Horeca - Derde graad

Studierichting "Horeca"

Horeca is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

Je krijgt volgende zaken voorgeschoteld:

 • een pakket economie
 • Frans en Engels in functie van je job in de horeca
Je opleiding als kelner:

Je leert o.a.:
 • gasten ontvangen
 • bestellingen opnemen
 • dranken/gerechten serveren
 • afrekenen met de gasten

Je opleiding als kok:

 • Je verwerkt ingrediënten tot warme en koude keukenbereidingen.
 • Je creëert zelf (nieuwe) gerechten.
 • Je denkt mee over de samenstellingen van de (menu)kaart.
 • Je leert ook de keuken te organiseren en de voorraden beheren.
 • Je houdt rekening met de voedselvoorschriften en regelgeving.

Je werkt met flexibele uren in een team in bv. restaurants, bars, hotels of feestzalen.

Permanente aandacht voor (voedsel)veiligheid, (persoonlijke) hygiëne, klantvriendelijkheid, etiquette, discretie, omgaan met moeilijke gasten … staan centraal in je latere job.

Horeca               


Beschrijving

Horeca is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

Je krijgt volgende zaken voorgeschoteld:

 • een pakket economie
 • Frans en Engels in functie van je job in de horeca
Je opleiding als kelner:

Je leert o.a.:
 • gasten ontvangen
 • bestellingen opnemen
 • dranken/gerechten serveren
 • afrekenen met de gasten

Je opleiding als kok:

 • Je verwerkt ingrediënten tot warme en koude keukenbereidingen.
 • Je creëert zelf (nieuwe) gerechten.
 • Je denkt mee over de samenstellingen van de (menu)kaart.
 • Je leert ook de keuken te organiseren en de voorraden beheren.
 • Je houdt rekening met de voedselvoorschriften en regelgeving.

Je werkt met flexibele uren in een team in bv. restaurants, bars, hotels of feestzalen.

Permanente aandacht voor (voedsel)veiligheid, (persoonlijke) hygiëne, klantvriendelijkheid, etiquette, discretie, omgaan met moeilijke gasten … staan centraal in je latere job.

Situering binnen het studiedomein: Voeding en horeca

2e graad

3e graad

Bakkerij      
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische wetenschappen      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerijtechnieken     
Toerisme     
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische en chemische wetenschappen      
Brood- en banketbakkerij      
Grootkeuken en catering      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerij-Traiteurtechnieken     
Toerisme     

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Horeca" volgen ?

Voor zover bij ons bekend.

 GO! COOVI Secundair, Emile Grysonlaan 1 1070 Anderlecht
 GO! Campus Wemmel (Middenschool & Technisch Atheneum), Zijp 14 1780 Wemmel
 De Resonant, Lamorinirestraat 248 2018 Antwerpen
 PIVA (Provinciaal Instituut Antwerpen), Desguinlei 244 2018 Antwerpen
 KNMC Groenendaal, Stella Marisstraat 2 2170 Merksem
 Talentenschool Turnhout campus Boomgaard, Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout
 VTI Spijker, Gelmelstraat 62 2320 Hoogstraten
 KSOM - campus Sint-Lutgardis, Gasthuisstraat 3 2400 Mol
 KOGEKA - Sint Jozef Geel, Technische Schoolstraat 52 2440 Geel
 COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen
 Vrij Technisch Instituut ( VTI Leuven), Dekenstraat 3 3000 Leuven
 GO! Site A (voorheen KAMSA, SIMA en SIBA), Pastoor Dergentlaan 47 3200 Aarschot
 GO! Next hotelschool, Elfde-Liniestraat 22 3500 Hasselt
 Sint-Martinusscholen - Bovenbouw, Veearts Strauvenlaan 5 3540 Herk-de-Stad
 Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Snaggaardstraat 15 8000 Brugge
 Ter Groene Poorte Brugge, Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
 Hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan 40 8670 Koksijde
 Hotelschool Gent, Lange Violettestraat 12 9000 Gent
 Hotelschool Gent, Tweebruggenstraat 59 9000 Gent
 TechniGO!, Welvaartstraat 70_1 9300 Aalst
 TechniGO!, Ledebaan 101 9300 Aalst
 Instituut Stella Matutina, Groenstraat 15 9660 Michelbeke

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 5e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je:

 • geslaagd (*) bent in het 2e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit
 • geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit als de toelatingsklassenraad hiermee akkoord gaat.

(*) geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten(cognitief sterk functionerend, hoogbegaafd) kan je toch toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet geslaagd bent in een onderliggend jaar op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. 
Daarna is verandering alleen toegestaan wegens een ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, na advies van de klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling overstapt.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5 SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest 

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaarJe kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Wat na Horeca ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de dubbele finaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Het is een belangrijke beslissing waarbij je met een aantal zaken rekening houdt:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina of doe de test met Oriënt van VDAB. 

Als je wenst verder te studeren zijn er tal van mogelijkheden:

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Meer info over doorstroom naar professionele of academische bachelor: zie AHOVOKS 

Andere mogelijkheden

 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se Bijzondere wetenschappelijke vorming (= een voorbereidingsjaar) na een studierichting dubbele finaliteit en doorstroomfinaliteit.
 • Se-n-Se Bijzondere beeldende/muzikale vorming, Dans, Woordkunst-drama (= een voorbereidingsjaar) na een studierichting dubbele finaliteit en doorstroomfinaliteit.
 • Se-n-Se na 6e jaar doorstroomfinaliteit of dubbele finaliteit
 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit 
 • Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
  Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.