De woordenlijst secundair onderwijs

Op onderwijskiezer worden heel wat woorden gebruikt die waarschijnlijk niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen zijn. Deze begrippen worden hier opgelijst in een alfabetisch gerangschikte ‘moeilijke woordenlijst’. Je krijgt per woord een beknopte omschrijving.

A-attest
A1-diploma
A2-diploma
A3-diploma
Aanloopfase
Aanmelding
Activerend Direct Instructiemodel(ADI- model)
Advies
Afstandsonderwijs in het secundair onderwijs
Afstemmingsprobleem
Agentschap voor Onderwijsdiensten(AgODi)
Algemeen Secundair Onderwijs(ASO)
Algemeen vak
Allochtoon
Alternerende beroepsopleiding(ABO)
Alternerende opleiding
Anderstalige nieuwkomer
Arbeidsbereid
Arbeidsmarkt en Doorstroom
Arbeidsmarkt- finaliteit
Arbeidsrijp
Assesment
Attest
Attest Bedrijfsbeheer
Attest bij verslag
Autiwerking
B-attest
B1-diploma(B1)
B2-diploma(B2)
Basiscompetentie
Basiskennis bedrijfsbeheer
Basisoptie
Basisvorming
Bednet
Begeleidende klassenraad
Bekwaamheidsbewijs
Belangstellingsdomein
Beroep tegen B- of C-attest
Beroepsgerichte vorming
Beroepsinschakelingstijd(BIT)
Beroepskwalificatie(BK)
Beroepsprofiel
Beroepssector
Beroepssecundair onderwijs(BSO)
Beroepsvoorbereidend leerjaar(BVL)
Beschutte werkplaats
Bisser
Blended learning
BO-attest
Brede school
Buitengewoon basisonderwijs(BuBaO)
Buitengewoon kleuteronderwijs(BuKO)
Buitengewoon lager onderwijs(BuLO)
Buitengewoon secundair onderwijs(BuSO)
C-attest
Campus
Capaciteit
Centrum leren en werken(CLW)
Centrum voor Deeltijds Onderwijs(CDO)
Certificaat
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal(CNaVT)
Certificat d'Etudes de Base(CEB)
Cesuurdoel
Clausulering
CLIL (Content and Language Integrated Learning)
College (secundair onderwijs)
Comenius
Commissie leerlingenrechten
Commissie zorgvuldig bestuur
Compenserende maatregelen
Competentie
Contactonderwijs
Curriculumdossier
DBSO
Decreet
Deeltijdse leerplicht
Definitieve uitsluiting
Delibererende klassenraad
Dienstensector
Differentiërende maatregelen
Diploma
Dispenserende maatregelen
Disproportioneel
Doorlichtingsverslag
Doorstromer
Doorstroom- finaliteit
Doorverwijzing
Duaal leren
Dubbele finaliteit
e-learning
Eerder Verworven Competentie(EVC)
Eerder Verworven Kwalificatie(EVK)
Eindtermen
EPOS
Erkend studiebewijs
Erkende onderwijsinstelling
Europees referentiekader (Taalniveau)
Europese school
Examencommissie(EC)
Extra- muros activiteiten
Finaliteit (van een studierichting/opleiding)
Flexibele leertrajecten
Freinetschool
GC-verslag
Gecombineerd onderwijs
Geïntegreerd onderwijs(GON)
Geïntegreerde proef(GIP)
Geïntegreerde werkperiode
Gelijkwaardigheid van diploma
Gemeenschappelijk curriculum(GC)
Gemengd onderwijs
Getuigschrift (studie-)
Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid(GPB)
Getuigschrift van een opleiding
Graden
Handelingsgericht werken(HGW)
Handelingsplan
Herexamen
Hooggeschoold
Huisonderwijs
Humaniora
IAC-verslag
Immersieonderwijs
Individueel aangepast curriculum(IAC)
Industrieel leercontract(ILC)
Inrichtende macht
Inschakelingsuitkering
Inschaling
Inschrijving
Inschrijvingsrecht
Integrale Jeugdhulp(IJH)
Integratiefase
International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth(ICF-CY)
Internationale school
Jobstudent
Kalenderjaar
Keuzevak
Kinderbijslag
Klassenraad (BuLO)
Klassenraad (BuSO)
Klassenraad (SO)
Klastitularis
Knelpuntopleiding
Kunst Secundair Onderwijs(KSO)
Kwalificatie
Kwalificatie getuigschrift
Kwalificatiedatabank
Kwalificatiefase
Kwalificatiestructuur
Laaggeschoold
Langlopende opleiding (Syntra)
Leefschool
Leer- en Ervaringsbewijzen Databank(LED)
Leerlingenraad
Leerlingenvervoer
Leerovereenkomst
Leerplan
Leerplicht
Leersteun
Leersteuncentrum(LSC)
Leertrajectbegeleider
Leraar in Opleiding(LIO)
Lestijd
Lifelong Learning Programma(LLP)
Lineair onderwijs
Lokaal overlegplatform(LOP)
Luxeverzuim
M-decreet
Maatwerkbedrijf
Medisch Pedagogisch Instituut(MPI)
Mentor
Met vrucht beëindigd
Methodeonderwijs
Middelbaar onderwijs
Middengeschoold
Modulair onderwijs
Moederschapsverlof tienermoeder
Multi Disciplinair Team(MDT)
Multi Functioneel Centrum(MFC)
Naadloos Flexibel traject(NAFT)
National Academic (& professional) Recognition & Information Centre(Naric)
Net
Neveninstromer
Niche
Niet-graadgebonden
OKOT
Omzendbrief
Ondernemerschapstraject (Syntra)
Ondersteuningsnetwerk(ONW)
Onderwijsbehoeften
Onderwijsinspectie
Onderwijskoepel
Onderwijskwalificatie(OK)
Onderwijsloopbaanbegeleiding(OLB)
Onderwijsnet
Onderwijsniveau
Onderwijsvorm
Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers(OKAN)
Ontwikkelingsdoelen
Opleidingscheques voor werknemers
Opleidingsstructuur
Opleidingstraject
Opleidingsverstrekker
Opleidingsvorm(OV)
Optie
Oriënteringattest(OA)
Oudercontact
OV4-verslag
Overeenkomst alternerende opleiding(OAO)
Overgangsvoorwaarden
Overzitten
Patroon
Pedagogisch project(PP)
Permanent Onderwijs Aan Huis(POAH)
Persoonlijk ontwikkelingstraject(POT)
Persoonlijke-assistentiebudget(PAB)
Portfolio
Praktijk
Praktijkvak(PV)
Privéonderwijs
Privéschool
Problematische afwezigheid
Proctorexamen
Proctorexamen Examencommissie
Project algemene vakken(PAV)
Psychotechnisch onderzoek
R. Steinerpedagogie
Redelijke aanpassingen
REDICODIS
Regelmatige leerling
Regulier onderwijs
Remediërende maatregelen
Sanctie
Scholengemeenschap
Scholengroep
Schooljaar
Schoolplicht
Schoolraad
Schoolreglement
Schooltoeslag
Secundair na Secundair(Se-n-Se)
Selectiecommissie topcultuurstatuut
Selor
Semester
Seminarie
SES-indicatoren
Snuffelstage
Specifieke eindtermen
Spijbelen
Stage
Stageovereenkomst alternerende opleiding
Standaardtraject
Steinerschool
STEM
Structuuronderdeel
Studentenjob
Studiebewijs
Studiedomein
Studieomvang
Studierichting
Studietoelage (SO)
Synchroon internetonderwijs(SIO)
Syntra
Taalbad
Technisch Secundair Onderwijs(TSO)
Technisch vak(TV)
Theorie
Tienerschool
Tijdelijk onderwijs aan huis(TOAH)
Tijdelijke uitsluiting
Toelatingsklassenraad
Toelatingsvoorwaarden
Topkunstenstatuut
Topsportconvenant
Topsportcoördinatoren
Topsportschool
Topsportstatuut
Trajectbegeleider
Trekkende bevolking
Trimester
Tuchtmaatregel
Tweedekansonderwijs(TKO)
Type
Uitsluiting
Vaardigheid
Vakoverschrijdend werken
Verklaring op eer
Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(VAPH)
Vlaamse bemiddelingscommissie
Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse kwalificatiestructuur(VKS)
Vlaamse Onderwijsraad(VLOR)
Voltijdse dagopleiding (Syntra)
Voltijdse leerplicht
Voordrachtgever
Vrije leerling
Vrijstelling (secundair onderwijs)
Wachtuitkering
Werknemersleercontract
Werknemersleerlingenstelsel(WLS)
Werknemersleerovereenkomst(WLO)
Werkplekleren
Yeshiva
Zelfredzaamheid
Zorgcontinuüm
Zorgcoördinator

De woordenlijst secundair onderwijs

Op onderwijskiezer worden heel wat woorden gebruikt die waarschijnlijk niet voor iedereen even makkelijk te begrijpen zijn. Deze begrippen worden hier opgelijst in een alfabetisch gerangschikte ‘moeilijke woordenlijst’. Je krijgt per woord een beknopte omschrijving.

 

A-attest
A1-diploma
A2-diploma
A3-diploma
Aanloopfase
Aanmelding
Activerend Direct Instructiemodel(ADI- model)
Advies
Afstandsonderwijs in het secundair onderwijs
Afstemmingsprobleem
Agentschap voor Onderwijsdiensten(AgODi)
Algemeen Secundair Onderwijs(ASO)
Algemeen vak
Allochtoon
Alternerende beroepsopleiding(ABO)
Alternerende opleiding
Anderstalige nieuwkomer
Arbeidsbereid
Arbeidsmarkt en Doorstroom
Arbeidsmarkt- finaliteit
Arbeidsrijp
Assesment
Attest
Attest Bedrijfsbeheer
Attest bij verslag
Autiwerking

 

B-attest
B1-diploma(B1)
B2-diploma(B2)
Basiscompetentie
Basiskennis bedrijfsbeheer
Basisoptie
Basisvorming
Bednet
Begeleidende klassenraad
Bekwaamheidsbewijs
Belangstellingsdomein
Beroep tegen B- of C-attest
Beroepsgerichte vorming
Beroepsinschakelingstijd(BIT)
Beroepskwalificatie(BK)
Beroepsprofiel
Beroepssector
Beroepssecundair onderwijs(BSO)
Beroepsvoorbereidend leerjaar(BVL)
Beschutte werkplaats
Bisser
Blended learning
BO-attest
Brede school
Buitengewoon basisonderwijs(BuBaO)
Buitengewoon kleuteronderwijs(BuKO)
Buitengewoon lager onderwijs(BuLO)
Buitengewoon secundair onderwijs(BuSO)

 

C-attest
Campus
Capaciteit
Centrum leren en werken(CLW)
Centrum voor Deeltijds Onderwijs(CDO)
Certificaat
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal(CNaVT)
Certificat d'Etudes de Base(CEB)
Cesuurdoel
Clausulering
CLIL (Content and Language Integrated Learning)
College (secundair onderwijs)
Comenius
Commissie leerlingenrechten
Commissie zorgvuldig bestuur
Compenserende maatregelen
Competentie
Contactonderwijs
Curriculumdossier

 

DBSO
Decreet
Deeltijdse leerplicht
Definitieve uitsluiting
Delibererende klassenraad
Dienstensector
Differentiërende maatregelen
Diploma
Dispenserende maatregelen
Disproportioneel
Doorlichtingsverslag
Doorstromer
Doorstroom- finaliteit
Doorverwijzing
Duaal leren
Dubbele finaliteit

 

e-learning
Eerder Verworven Competentie(EVC)
Eerder Verworven Kwalificatie(EVK)
Eindtermen
EPOS
Erkend studiebewijs
Erkende onderwijsinstelling
Europees referentiekader (Taalniveau)
Europese school
Examencommissie(EC)
Extra- muros activiteiten

 

Finaliteit (van een studierichting/opleiding)
Flexibele leertrajecten
Freinetschool

 

GC-verslag
Gecombineerd onderwijs
Geïntegreerd onderwijs(GON)
Geïntegreerde proef(GIP)
Geïntegreerde werkperiode
Gelijkwaardigheid van diploma
Gemeenschappelijk curriculum(GC)
Gemengd onderwijs
Getuigschrift (studie-)
Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid(GPB)
Getuigschrift van een opleiding
Graden

 

Handelingsgericht werken(HGW)
Handelingsplan
Herexamen
Hooggeschoold
Huisonderwijs
Humaniora

 

IAC-verslag
Immersieonderwijs
Individueel aangepast curriculum(IAC)
Industrieel leercontract(ILC)
Inrichtende macht
Inschakelingsuitkering
Inschaling
Inschrijving
Inschrijvingsrecht
Integrale Jeugdhulp(IJH)
Integratiefase
International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth(ICF-CY)
Internationale school

 

Jobstudent

 

Kalenderjaar
Keuzevak
Kinderbijslag
Klassenraad (BuLO)
Klassenraad (BuSO)
Klassenraad (SO)
Klastitularis
Knelpuntopleiding
Kunst Secundair Onderwijs(KSO)
Kwalificatie
Kwalificatie getuigschrift
Kwalificatiedatabank
Kwalificatiefase
Kwalificatiestructuur

 

Laaggeschoold
Langlopende opleiding (Syntra)
Leefschool
Leer- en Ervaringsbewijzen Databank(LED)
Leerlingenraad
Leerlingenvervoer
Leerovereenkomst
Leerplan
Leerplicht
Leersteun
Leersteuncentrum(LSC)
Leertrajectbegeleider
Leraar in Opleiding(LIO)
Lestijd
Lifelong Learning Programma(LLP)
Lineair onderwijs
Lokaal overlegplatform(LOP)
Luxeverzuim

 

M-decreet
Maatwerkbedrijf
Medisch Pedagogisch Instituut(MPI)
Mentor
Met vrucht beëindigd
Methodeonderwijs
Middelbaar onderwijs
Middengeschoold
Modulair onderwijs
Moederschapsverlof tienermoeder
Multi Disciplinair Team(MDT)
Multi Functioneel Centrum(MFC)

 

Naadloos Flexibel traject(NAFT)
National Academic (& professional) Recognition & Information Centre(Naric)
Net
Neveninstromer
Niche
Niet-graadgebonden

 

OKOT
Omzendbrief
Ondernemerschapstraject (Syntra)
Ondersteuningsnetwerk(ONW)
Onderwijsbehoeften
Onderwijsinspectie
Onderwijskoepel
Onderwijskwalificatie(OK)
Onderwijsloopbaanbegeleiding(OLB)
Onderwijsnet
Onderwijsniveau
Onderwijsvorm
Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers(OKAN)
Ontwikkelingsdoelen
Opleidingscheques voor werknemers
Opleidingsstructuur
Opleidingstraject
Opleidingsverstrekker
Opleidingsvorm(OV)
Optie
Oriënteringattest(OA)
Oudercontact
OV4-verslag
Overeenkomst alternerende opleiding(OAO)
Overgangsvoorwaarden
Overzitten

 

Patroon
Pedagogisch project(PP)
Permanent Onderwijs Aan Huis(POAH)
Persoonlijk ontwikkelingstraject(POT)
Persoonlijke-assistentiebudget(PAB)
Portfolio
Praktijk
Praktijkvak(PV)
Privéonderwijs
Privéschool
Problematische afwezigheid
Proctorexamen
Proctorexamen Examencommissie
Project algemene vakken(PAV)
Psychotechnisch onderzoek

 

R. Steinerpedagogie
Redelijke aanpassingen
REDICODIS
Regelmatige leerling
Regulier onderwijs
Remediërende maatregelen

 

Sanctie
Scholengemeenschap
Scholengroep
Schooljaar
Schoolplicht
Schoolraad
Schoolreglement
Schooltoeslag
Secundair na Secundair(Se-n-Se)
Selectiecommissie topcultuurstatuut
Selor
Semester
Seminarie
SES-indicatoren
Snuffelstage
Specifieke eindtermen
Spijbelen
Stage
Stageovereenkomst alternerende opleiding
Standaardtraject
Steinerschool
STEM
Structuuronderdeel
Studentenjob
Studiebewijs
Studiedomein
Studieomvang
Studierichting
Studietoelage (SO)
Synchroon internetonderwijs(SIO)
Syntra

 

Taalbad
Technisch Secundair Onderwijs(TSO)
Technisch vak(TV)
Theorie
Tienerschool
Tijdelijk onderwijs aan huis(TOAH)
Tijdelijke uitsluiting
Toelatingsklassenraad
Toelatingsvoorwaarden
Topkunstenstatuut
Topsportconvenant
Topsportcoördinatoren
Topsportschool
Topsportstatuut
Trajectbegeleider
Trekkende bevolking
Trimester
Tuchtmaatregel
Tweedekansonderwijs(TKO)
Type

 

Uitsluiting

 

Vaardigheid
Vakoverschrijdend werken
Verklaring op eer
Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(VAPH)
Vlaamse bemiddelingscommissie
Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse kwalificatiestructuur(VKS)
Vlaamse Onderwijsraad(VLOR)
Voltijdse dagopleiding (Syntra)
Voltijdse leerplicht
Voordrachtgever
Vrije leerling
Vrijstelling (secundair onderwijs)

 

Wachtuitkering
Werknemersleercontract
Werknemersleerlingenstelsel(WLS)
Werknemersleerovereenkomst(WLO)
Werkplekleren

 

Yeshiva

 

Zelfredzaamheid
Zorgcontinuüm
Zorgcoördinator

A-attest
A1-diploma
A2-diploma
A3-diploma
Aanloopfase
Aanmelding
Aanvullende algemene vorming(AAV)
Aanvultraject
Academiejaar
Academisch Nederlands
Academisch onderwijs
Academische bachelor(ABA)
Academisering
Accreditatie
Actiris
Actiris- antenne
Activerend Direct Instructiemodel(ADI- model)
Actualiseringsprogramma
Advies
Afstandsonderwijs in het hoger onderwijs(AO)
Afstandsonderwijs in het secundair onderwijs
Afstemmingsprobleem
Afstudeerrichting (acba)
Afstudeerrichting (pba)
Agentschap voor Onderwijsdiensten(AgODi)
Aggregaat
Algemeen Secundair Onderwijs(ASO)
Algemeen vak
Allochtoon
Alternerende beroepsopleiding(ABO)
Alternerende opleiding
Alumni
Ambtshalve geregistreerde instellingen
Anderstalige nieuwkomer
Arbeidsbereid
Arbeidsmarkt en Doorstroom
Arbeidsmarkt- finaliteit
Arbeidsrijp
Assesment
Associatie
Attest
Attest Bedrijfsbeheer
Attest bij verslag
Autiwerking
B-attest
B1-diploma(B1)
B2-diploma(B2)
Bachelor
Bachelor-na-bachelor(Banaba)
Bachelor/Master of Arts, of Science, of Laws, of Medicine, of Veterinary Science, of Veterinary Medicine, of Philosophy
Bachelorproef
Basiscompetentie
Basiseducatie
Basiskennis bedrijfsbeheer
Basisonderwijs(BaO)
Basisoptie
Basisvorming
Bednet
Begeleidende klassenraad
Bekwaamheidsbewijs
Bekwaamheidsonderzoek
Belangstellingsdomein
Beroep tegen B- of C-attest
Beroepsgerichte vorming
Beroepsinschakelingstijd(BIT)
Beroepskwalificatie(BK)
Beroepsprofiel
Beroepssector
Beroepssecundair onderwijs(BSO)
Beroepsvoorbereidend leerjaar(BVL)
Beschutte werkplaats
Beursstudent
Bewijs Pedagogische Bekwaamheid(BPB)
Bijna-beursstudent
Bisser
Blended learning
BO-attest
Breakthrough
Brede school
Brugprogramma
Buitengewoon basisonderwijs(BuBaO)
Buitengewoon kleuteronderwijs(BuKO)
Buitengewoon lager onderwijs(BuLO)
Buitengewoon secundair onderwijs(BuSO)
C-attest
Campus
Capaciteit
Centrum leren en werken(CLW)
Centrum voor Deeltijds Onderwijs(CDO)
Centrum voor Volwassenenonderwijs(CVO)
Certificaat
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal(CNaVT)
Certificat d'Etudes de Base(CEB)
Cesuurdoel
Clausulering
CLIL (Content and Language Integrated Learning)
College (hoger onderwijs)
College (secundair onderwijs)
Comenius
Commissie leerlingenrechten
Commissie zorgvuldig bestuur
Compenserende maatregelen
Competentie
Competentie: assertief zijn.
Competentie: flexibel zijn.
Competentie: initiatief nemen.
Competentie: kunnen doorzetten.
Competentie: kunnen plannen en organiseren.
Competentie: kunnen samenwerken.
Competentie: kwaliteitsbewust werken.
Competentie: mondeling kunnen communiceren.
Competentie: persoonlijk voorkomen.
Competentie: stressbestendig zijn.
Competentie: verantwoordelijkheidszin hebben.
Competentie: zelfinzicht hebben.
Contactonderwijs
Contractueel ambtenaar
Convenience
Credit
Creditbewijs
Creditcontract
Curriculum
Curriculumdossier
Cursist
D- cursus
Daltonschool
DBSO
Decreet
Deeltijds studietraject
Deeltijdse Arbeidsovereenkomst(DA)
Deeltijdse leerplicht
Definitieve uitsluiting
Deliberatiecijfer
Delibererende klassenraad
Departement
Dienstensector
Differentiërende maatregelen
Diploma
Diploma Mill
Diplomacontract
Diplomasupplement
Direct Selling
Dispenserende maatregelen
Disproportioneel
DIY & Garden
Doctoraat
Doorlichtingsverslag
Doorstromer
Doorstroom- finaliteit
Doorverwijzing
Duaal leren
Dubbele finaliteit
E- commerce
e-learning
ECTS
Eerder Verworven Competentie(EVC)
Eerder Verworven Kwalificatie(EVK)
Effectiveness
Eindtermen
Electro
Engagementsverklaring
Entertainment
EPOS
Erasmus Belgica
Erasmus Mundus
Eredoctoraat
Erkend studiebewijs
Erkende onderwijsinstelling
Ervaringsbewijs
Ervaringsgerichte school
Europees referentiekader (Taalniveau)
Europese Economische Ruimte
Europese Hogeronderwijsruimte
Europese school
EVC- procedure
Examen
Examencommissie(EC)
Examencontract
Extra- muros activiteiten
Faculteit
Fashion
Finaliteit (van een studierichting/opleiding)
Flexibele leertrajecten
Flexibilisering
Food
Formeel talenonderwijs
Freinetschool
GC-verslag
Gecombineerd onderwijs
Gedelibereerde studiepunten
Gegradueerde
Geïndividualiseerd studietraject(GIT)
Geïntegreerd onderwijs(GON)
Geïntegreerde lerarenopleidingen
Geïntegreerde proef(GIP)
Geïntegreerde werkperiode
Gelijkwaardigheid van diploma
Gemeenschappelijk curriculum(GC)
Gemengd onderwijs
Generatiestudent
Geregistreerde instelling voor hoger onderwijs
Gereglementeerd beroep
Getuigschrift (studie-)
Getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid(GPB)
Getuigschrift van een opleiding
Graad
Graden
Graduaatsopleiding
Handelingsgericht werken(HGW)
Handelingsplan
Herexamen
Hoger beroepsonderwijs(HBO5)
Hogeronderwijsregister(HOR)
Hogeschool
Hooggeschoold
Hoorcollege
Huisonderwijs
Humaniora
IAC-verslag
Immersieonderwijs
Individueel aangepast curriculum(IAC)
Industrieel leercontract(ILC)
Inrichtende macht
Inschakelingsuitkering
Inschaling
Inschrijving
Inschrijvingsrecht
Integrale Jeugdhulp(IJH)
Integratiefase
Intensieve begeleiding Alternerend Leren(IBAL)
International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth(ICF-CY)
Internationale school
Jenaplanschool
Jobstudent
Joint Master
Jokerkrediet
Kalenderjaar
Kangoeroeklas
Keuzetraject
Keuzevak
Kinderbijslag
Klassenraad (BaO)
Klassenraad (BuLO)
Klassenraad (BuSO)
Klassenraad (SO)
Klastitularis
Knelpuntberoep
Knelpuntopleiding
Knelpuntvacature
Kot
Kunst Secundair Onderwijs(KSO)
Kunstgerelateerde opleidingen
Kwalificatie
Kwalificatie getuigschrift
Kwalificatie van een graad
Kwalificatiedatabank
Kwalificatiefase
Kwalificatiestructuur
Laaggeschoold
Lager onderwijs
Langlopende opleiding (Syntra)
Leefschool
Leer- en Ervaringsbewijzen Databank(LED)
Leergebied
Leerjob
Leerkrediet
Leerlingenraad
Leerlingenvervoer
Leerovereenkomst
Leerplan
Leerplicht
Leersteun
Leersteuncentrum(LSC)
Leertrajectbegeleider
Leraar in Opleiding(LIO)
Lestijd
Lifelong Learning Programma(LLP)
LIGO
Lineair onderwijs
Logistiek personeel
Lokaal overlegplatform(LOP)
Luxeverzuim
M-decreet
Maatwerkbedrijf
Major
Master(Ma)
Master of Law LLM
Master-na-master(Manama)
Masterproef
Medisch Pedagogisch Instituut(MPI)
Meestergast
Mentor
Met vrucht beëindigd
Methodeonderwijs
Middelbaar onderwijs
Middengeschoold
Minor
Modeltraject
Modulair onderwijs
Moederschapsverlof tienermoeder
Montessorischool
Mooc
Multi Disciplinair Team(MDT)
Multi Functioneel Centrum(MFC)
Multidisciplinair
Muzische basisschool
Naadloos Flexibel traject(NAFT)
National Academic (& professional) Recognition & Information Centre(Naric)
Nederlands als tweede taal(NT2)
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie(NVAO)
Nepuniversiteit
Net
Neveninstromer
Niche
Niet-graadgebonden
Observatie- en behandelcentrum(OBC)
OKOT
Ombudsmedewerker
Omzendbrief
Ondernemerschapstraject (Syntra)
Ondersteuningsnetwerk(ONW)
Onderwijsbehoeften
Onderwijsinspectie
Onderwijskoepel
Onderwijskwalificatie(OK)
Onderwijsloopbaanbegeleiding(OLB)
Onderwijsnet
Onderwijsniveau
Onderwijsvorm
Onderzoeksmaster
Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers(OKAN)
Ontwikkelingsdoelen
Open asielcentrum
Operator
Opleiding
Opleidingscheques voor werknemers
Opleidingsonderdeel
Opleidingsstructuur
Opleidingstraject
Opleidingsverstrekker
Opleidingsvorm(OV)
Optie
Oriënteringattest(OA)
Oudercontact
OV4-verslag
Overeenkomst alternerende opleiding(OAO)
Overgangsvoorwaarden
Overzitten
Packaging
Parastatale
Paritair Leercomité(PLC)
Participatiegraad
Patroon
Pedagogisch project(PP)
Permanent Onderwijs Aan Huis(POAH)
Persoonlijk ontwikkelingstraject(POT)
Persoonlijke-assistentiebudget(PAB)
Pharma
Portfolio
Postgraduaat
Practicum
Praktijk
Praktijkvak(PV)
Privéonderwijs
Privéschool
Problematische afwezigheid
Proctorexamen
Proctorexamen Examencommissie
Proefproject
Professionele Bachelor(PBA)
Profiel
Programmaonderdeel
Project algemene vakken(PAV)
Psychotechnisch onderzoek
R. Steinerpedagogie
Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Redelijke aanpassingen
REDICODIS
Regelmatige leerling
Regentaat
Regulier onderwijs
Remediërende maatregelen
Research master
Restaurants en catering
Richtgraad
RVA
Sanctie
Schakelprogramma
Scholengemeenschap
Scholengroep
School of Arts
Schooljaar
Schoolplicht
Schoolraad
Schoolreglement
Schooltoeslag
Schoolwerkplan
Secundair na Secundair(Se-n-Se)
Selectiecommissie topcultuurstatuut
Selor
Semester
Seminarie
SES-indicatoren
SID-in
Snuffelstage
Sociaal Economische Raad van Vlaanderen(SERV)
Specifieke eindtermen
Specifieke lerarenopleiding(SLO)
Spijbelen
Sports
Stage
Stageovereenkomst alternerende opleiding
Standaardtraject
Starttoets
Statutair ambtenaar
Steinerschool
STEM
Structuuronderdeel
Student met een functiebeperking
Studentenjob
Studentenportaal
Studieadvies
Studiebelasting
Studiebewijs
Studiedomein
Studiegebied (HO)
Studiegebied (VWO)
Studiegeld
Studiejaar
Studieomvang
Studiepunt(SP)
Studierendement
Studierichting
Studietoelage (HO)
Studietoelage (SO)
Studievoortgangsbewaking
Sudbury-school
Synchroon internetonderwijs(SIO)
Syntra
Taalbad
Taalinitiatie
Talensensibilisering
Technisch Secundair Onderwijs(TSO)
Technisch vak(TV)
Telecom
Theorie
Threshold
Tienerschool
Tijdelijk onderwijs aan huis(TOAH)
Tijdelijke uitsluiting
Toelatingsklassenraad
Toelatingsvoorwaarden
Tolerantie
Toleranties /Tolerantiekrediet
Topkunstenstatuut
Topsportbelofte
Topsportconvenant
Topsportcoördinatoren
Topsportschool
Topsportstatuut
Toys
Traject
Traject voor werkstudenten
Trajectbegeleider
Transnationale Universiteit Limburg(tUL)
Trekkende bevolking
Trimester
Tuchtmaatregel
Tweedekansonderwijs(TKO)
Type
Uitsluiting
Unieke bezoekers (van een website)
Universiteit
Vaardigheid
Vakoverschrijdend werken
Vantage
VDAB ‘erkende opleiding’
Verklaring op eer
Verkorte bachelor
Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
Visitatiecommissie
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(VAPH)
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen(VIZO)
Vlaams kwalificatieraamwerk(VKS)
Vlaamse bemiddelingscommissie
Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Hogescholenraad(VLHORA)
Vlaamse Interuniversitaire Raad(VLIR)
Vlaamse kwalificatiestructuur(VKS)
Vlaamse Onderwijsraad(VLOR)
Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad(VLUHR)
Volgtijdelijkheid
Voltijds studietraject
Voltijdse dagopleiding (Syntra)
Voltijdse leerplicht
Volwassenenonderwijs(VWO)
Voorbereidingsprogramma
Voordrachtgever
Vraaggestuurd
Vrije leerling
Vrijstelling (hoger onderwijs)
Vrijstelling (secundair onderwijs)
Vrijstelling (SVO)
Wachtuitkering
Waystage
Werkcollege
Werknemersleercontract
Werknemersleerlingenstelsel(WLS)
Werknemersleerovereenkomst(WLO)
Werkplekleren
Werkstudent
Yeshiva
Zelfredzaamheid
Ziekenhuisschool
Zij-instromer
Zittijd
Zorgcontinuüm
Zorgcoördinator