SO: 2e graad vanaf 2021-2022

(je kan de volledige infobrochure over de 2e en 3e graad hier raadplegen)


Het 3e + 4e leerjaar secundair onderwijs (SO) vormen de 2e graad.

In de 2e graad kies je voor het eerst een studierichting. Het is een zeer belangrijke keuze, want ze geeft al een bepaalde richting aan je schoolloopbaan.
Alle studierichtingen van het 3e leerjaar worden vanaf 1 september 2021 ondergebracht in:

De studierichtingen, studiedomeinen en finaliteiten worden in een matrix geplaatst:


De 3 finaliteiten

Er zijn 3 mogelijke finaliteiten:

  • Doorstroom: om na het SO verder te studeren in het hoger onderwijs. 
  • Dubbele finaliteit: om na het SO verder te studeren of te gaan werken
  • Arbeidsmarkt: om na het SO te gaan werken of een graduaatsopleiding te volgen.

Welk lessenpakket krijg je in welke finaliteit?

Finaliteit: Doorstroom  Finaliteit: arbeidsmarkt en doostroom (dubbel) Finaliteit: Arbeidsmarkt

     

AV       = algemene vorming
TV/KV = technische vorming en kunstgerichte vorming
PV       = praktische vorming
 
 

Na het 4e leerjaar zal je opnieuw moeten kiezen.
Vanaf dan starten er heel wat nieuwe studierichtingen. (zie studierichtingen 3e graad doorstroom, arbeidsmarkt en doorstroom (dubbel), arbeidsmarkt)

Let op!
Het is steeds mogelijk dat bepaalde studierichtingen niet georganiseerd worden. Deze situatie kan jaarlijks veranderen. Informeer je vooraf goed bij de scholen en het CLB.