Algemene info over de instellingen Hoger Onderwijs (HO)

Er zijn in Vlaanderen verschillende soorten instellingen die opleidingen in het hoger onderwijs kunnen aanbieden. Enkel deze instellingen mogen erkende bachelor- en masterdiploma’s uitreiken. Er zijn:

Ambtshalve geregistreerde instellingen:

Dit zijn de traditionele hogeronderwijsinstellingen, die door de overheid worden gesubsidieerd. Het gaat om:

Er zijn ook ‘Bijzondere universitaire instituten’:      

Geregistreerde instellingen:

Dit zijn in feite alle andere instellingen, dus de niet-ambtshalve geregistreerde instellingen die hoger onderwijs aanbieden in de Vlaanderen en door de Vlaamse Regering als dusdanig erkend worden. Hiervoor moeten ze een registratiedossier indienen (bv. financiële solvabiliteit aantonen, samenwerkingsakkoord met andere instelling afsluiten ..).
Na deze registratie mogen deze instellingen bachelor- en masteropleidingen voor accreditatie aanbieden aan de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie. Deze instellingen zijn:

 

Hogere Instituten en andere instellingen voor schone kunsten:

De hogere instituten voor schone kunsten bieden posthogeschoolvormingen in de studiegebieden 'audiovisuele en beeldende kunst' en 'muziek en dramatische kunst'.  De door deze instituten aangeboden opleidingen bieden de mogelijkheid artistiek talent verder te ontplooien. Afgestudeerden krijgen de titel van 'Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten'. Deze instellingen zijn:

Associaties Hoger Onderwijs

Hogescholen en universiteiten werken samen in een associatie. Er zijn er 5: