• Studierichtingen SO met finaliteit: Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel)

Architecturale en beeldende kunsten    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Architecturale en beeldende kunsten    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Bakkerijtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Bakkerijtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Ballet    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Ballet    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Bedrijf en organisatie    2e Gr    1e Lj    TSO    Economie en organisatie   
Bedrijf en organisatie    2e Gr    2e Lj    TSO    Economie en organisatie   
Beeldende en audiovisuele kunsten    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Beeldende en audiovisuele kunsten    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Binnenvaarttechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Binnenvaarttechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Biotechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Biotechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Bouwtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Bouwtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Creatie en mode    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Creatie en mode    2e Gr    1e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
Creatie en mode    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Creatie en mode    2e Gr    2e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
Elektromechanische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Elektromechanische technieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Elektrotechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Elektrotechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Fotografie    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Fotografie    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Grafische technieken    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Grafische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Grafische technieken    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Grafische technieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Horeca    2e Gr    1e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Horeca    2e Gr    2e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Houttechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Houttechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Maatschappij en welzijn    2e Gr    1e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
Maatschappij en welzijn    2e Gr    2e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
Maritieme technieken dek    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Maritieme technieken dek    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Maritieme technieken motoren    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Maritieme technieken motoren    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Mechanische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Mechanische technieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Plant-, dier- en milieutechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Land en tuinbouw   
Plant-, dier- en milieutechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Land en tuinbouw   
Slagerijtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Slagerijtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Sport    2e Gr    1e Lj    TSO    Sport   
Sport    2e Gr    2e Lj    TSO    Sport   
Taal en communicatie    2e Gr    1e Lj    TSO    Taal en cultuur   
Taal en communicatie    2e Gr    2e Lj    TSO    Taal en cultuur   
Textielontwerp en prototyping    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Textielontwerp en prototyping    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Textielproductietechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Textielproductietechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Taal en cultuur   
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Economie en organisatie   
Toerisme    2e Gr    2e Lj    TSO    Taal en cultuur   
Toerisme    2e Gr    2e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Toerisme    2e Gr    2e Lj    TSO    Economie en organisatie   
Topsport (dubbele finaliteit)    2e Gr    1e Lj    TSO    Sport   
Topsport (dubbele finaliteit)    2e Gr    2e Lj    TSO    Sport   
Voertuigtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Voertuigtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Wellness en lifestyle    2e Gr    1e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
Wellness en lifestyle    2e Gr    2e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
  • Studierichtingen SO met finaliteit: Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel)

3e jaar SO

Architecturale en beeldende kunsten    Kunst en creatie      KSO
Bakkerijtechnieken    Voeding en horeca      TSO
Ballet    Kunst en creatie      KSO
Bedrijf en organisatie    Economie en organisatie      TSO
Beeldende en audiovisuele kunsten    Kunst en creatie      KSO
Binnenvaarttechnieken    STEM      TSO   
Biotechnieken    STEM      TSO   
Bouwtechnieken    STEM      TSO   
Creatie en mode    Kunst en creatie      KSO
Creatie en mode    Maatschappij en welzijn      TSO
Elektromechanische technieken    STEM      TSO   
Elektrotechnieken    STEM      TSO   
Fotografie    Kunst en creatie      KSO
Grafische technieken    Kunst en creatie      KSO
Grafische technieken    STEM      TSO   
Horeca    Voeding en horeca      TSO
Houttechnieken    STEM      TSO   
Maatschappij en welzijn    Maatschappij en welzijn      TSO
Maritieme technieken dek    STEM      TSO   
Maritieme technieken motoren    STEM      TSO   
Mechanische technieken    STEM      TSO   
Plant-, dier- en milieutechnieken    Land en tuinbouw      TSO
Slagerijtechnieken    Voeding en horeca      TSO
Sport    Sport      TSO
Taal en communicatie    Taal en cultuur      TSO
Textielontwerp en prototyping    STEM      TSO   
Textielproductietechnieken    STEM      TSO   
Toerisme    Taal en cultuur      TSO
Toerisme    Voeding en horeca      TSO
Toerisme    Economie en organisatie      TSO
Topsport (dubbele finaliteit)    Sport      TSO
Voertuigtechnieken    STEM      TSO   
Wellness en lifestyle    Maatschappij en welzijn      TSO

4e jaar SO

Architecturale en beeldende kunsten    Kunst en creatie      KSO
Bakkerijtechnieken    Voeding en horeca      TSO
Ballet    Kunst en creatie      KSO
Bedrijf en organisatie    Economie en organisatie      TSO
Beeldende en audiovisuele kunsten    Kunst en creatie      KSO
Binnenvaarttechnieken    STEM      TSO   
Biotechnieken    STEM      TSO   
Bouwtechnieken    STEM      TSO   
Creatie en mode    Kunst en creatie      KSO
Creatie en mode    Maatschappij en welzijn      TSO
Elektromechanische technieken    STEM      TSO   
Elektrotechnieken    STEM      TSO   
Fotografie    Kunst en creatie      KSO
Grafische technieken    Kunst en creatie      KSO
Grafische technieken    STEM      TSO   
Horeca    Voeding en horeca      TSO
Houttechnieken    STEM      TSO   
Maatschappij en welzijn    Maatschappij en welzijn      TSO
Maritieme technieken dek    STEM      TSO   
Maritieme technieken motoren    STEM      TSO   
Mechanische technieken    STEM      TSO   
Plant-, dier- en milieutechnieken    Land en tuinbouw      TSO
Slagerijtechnieken    Voeding en horeca      TSO
Sport    Sport      TSO
Taal en communicatie    Taal en cultuur      TSO
Textielontwerp en prototyping    STEM      TSO   
Textielproductietechnieken    STEM      TSO   
Toerisme    Taal en cultuur      TSO
Toerisme    Voeding en horeca      TSO
Toerisme    Economie en organisatie      TSO
Topsport (dubbele finaliteit)    Sport      TSO
Voertuigtechnieken    STEM      TSO   
Wellness en lifestyle    Maatschappij en welzijn      TSO

5e jaar SO - start 09/2023

Agrotechnieken dier    Land en tuinbouw      TSO
Agrotechnieken plant    Land en tuinbouw      TSO
Applicatie- en databeheer    STEM      TSO   
Applicatie- en databeheer    Economie en organisatie      TSO
Architectuur en interieur    Kunst en creatie      KSO
Autotechnieken    STEM      TSO   
Bakkerijtechnieken    Voeding en horeca     TSO
Ballet    Kunst en creatie      KSO
Bedrijfsorganisatie    Economie en organisatie      TSO
Beeldende kunst    Kunst en creatie      KSO
Binnenvaarttechnieken    STEM      TSO   
Biotechnologische en chemische technieken    STEM      TSO   
Bouwtechnieken    STEM      TSO   
Commerciële organisatie    Economie en organisatie      TSO
Crossmedia    STEM      TSO   
Crossmedia    Kunst en creatie      KSO
Defensie en veiligheid    Maatschappij en welzijn      TSO
Dentaaltechnieken    STEM      TSO   
Dierverzorgingstechnieken    Land en tuinbouw      TSO
Elektromechanische technieken    STEM      TSO   
Elektronicatechnieken    STEM      TSO   
Elektrotechnieken    STEM      TSO   
Fotografie    Kunst en creatie      KSO
Gezondheidszorg    Maatschappij en welzijn      TSO
Grafimedia    Kunst en creatie      KSO
Grafimedia    STEM      TSO   
Horeca    Voeding en horeca     TSO
Houttechnieken    STEM      TSO   
IndustriŽle ICT    STEM      TSO   
Internationale handel en logistiek    Economie en organisatie      TSO
Koel- en warmtetechnieken    STEM      TSO   
Maritieme technieken dek    STEM      TSO   
Maritieme technieken motoren    STEM      TSO   
Mechanische vormgevingstechnieken    STEM      TSO   
Mode    Kunst en creatie      KSO
Mode    Maatschappij en welzijn      TSO
Natuur- en groentechnieken    Land en tuinbouw      TSO
Optiektechnieken    STEM      TSO   
Opvoeding en begeleiding    Maatschappij en welzijn      TSO
Orthopedietechnieken    STEM      TSO   
Podiumtechnieken    STEM      TSO   
Slagerij-Traiteurtechnieken    Voeding en horeca     TSO
Sportbegeleiding    Sport      TSO
Taal en communicatie    Taal en cultuur      TSO
Textielontwerp en -prototyping    STEM      TSO   
Textielproductietechnieken    STEM      TSO   
Toerisme    Voeding en horeca     TSO
Toerisme    Economie en organisatie      TSO
Toerisme    Taal en cultuur      TSO
Topsport (dubbele finaliteit)    Sport      TSO
Tuinaanleg en -beheer    Land en tuinbouw      TSO
Vliegtuigtechnieken    STEM      TSO   
Wellness en schoonheid    Maatschappij en welzijn      TSO

6e jaar SO start 09/2024

de opleidingen worden hier ingevuld eind 2023