Brood- en banketbakkerij - Derde graad

Studierichting "Brood- en banketbakkerij"

In deze praktische studierichting leer je:

 • brood- en banketbakkerijproducten bereiden, verwerken, bakken en verkopen. Het kan dus gaan om verschillende soorten (gist)degen (vb. broden, taarten, gerezen bladerdeegproducten...) als om het maken en afwerken van producten van /met beslagen, vet-, kook- en bladerdeegproducten, gezondheidsgerelateerde producten...; 
 • tijdschema's respecteren;
 • in omgevingen met wisselende temperaturen en vochtigheidsgraad werken;
 • klanten vriendelijk informeren over je volledige (banket)bakkerijassortiment;
 • samenwerken met leveranciers;
 • je producten bewaren, verpakken en mooi uitstallen in de toonbank of etalage;
 • de basisprincipes van hoe je een (banket)bakkerij best organiseert en beheert.

Er is ook aandacht voor kennis over voedingswaarde van de gebruikte voedingsmiddelen en over het gezondheidsaspect van de produkten.
Naast een grote interesse in (banket)bakkerijproducten, ben je ook creatief in het afwerken en hecht je belang aan hygiëne.

Zowel de beroepskwalificatie bakker als  banketbakker worden via deze opleiding verworven. 

Brood- en banketbakkerij               


Beschrijving

In deze praktische studierichting leer je:

 • brood- en banketbakkerijproducten bereiden, verwerken, bakken en verkopen. Het kan dus gaan om verschillende soorten (gist)degen (vb. broden, taarten, gerezen bladerdeegproducten...) als om het maken en afwerken van producten van /met beslagen, vet-, kook- en bladerdeegproducten, gezondheidsgerelateerde producten...; 
 • tijdschema's respecteren;
 • in omgevingen met wisselende temperaturen en vochtigheidsgraad werken;
 • klanten vriendelijk informeren over je volledige (banket)bakkerijassortiment;
 • samenwerken met leveranciers;
 • je producten bewaren, verpakken en mooi uitstallen in de toonbank of etalage;
 • de basisprincipes van hoe je een (banket)bakkerij best organiseert en beheert.

Er is ook aandacht voor kennis over voedingswaarde van de gebruikte voedingsmiddelen en over het gezondheidsaspect van de produkten.
Naast een grote interesse in (banket)bakkerijproducten, ben je ook creatief in het afwerken en hecht je belang aan hygiëne.

Zowel de beroepskwalificatie bakker als  banketbakker worden via deze opleiding verworven. 

Situering binnen het studiedomein: Voeding en horeca

2e graad

3e graad

Bakkerij      
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische wetenschappen      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerijtechnieken     
Toerisme     
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische en chemische wetenschappen      
Brood- en banketbakkerij      
Grootkeuken en catering      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerij-Traiteurtechnieken     
Toerisme     

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Brood- en banketbakkerij" volgen ?

Voor zover bij ons bekend.

 GO! COOVI Secundair, Emile Grysonlaan 1 1070 Anderlecht
 GO! Campus Wemmel (Middenschool & Technisch Atheneum), Zijp 14 1780 Wemmel
 PIVA (Provinciaal Instituut Antwerpen), Desguinlei 244 2018 Antwerpen
 VTI Spijker, Gelmelstraat 62 2320 Hoogstraten
 KOGEKA - Sint Jozef Geel, Technische Schoolstraat 52 2440 Geel
 COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen
 GO! Campus KAMSA, Pastoor Dergentlaan 47 3200 Aarschot
 GO! Site A (voorheen KAMSA, SIMA en SIBA), Pastoor Dergentlaan 47 3200 Aarschot
 GO! campus SIBA - Aarschot, Pastoor Dergentlaan 62 3200 Aarschot
 GO! campus SIMA - Aarschot, Pastoor Dergentlaan 62A 3200 Aarschot
 GO! Next hotelschool, Elfde-Liniestraat 22 3500 Hasselt
 Sint-Martinusscholen - Bovenbouw, Veearts Strauvenlaan 5 3540 Herk-de-Stad
 Ter Groene Poorte Brugge, Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
 Hotelschool Gent, Lange Violettestraat 12 9000 Gent
 Hotelschool Gent, Tweebruggenstraat 59 9000 Gent

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 5e leerjaar SO van de arbeidsfinaliteit als je:

 • geslaagd (*) bent in het 2e leerjaar van de 2e graad in de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsmarktfinaliteit
 • geslaagd zijn in BuSO opleidingsvorm 3 met getuigschrift onderwijskwalificatie 2 (gelijk aan 2e graad BSO)

(*) geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 25 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. 
Daarna is verandering alleen toegestaan wegens een ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, na advies van de klassenraad van het structuuronderdeel waaruit de leerling overstapt.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 1e leerjaar van de 3e graad (= 5SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest

Enkel mogelijk bij tso-studierichtingen. Je wordt in dit geval  uitgesloten van alle tso-studierichtingen in het 6e leerjaar. Je kan enkel nog worden toegelaten tot studierichtingen van het bso, als de klassenraad van het 6e jaar hiermee akkoord gaat. 

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning (enkel finaliteit arbeidsmarkt)

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 5 SO.

Wat na Brood- en banketbakkerij ?

Na het 5e leerjaar volg je in principe dezelfde studierichting. Onder bepaalde voorwaarden kan je nog naar een andere studierichting. Lees daarom de toelatingsvoorwaarden bij die studierichting. 

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan je via verschillende ingangen verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit
 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se na het 6e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden zoals  HBO5 Verpleegkunde, bij SyntraVDABDefensie, Politie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit