Fitnessbegeleider duaal - Derde graad - TSO

Studierichting "Fitnessbegeleider duaal"

Elke duale opleiding bestaat uit leren op school + leren op de werkvloer. 
In een Se-n-Se verwerf je  tijdens 1 schooljaar beroepsgerichte competenties,
Algemene vorming wordt niet opgelegd. De onderwijsinstelling wordt hierin vrijgelaten.
 
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bvb. een opleidingscentrum). Ook op school wordt een deel van de beroepsgerichte vorming gegeven.

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • de individuele fitnessbeoefenaar begeleiden om fitnessoefeningen binnen het aanbod van de fitnessclub correct en veilig uit te voeren en zijn doelstellingen te bereiken
 • een groep fitnessbeoefenaars begeleiden om bewegingsoefeningen correct en veilig uit te voeren op het tempo van de muziek (al dan niet gebruik makend van klein materiaal, in een zaal of in het water) en hun doelstellingen te bereiken
 • rekening houden met de mogelijkheden van de beoefenaar, mogelijke afwisseling in de planning en aaneenschakeling van de oefeningen kunnen aanbrengen met respect voor de beoefenaars. De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen in een context van zowel fitness als groepsfitness. 

 De opleiding is gebaseerd op volgende beroepskwalificaties:
• Beroepskwalificatie fitnessbegeleider, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
• Beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer.
Gemiddeld gaat het over 20 u per week (op jaarbasis). Zo wordt je opleiding direct veel realistischer. De rest van je opleiding gebeurt in de klas.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

Fitnessbegeleider duaal - Derde graad - TSO

 

Elke duale opleiding bestaat uit leren op school + leren op de werkvloer. 
In een Se-n-Se verwerf je  tijdens 1 schooljaar beroepsgerichte competenties,
Algemene vorming wordt niet opgelegd. De onderwijsinstelling wordt hierin vrijgelaten.
 
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bvb. een opleidingscentrum). Ook op school wordt een deel van de beroepsgerichte vorming gegeven.

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • de individuele fitnessbeoefenaar begeleiden om fitnessoefeningen binnen het aanbod van de fitnessclub correct en veilig uit te voeren en zijn doelstellingen te bereiken
 • een groep fitnessbeoefenaars begeleiden om bewegingsoefeningen correct en veilig uit te voeren op het tempo van de muziek (al dan niet gebruik makend van klein materiaal, in een zaal of in het water) en hun doelstellingen te bereiken
 • rekening houden met de mogelijkheden van de beoefenaar, mogelijke afwisseling in de planning en aaneenschakeling van de oefeningen kunnen aanbrengen met respect voor de beoefenaars. De leerling dient zijn opleidingstraject te vervullen in een context van zowel fitness als groepsfitness. 

 De opleiding is gebaseerd op volgende beroepskwalificaties:
• Beroepskwalificatie fitnessbegeleider, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
• Beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

Je brengt heel wat opleidingstijd door op de werkvloer.
Gemiddeld gaat het over 20 u per week (op jaarbasis). Zo wordt je opleiding direct veel realistischer. De rest van je opleiding gebeurt in de klas.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

Welke lessen krijg ik?

Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject (zie beschrijving studierichting) vertalen naar lessentabellen. Er zijn geen algemene lessenroosters voorhanden.
Met andere woorden: elke school beslist vrij hoe de opleiding wordt uitgebouwd. De invulling van de lessen kan verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen dien je de school van je keuze zélf te contacteren.

De school geeft je opleiding vorm en volgt deze op. Aangezien het werk op de werkvloer bv. kan verschillen naargelang de werkgever, vult de school de opleiding aan tot een succesvol traject. Scholen kunnen ook eigen accenten leggen.

Waar kan ik "Fitnessbegeleider duaal" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Fitnessbegeleider duaal" ?

-Je wordt toegelaten bij de start van de 1-jarige Se-n-Se 'Fitnessbegeleider duaal' als je:

 • het diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting uit hetzelfde studiegebied als de duale opleiding.

 • Als je komt uit een ander studiegebied, zijn er 3 mogelijkheden:

  • ofwel beslist de toelatingsklassenraad dat je mag starten met de duale opleiding

  • ofwel slaag je in de toelatingsproef die de school organiseert

  • ofwel wordt je toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van een erkenning van elders verworven competenties of kwalificaties

-Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de opleiding 'Fitnessbegeleider duaal' als je:

 • Voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad bestaat uit tenminste de voorzitter + 3 leraars.

 

-Hoewel het geen formele toelatingsvoorwaarde is, wordt er verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.

-Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.

-Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • het certificaat van Se-n-Se als je geslaagd bent voor je volledige opleiding.

 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld studiebewijs.

 • het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer kan nog steeds uitgereikt worden onder de voorwaarden vermeld in de omzendbrief SO/2008/01

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

 • Veranderen van school in de loop van een schooljaar mag altijd.

 • Tijdens je opleiding mag je tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit je stapt pas op 1 februari is opgestart) mag je veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
  Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder volgende voorwaarden :
  a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die je tot dan volgt;
  b) omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

-Uiteraard moet steeds voldaan zijn aan de (specifieke) toelatingsvoorwaarden van de opleiding waarnaar je overstapt.

-Over de overgang, bij instap vanuit een niet- Vlaamse school of een OKAN-klas, wordt beslist door de klassenraad binnen de 25 dagen na de aanvang van de lesbijwoning.

Wat na "Fitnessbegeleider duaal" ?

Na deze opleiding kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze studierichting zijn gekoppeld, kan je hierover meer informatie vinden onder het beroepentabblad.

Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Je krijgt hieronder per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen .
Let wel: 'inhoudelijk verwant' betekent niet altijd 'vlot haalbaar'.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied is dergelijke keuze zeker mogelijk.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, verre van vanzelfsprekend is.
Na de aso-richtingen van dit studiegebied zijn er zeker mogelijkheden. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Het hoger beroepsonderwijs positioneert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur; vandaar de roepnaam HBO5. Het maakt deel uit van het hoger onderwijs en situeert zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De opleidingen uit het HBO bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Er zijn twee soorten:
- de graduaatsopleidingen 
- de opleiding hoger beroepsonderwijss Verpleegkunde. 
Let wel dat de toelatingsvoorwaarden voor beide soorten verschillen, maar met een diploma secundair kan je altijd starten in elke opleiding van het HBO5. Controleer daarom goed de toelatingsvoorwaarden.

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. 
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken. 
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen.

Se-n-Se

Je mag nog een andere Se-n-Se-opleiding volgen, als je dit wenst.
Als je kiest voor een ander studiegebied, moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:


7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren bso van het studiegebied Sport.
Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen. Goed informeren is de boodschap!

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs. Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Topsport-sportbegeleider (BSO - Derde leerjaar)

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.