Restaurant en keuken - Derde graad

Studierichting "Restaurant en keuken"

In deze praktische studierichting leer je zowel werken in de keuken als in het restaurant.  De opleiding is gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt.
De focus ligt op het bereiden en bedienen van culinaire gerechten. Etiquette, hygiënisch werken en een net voorkomen zijn belangrijk. Net als het openstaan voor verschillende culturele invloeden.  

Concreet leer je:

 • de kok bijstaan bij het klaarmaken van warme en koude maaltijden,
 • gerechten afwerken en de kwaliteit controleren,
 • gasten op een gastvrije manier in het Nederlands, Frans en Engels ontvangen en ook functioneel communiceren met andere teamleden in deze talen 
 • hen informeren over gerechten en dranken en deze serveren volgens de regels van de kunst
 • de basis van het organiseren en beheren van een restaurant: reservaties bijhouden, rekeningen opstellen, bediening aan de bar…

Restaurant en keuken               


Beschrijving

In deze praktische studierichting leer je zowel werken in de keuken als in het restaurant.  De opleiding is gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt.
De focus ligt op het bereiden en bedienen van culinaire gerechten. Etiquette, hygiënisch werken en een net voorkomen zijn belangrijk. Net als het openstaan voor verschillende culturele invloeden.  

Concreet leer je:

 • de kok bijstaan bij het klaarmaken van warme en koude maaltijden,
 • gerechten afwerken en de kwaliteit controleren,
 • gasten op een gastvrije manier in het Nederlands, Frans en Engels ontvangen en ook functioneel communiceren met andere teamleden in deze talen 
 • hen informeren over gerechten en dranken en deze serveren volgens de regels van de kunst
 • de basis van het organiseren en beheren van een restaurant: reservaties bijhouden, rekeningen opstellen, bediening aan de bar…

Situering binnen het studiedomein: Voeding en horeca

2e graad

3e graad

Bakkerij      
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische wetenschappen      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerijtechnieken     
Toerisme     
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische en chemische wetenschappen      
Brood- en banketbakkerij      
Grootkeuken en catering      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerij-Traiteurtechnieken     
Toerisme     

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Restaurant en keuken" volgen ?

Voor zover bij ons bekend.

 GO! COOVI Secundair, Emile Grysonlaan 1 1070 Anderlecht
 GO! Campus Wemmel (Middenschool & Technisch Atheneum), Zijp 14 1780 Wemmel
 De Resonant, Lamorinirestraat 248 2018 Antwerpen
 PIVA (Provinciaal Instituut Antwerpen), Desguinlei 244 2018 Antwerpen
 KNMC Groenendaal, Stella Marisstraat 2 2170 Merksem
 Talentenschool Turnhout campus Boomgaard, Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout
 VTI Spijker, Gelmelstraat 62 2320 Hoogstraten
 KSOM - campus Sint-Lutgardis, Gasthuisstraat 3 2400 Mol
 KOGEKA - Sint Jozef Geel, Technische Schoolstraat 52 2440 Geel
 GO! Busleyden Atheneum, Wollemarkt 36 2800 Mechelen
 COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen
 Technische Scholen Mechelen, Jef Denynplein 2 2800 Mechelen
 Vrij Technisch Instituut ( VTI Leuven), Dekenstraat 3 3000 Leuven
 GO! Site A (voorheen KAMSA, SIMA en SIBA), Pastoor Dergentlaan 47 3200 Aarschot
 Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs (PISO), Alexianenweg 2 3300 Tienen
 GO! Next hotelschool, Elfde-Liniestraat 22 3500 Hasselt
 Sint-Martinusscholen - Bovenbouw, Veearts Strauvenlaan 5 3540 Herk-de-Stad
 Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Snaggaardstraat 15 8000 Brugge
 Ter Groene Poorte Brugge, Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
 Ensorinstituut - GO! Koninklijk Technisch Atheneum, Generaal Jungbluthlaan 4 8400 Oostende
 GO! Athena - campus Drie Hofsteden, Minister De Taeyelaan 13 8500 Kortrijk
 RHIZO Hotelschool Kortrijk, Senator Coolestraat 1 8500 Kortrijk
 GO! Atheneum Calmeyn, Sint-Elisabethlaan 4 8660 De Panne
 Hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan 40 8670 Koksijde
 Hotelschool Gent, Lange Violettestraat 12 9000 Gent
 Hotelschool Gent, Tweebruggenstraat 59 9000 Gent
 Mariagaard, Oosterzelesteenweg 80 9230 Wetteren
 TechniGO!, Welvaartstraat 70_1 9300 Aalst
 TechniGO!, Ledebaan 101 9300 Aalst
 Instituut Stella Matutina, Groenstraat 15 9660 Michelbeke

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 5e leerjaar SO van de arbeidsfinaliteit als je:

 • geslaagd (*) bent in het 2e leerjaar van de 2e graad in de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit
 • geslaagd zijn in BuSO opleidingsvorm 3 met getuigschrift onderwijskwalificatie 2 (gelijk aan 2e graad BSO)

(*) geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. 
Daarna is verandering alleen toegestaan wegens een ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, na advies van de klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling overstapt.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaar. Je kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning (enkel finaliteit arbeidsmarkt)

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 5 SO.

Wat na Restaurant en keuken ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan je via verschillende ingangen verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit
 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se na het 6e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij SyntraVDABDefensie, Politie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit