Algemene info over de instellingen HO

Er zijn in Vlaanderen verschillende soorten instellingen die opleidingen in het hoger onderwijs kunnen aanbieden. Enkel deze instellingen mogen erkende bachelor- en masterdiploma’s uitreiken. Er zijn:

Ambtshalve geregistreerde instellingen:

Dit zijn de traditionele hogeronderwijsinstellingen, die door de overheid worden gesubsidieerd. Het gaat om:

   • Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid  Brussel  
   • Instituut voor Tropische Geneeskunde  Antwerpen
   • Evangelische Theologische Faculteit Heverlee
   • Vlerick Business School 
   • Antwerp Management School  Antwerpen 

Er zijn ook ‘Bijzondere universitaire instituten’:      

 • Instituut voor Europese Studies
 • Instituut voor Joodse Studies 
 • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer  

Geregistreerde instellingen:

Dit zijn in feite alle andere instellingen, dus de niet-ambtshalve geregistreerde instellingen die hoger onderwijs aanbieden in de Vlaanderen en door de Vlaamse Regering als dusdanig erkend worden. Hiervoor moeten ze een registratiedossier indienen (bv. financiële solvabiliteit aantonen, samenwerkingsakkoord met andere instelling afsluiten ..).
Na deze registratie mogen deze instellingen bachelor- en masteropleidingen voor accreditatie aanbieden aan de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie. Deze instellingen zijn:

 • Vesalius College  Brussel  
 • Continental Theological Seminary Sint-Pieters-Leeuw
 • Flanders Business School  Antwerpen
 • Europa College  Brugge
 • Inno.com  Beerzel
 • von Karman Instituut voor Stromingsdynamica Sint-Genesius-Rode
 • University of Kent Brussel

Hogere Instituten en andere instellingen voor schone kunsten:

De hogere instituten voor schone kunsten bieden posthogeschoolvormingen in de studiegebieden 'audiovisuele en beeldende kunst' en 'muziek en dramatische kunst'.  De door deze instituten aangeboden opleidingen bieden de mogelijkheid artistiek talent verder te ontplooien. Afgestudeerden krijgen de titel van 'Laureaat van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten'. Deze instellingen zijn:

 • P.A.R.T.S.  Brussel 
 • Hoger Instituut voor Schone Kunsten - Vlaanderen (HISK) Gent
 • Posthogeschool voor podiumkunsten - Brussel 
 • Operastudio  Gent 
 • Orpheus Instituut  Gent 

  De andere instellingen voor schone kunsten zijn instellingen die excellente hogere kunstopleidingen organiseren.

Associaties Hoger Onderwijs

Hogescholen en universiteiten werken samen in een associatie. Er zijn er 5:

 • Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
 • Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
 • Associatie KU Leuven
 • Associatie Universiteit Gent
 • Universitaire Associatie Brussel