Grootkeuken en catering - Derde graad

Studierichting "Grootkeuken en catering"

Steek je graag de handen uit de mouwen om maaltijden te bereiden voor grotere groepen?  Werk je nauwkeurig en ben creatief in het presenteren van maaltijden?
Dan is deze praktische studierichting misschien iets voor jou.
De focus ligt op de keukenactiviteiten maar ook de basis van het ontvangen en bedienen van gasten wordt aangeleerd.

Je leert:

 • met (grote) keukentoestellen werken die specifiek zijn voor grootkeuken en catering
 • het voorbereidend werk doen voor zowel warme als koude bereidingen
 • grote hoeveelheden ingrediënten en voedingsmiddelen verwerken
 • de specifieke technieken/organisatie, nodig om grote hoeveelheden maaltijden bereiden en te verdelen binnen een grootkeuken of een cateringbedrijf
 • maaltijden aanpassen aan verschillende doelgroepen en voor verschillende gelegenheden want catering kan gebeuren in verschillende situaties: op school, tijdens een beurs, op een feest… of om direct of indirect te verbruiken...
 • gasten aan een buffet of counter* informeren en bedienen
 • basiskennis  Frans en Engels, nodig  voor het uitoefenen van je job
 • leiding geven aan medewerkers

Je leert ook over gezondheid, voedingswaarde van maaltijden, hygiënisch werken, voorraadbeheer en de basiskennis over de organisatie van de werkzaamheden. Op deze manier kan je een grootkeukenhulpkok (beroepskwalificatie) worden. 

*Counter: bar waaraan men kan eten

Grootkeuken en catering               


Beschrijving

Steek je graag de handen uit de mouwen om maaltijden te bereiden voor grotere groepen?  Werk je nauwkeurig en ben creatief in het presenteren van maaltijden?
Dan is deze praktische studierichting misschien iets voor jou.
De focus ligt op de keukenactiviteiten maar ook de basis van het ontvangen en bedienen van gasten wordt aangeleerd.

Je leert:

 • met (grote) keukentoestellen werken die specifiek zijn voor grootkeuken en catering
 • het voorbereidend werk doen voor zowel warme als koude bereidingen
 • grote hoeveelheden ingrediënten en voedingsmiddelen verwerken
 • de specifieke technieken/organisatie, nodig om grote hoeveelheden maaltijden bereiden en te verdelen binnen een grootkeuken of een cateringbedrijf
 • maaltijden aanpassen aan verschillende doelgroepen en voor verschillende gelegenheden want catering kan gebeuren in verschillende situaties: op school, tijdens een beurs, op een feest… of om direct of indirect te verbruiken...
 • gasten aan een buffet of counter* informeren en bedienen
 • basiskennis  Frans en Engels, nodig  voor het uitoefenen van je job
 • leiding geven aan medewerkers

Je leert ook over gezondheid, voedingswaarde van maaltijden, hygiënisch werken, voorraadbeheer en de basiskennis over de organisatie van de werkzaamheden. Op deze manier kan je een grootkeukenhulpkok (beroepskwalificatie) worden. 

*Counter: bar waaraan men kan eten

Situering binnen het studiedomein: Voeding en horeca

2e graad

3e graad

Bakkerij      
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische wetenschappen      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerijtechnieken     
Toerisme     
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische en chemische wetenschappen      
Brood- en banketbakkerij      
Grootkeuken en catering      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerij-Traiteurtechnieken     
Toerisme     

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Grootkeuken en catering" volgen ?

Voor zover bij ons bekend.

 GO! COOVI Secundair, Emile Grysonlaan 1 1070 Anderlecht
 KNMC Groenendaal, Stella Marisstraat 2 2170 Merksem
 VTI Spijker, Gelmelstraat 62 2320 Hoogstraten
 KOGEKA - Sint Jozef Geel, Technische Schoolstraat 52 2440 Geel
 COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen
 GO! Next hotelschool, Elfde-Liniestraat 22 3500 Hasselt
 Ter Groene Poorte Brugge, Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
 Margareta-Maria-Instituut - MMI, Handzamestraat 18 8610 Kortemark
 Immaculata Ieper, Rijselstraat 83 8900 Ieper
 Hotelschool Gent, Lange Violettestraat 12 9000 Gent
 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut - OLVI, Tweebruggenstraat 55 9000 Gent
 Hotelschool Gent, Tweebruggenstraat 59 9000 Gent
 Mariagaard, Oosterzelesteenweg 80 9230 Wetteren
 VTI Aalst, Sinte Annalaan 99b 9300 Aalst
 Leiepoort Deinze campus Sint-Theresia, Gentpoortstraat 37 9800 Deinze
 College Ten Doorn - Practicum, Zuidmoerstraat 125 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 5e leerjaar SO van de arbeidsfinaliteit als je:

 • geslaagd (*) bent in het 2e leerjaar van de 2e graad in de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit
 • geslaagd zijn in BuSO opleidingsvorm 3 met getuigschrift onderwijskwalificatie 2 (gelijk aan 2e graad BSO)

(*) geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. 
Daarna is verandering alleen toegestaan wegens een ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, na advies van de klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling overstapt.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaar. Je kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning (enkel finaliteit arbeidsmarkt)

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 5 SO.

Wat na Grootkeuken en catering ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan je via verschillende ingangen verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit
 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se na het 6e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden zoals  HBO5 Verpleegkunde, bij SyntraVDABDefensie, Politie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit