Voertuigtechnieken - Tweede graad

Studierichting "Voertuigtechnieken"

Voertuigtechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

 • Je maakt kennis met industriële technologie. 
 • Je verwerft inzicht in de theoretische basis van toegepaste elektriciteit en toegepaste mechanica. STEM en wiskunde zijn belangrijk. 
 • Je ontwikkelt inzicht in en leert nadenken over natuur- en technologische kennis vaardigheden en past ontwerpmethoden en realisatietechnieken toe in technische processen en systemen. 
 • Je verwerft kennis van technologie en materialen in een context van voertuigtechnieken en leert toepassen in de praktijk. Vanuit een interesse in technologie en in het bijzonder in het uitvoeren van een technische handeling aan personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen pas je je inzichten toe in technische realisaties. 
 • Je maakt kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en leert procesmatig denken. 
 • Je krijgt technologische vorming in autotechnieken en leert over preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervanging van onderdelen.

Voertuigtechnieken          


Beschrijving

Voertuigtechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

 • Je maakt kennis met industriële technologie. 
 • Je verwerft inzicht in de theoretische basis van toegepaste elektriciteit en toegepaste mechanica. STEM en wiskunde zijn belangrijk. 
 • Je ontwikkelt inzicht in en leert nadenken over natuur- en technologische kennis vaardigheden en past ontwerpmethoden en realisatietechnieken toe in technische processen en systemen. 
 • Je verwerft kennis van technologie en materialen in een context van voertuigtechnieken en leert toepassen in de praktijk. Vanuit een interesse in technologie en in het bijzonder in het uitvoeren van een technische handeling aan personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen pas je je inzichten toe in technische realisaties. 
 • Je maakt kennis met verschillende materialen, gereedschappen en technieken en leert procesmatig denken. 
 • Je krijgt technologische vorming in autotechnieken en leert over preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervanging van onderdelen.

Situering binnen het studiedomein: STEM

2e graad 3e graad
Binnenvaart
Binnenvaarttechnieken
Biotechnieken
Biotechnologische STEM-wetenschappen
Bouw
Bouwtechnieken
Bouwwetenschappen
Elektriciteit
Elektromechanische technieken
Elektrotechnieken
Grafische technieken
Hout
Houttechnieken
Maritieme technieken dek
Maritieme technieken motoren
Mechanica
Mechanische technieken
Printmedia
Schilderen en decoratie
Technologische wetenschappen
Textiel
Textielontwerp en prototyping
Textielproductietechnieken
Zeevaart
Afwerking bouw
Autotechnieken
Binnen- en buitenschrijnwerk
Binnenschrijnwerk en interieur
Binnenvaart en beperkte kustvaart
Binnenvaarttechnieken
Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen
Biotechnologische en chemische technieken
Bouw- en houtwetenschappen
Bouwplaatsmachinist
Bouwtechnieken
Brom- en motorfietsinstallaties
Crossmedia
Decoratie en schilderwerken
Elektrische installaties
Elektromechanische technieken
Elektronicatechnieken
Elektrotechnieken
Fietsinstallaties
Grafimedia
Houttechnieken
Industriële ICT
Informatica- en communicatietechnologie
Koel- en warmtetechnieken,
Koelinstallaties
Koetswerk
Lassen-constructie
Maritieme technieken dek
Maritieme technieken motoren
Mechanische vormgeving
Mechanische vormgevingstechnieken
Mechatronica
Onderhoudsmechanica auto
Optiektechnieken
Orthopedietechnieken
Podiuminstallaties
Podiumtechnieken
Preventief onderhoud machines en installaties
Printmedia
Productie-industrie
Ruwbouw
Sanitaire en verwarmingsinstallaties
Tandtechnieken
Technologische wetenschappen en engineering
Textiel
Textielontwerp en -prototyping
Textielproductietechnieken
Vliegtuigtechnieken
Vrachtwagenchauffeur
Zeevaart

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Voertuigtechnieken" volgen ?

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.Toon alle scholen

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

Toelatingsvoorwaarden

Je mag starten in het 3e jaar SO in een studierichting van de finaliteit Arbeidsmarkt en Doorstroom (= dubbele finaliteit) als je:

 • geslaagd bent in het 2e leerjaar A * (in eender welke basisoptie) 
 • geslaagd bent in het 2e leerjaar B in de opstroomoptie of in een combinatie van basisopties waaronder de opstroomoptie
 • geslaagd bent in het 2e leerjaar B in een andere basisoptie of een combinatie van basisopties andere dan de opstroomoptie als de toelatingsklassenraad akkoord gaat
 • geslaagd bent in 3e jaar SO in een studierichting van de finaliteit arbeidsmarkt/beroepssecundair onderwijs en de toelatingsklassenraad akkoord gaat
 (* geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)
 
Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.

Veranderen tijdens schooljaar

Verandering van studierichting tijdens het schooljaar is toegestaan tot en met 15 januari.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.

  
 
 

Attest

Aangezien de regelgeving over de attesten op het einde van het 3e jaar secundair onderwijs (SO) nog niet volledig uitgeschreven is, vind je hier de voorlopige informatie:

Na het 1e leerjaar van de 2e graad (= 3 SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest *

Als je geslaagd bent, maar in het volgend leerjaar bepaalde finaliteiten en/of onderwijsvormen en/of studierichtingen niet mag volgen.
De school beslist welk beperkingen (= clausuleringen) ze jou oplegt en ze moet meedelen waarom.

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 4 SO.

 *Overzitten na een B-attest in eenzelfde of andere studierichting, kan enkel na:

 • een positief advies van de delibererende klassenraad +
 • een (niet-bindend) advies van een CLB dat de betrokken personen, op hun verzoek, heeft ontvangen.

Wat na deze opleiding?

Na het 3e leerjaar Voertuigtechnieken kan je doorstromen naar het 4e jaar Voertuigtechnieken. Maar je kan ook naar andere studierichtingen in andere finaliteiten. Let wel: je moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden!

De inhoudelijk aansluitende studierichtingen in de 3e graad zijn:

 • Autotechnieken
 
Andere studierichtingen zijn ook mogelijk mits je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 

Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen