar.
Je kan voor een ondernemerschapstraject een stageovereenkomst afsluiten. Hiermee kan je praktijkervaring opdoen in een onderneming.  
Voor bepaalde onderdelen van een ondernemerschapstraject, kan je vrijgesteld worden als je over de nodige voorkennis of ervaring beschikt. 
Ondernemerschapstrajecten kunnen zowel overdag als ’s avonds doorgaan.  

Toelatingsvoorwaarden

De algemene inschrijvingsvoorwaarden waaraan je moet voldoen zijn (samengevat):

  • Leeftijd: minimum 18 jaar oud zijn of aan de leerplicht voldaan hebben (hierop is geen afwijking mogelijk).
  • Vooropleiding: soms is een diploma van secundair onderwijs of een specifiek diploma een voorwaarde tot inschrijving. In dat geval is hierop geen afwijking mogelijk.
  • Praktijk: voor sommige opleidingen wordt voorafgaande ervaring of voorkennis in het beroep gevraagd.
    Voor bepaalde opleidingen gelden specifieke toelatingsvoorwaarden. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten.

Syntra kan het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Wat kan je behalen?

Wie slaagt in een module krijgt een deelcertificaat.
Wie ook de eindproef met succes aflegt, ontvangt een  erkend getuigschrift voor dat beroep. 
Wie ook nog  het traject bedrijfsbeheer met goed gevolg doorloopt, ontvangt een diploma van het ondernemerschapstraject en is in regel met de vestigingsreglementering daar waar deze van toepassing is. Dit diploma is erkend door de Vlaamse overheid.


Leertijd

De leertijd is een opleidingssysteem waarbij je  een beroep leert in de dagelijkse praktijk van een onderneming.
Je combineert 4 dagen beroepsgerichte praktijkopleiding met 1 dag ondersteunende theoretische vorming op een syntra-campus.  Je kunt een overeenkomst afsluiten tot je 25 jaar wordt. Voor sommige beroepen gelden extra toelatingsvoorwaarden.

Meer info in het deel secundair onderwijs: