Sportclub- en fitnessbegeleider - Derde graad - TSO

Studierichting "Sportclub- en fitnessbegeleider"

Deze studierichting leidt je op tot fitnessbegeleider of bewegingsanimator.
In deze opleiding kan je ook certificaten behalen die een extra troef zijn bij het vinden van een job (initiator fitness, bewegingsanimator, bedrijfsbeheer, bedrijfseerstehulp…) 
Enkele klemtonen (let wel dat deze kunnen verschillen per school):
Talen
De klemtoon ligt op taalbeheersing binnen dagelijkse gebruikssituaties.
Men wil deze taalkennis verstevigen en zo mogelijk uitbreiden. Lees-, luister-, gespreks-, schrijfvaardigheid en grammaticale ondersteuning komen aan bod.
Maatschappelijke vorming
Het doel van dit vak is een praktijkgerichte kennismaking met toekomstige arbeidssectoren, naast het trainen van relationele vaardigheden.
Opvoedkunde
Het vak Opvoedkunde is gericht op beeldvorming over zichzelf en anderen, inzicht in de omgang met verschillende doelgroepen en inoefenen van sociale vaardigheden.
Sport 
- reddend zwemmen: met de mogelijkheid tot het behalen van het Hoger Reddersbrevet bij BLOSO
- basis LO: fysieke conditie ondersteunen en aanleren van technieken rond zelfverdediging en geweldbeheersing
- expressie en ritmische vorming: nadruk op lichamelijke expressie met keuze uit expressie- en dansvormen
- omnisport: gevarieerd aanbod als badminton, muurklimmen, squash, ultimate frisbee, ...

De toelating hangt af van de gevolgde richting in de 3de graad.
Je kan starten na ASO:

 • Moderne talen-topsport
 • Sportwetenschappen
 • Wetenschappen-topsport
 • Wiskunde-topsport

Je kan starten na TSO:

 • Lichamelijke opvoeding en sport
 • Topsport

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig.
Volg je nu een 6de jaar BSO, dan moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen.
Dit kan via een 7de specialisatiejaar BSO of een 7de naamloos jaar BSO.
De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Sportclub- en fitnessbegeleider - Derde graad - TSO

 
Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Deze studierichting leidt je op tot fitnessbegeleider of bewegingsanimator.
In deze opleiding kan je ook certificaten behalen die een extra troef zijn bij het vinden van een job (initiator fitness, bewegingsanimator, bedrijfsbeheer, bedrijfseerstehulp…) 
Enkele klemtonen (let wel dat deze kunnen verschillen per school):
Talen
De klemtoon ligt op taalbeheersing binnen dagelijkse gebruikssituaties.
Men wil deze taalkennis verstevigen en zo mogelijk uitbreiden. Lees-, luister-, gespreks-, schrijfvaardigheid en grammaticale ondersteuning komen aan bod.
Maatschappelijke vorming
Het doel van dit vak is een praktijkgerichte kennismaking met toekomstige arbeidssectoren, naast het trainen van relationele vaardigheden.
Opvoedkunde
Het vak Opvoedkunde is gericht op beeldvorming over zichzelf en anderen, inzicht in de omgang met verschillende doelgroepen en inoefenen van sociale vaardigheden.
Sport 
- reddend zwemmen: met de mogelijkheid tot het behalen van het Hoger Reddersbrevet bij BLOSO
- basis LO: fysieke conditie ondersteunen en aanleren van technieken rond zelfverdediging en geweldbeheersing
- expressie en ritmische vorming: nadruk op lichamelijke expressie met keuze uit expressie- en dansvormen
- omnisport: gevarieerd aanbod als badminton, muurklimmen, squash, ultimate frisbee, ...

De toelating hangt af van de gevolgde richting in de 3de graad.
Je kan starten na ASO:

 • Moderne talen-topsport
 • Sportwetenschappen
 • Wetenschappen-topsport
 • Wiskunde-topsport

Je kan starten na TSO:

 • Lichamelijke opvoeding en sport
 • Topsport

Vanuit andere studierichtingen is een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad nodig.
Volg je nu een 6de jaar BSO, dan moet je eerst een diploma secundair onderwijs behalen.
Dit kan via een 7de specialisatiejaar BSO of een 7de naamloos jaar BSO.
De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.

Welke lessen krijg ik in "Sportclub- en fitnessbegeleider" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Sportclub- en fitnessbegeleider" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Sportclub- en fitnessbegeleider" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
 • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
 • als je slaagt in een toelatingsproef.
  In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Wat kan je behalen na "Sportclub- en fitnessbegeleider" ?


Je behaalt:

 • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
 • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Sportclub- en fitnessbegeleider" ?

Na deze richting kan je gaan werken als Personal trainer / Fitnessbegeleider / Fitness- of sportclubuitbater / Medewerker in een evenementenbureau of op een sportdienst / Schoolsportmonitor of sportkampbegeleider. Raadpleeg hieronder ook de rubriek 'mogelijke beroepen' om een beeld te krijgen van concrete mogelijkheden.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied is dergelijke keuze zeker mogelijk.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, verre van vanzelfsprekend is.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied zijn er zeker mogelijkheden. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. 
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken. 
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen.

Se-n-Se

Je mag nog een andere Se-n-Se-opleiding volgen, als je dit wenst.
Als je kiest voor een ander studiegebied, moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:

Fitnessbegeleider duaal (TSO - Se-n-Se)

7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Sport.
Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen. Goed informeren is de boodschap!

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs. Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Topsport-sportbegeleider (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.