Logopedie en audiologie : Logopedie - Professionele bachelor

 

In de professionele bacheloropleiding Logopedie verdiep je je in problemen met spreken, taal, slikken en leren.


Omdat de opleiding Logopedie heel wat gemeenschappelijk heeft met de opleiding Audiologie, is het eerste opleidingsjaar gemeenschappelijk. Op je lesprogramma staan er dan algemene vakken rond diagnostiek en behandeling, de algemene ontwikkeling, anatomie en fysiologie, mondelinge en schriftelijke communicatie, een basiskennis over audiologie en over logopedie. Aan alle hogescholen kan je het diploma van logopedie + audiologie behalen in 4 jaar.


Je opleiding bestaat uit vier soorten vakken: • medisch-fysiologische vakken die je inzicht geven in anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie

 • psychologische en pedagogische vakken, gericht op de relatie therapeut-patiënt

 • taalkundige vakken die de taal in de ruimste betekenis bestuderen

 • specifieke logopedische vakken met een focus op studie van taalontwikkeling, de spraak, de stem en het gehoor in hun normale en afwijkende functies met de toepasselijke onderzoeks- en behandelingsmethodes. Die bestudeer je zowel theoretisch als praktisch.

 • Fysica (akoestiek) als basisvak en de studie van de leerstoornissen sluiten daarbij aan.

 • Verder nog: je eigen stem- en spraakvorming, informatica, statistiek, organisatie van de gezondheidszorg en belang hechten aan verzorgd en juist taalgebruik komen aan bod.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma. Denk daarbij zowel aan individuele opdrachten als groepswerk.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Is deze opleiding iets voor jou? • Je bent taalvaardig – zowel schriftelijk als mondeling kan je je duidelijk en correct uitdrukken.

 • Ook hecht je veel belang aan juist taalgebruik.

 • Je wil met mensen werken, bent empathisch en werkt resultaatsgericht.

 • Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

 • Je moet zeker over een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid beschikken, belang hechten aan verzorgd en juist taalgebruik, interesse hebben in communicatie en met mensen willen werken.


Aanvullende info:

Thomas More - Campus Sint-Andries

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

HOGENT - Campus Vesalius


Studiepunten

180

Logopedie en audiologie : Logopedie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

In de professionele bacheloropleiding Logopedie verdiep je je in problemen met spreken, taal, slikken en leren.


Omdat de opleiding Logopedie heel wat gemeenschappelijk heeft met de opleiding Audiologie, is het eerste opleidingsjaar gemeenschappelijk. Op je lesprogramma staan er dan algemene vakken rond diagnostiek en behandeling, de algemene ontwikkeling, anatomie en fysiologie, mondelinge en schriftelijke communicatie, een basiskennis over audiologie en over logopedie. Aan alle hogescholen kan je het diploma van logopedie + audiologie behalen in 4 jaar.


Je opleiding bestaat uit vier soorten vakken: • medisch-fysiologische vakken die je inzicht geven in anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie

 • psychologische en pedagogische vakken, gericht op de relatie therapeut-patiënt

 • taalkundige vakken die de taal in de ruimste betekenis bestuderen

 • specifieke logopedische vakken met een focus op studie van taalontwikkeling, de spraak, de stem en het gehoor in hun normale en afwijkende functies met de toepasselijke onderzoeks- en behandelingsmethodes. Die bestudeer je zowel theoretisch als praktisch.

 • Fysica (akoestiek) als basisvak en de studie van de leerstoornissen sluiten daarbij aan.

 • Verder nog: je eigen stem- en spraakvorming, informatica, statistiek, organisatie van de gezondheidszorg en belang hechten aan verzorgd en juist taalgebruik komen aan bod.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma. Denk daarbij zowel aan individuele opdrachten als groepswerk.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Is deze opleiding iets voor jou? • Je bent taalvaardig – zowel schriftelijk als mondeling kan je je duidelijk en correct uitdrukken.

 • Ook hecht je veel belang aan juist taalgebruik.

 • Je wil met mensen werken, bent empathisch en werkt resultaatsgericht.

 • Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

 • Je moet zeker over een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid beschikken, belang hechten aan verzorgd en juist taalgebruik, interesse hebben in communicatie en met mensen willen werken.


Studiepunten

180


Instellingen:

Thomas More - Campus Sint-Andries

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

HOGENT - Campus Vesalius


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Logopedie en audiologie 

Afstudeerrichting: Logopedie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Talen,

Schoolvakken SO: Nederlands,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichting van Logopedie en Audiologie is:

Logopedie en audiologie : Audiologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Sint-Andries

Starten in februari
Werkstudententraject

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Starten in februari

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Instellingen

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Voetweg 66  9000 Gent

Keramiekstraat 80  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Logopedisten zijn werkzaam op het terrein van het voorkomen, het onderzoeken, het behandelen en de nazorg van stoornissen in de mondelinge en/of schriftelijke communicatie die het gevolg zijn van afwijkingen van de stem, de spraak, de taal en het gehoor (bv. articulatiestoornissen, stoornissen in het spreekritme, stemstoornissen, stoornissen in het schriftelijk en mondeling taalbezit en taalgebruik).
Zij kunnen ook bijdragen tot het optimaal leren gebruiken van deze functies (stem-, spraak- en taalscholing) bij wie daar door zijn studie of beroep voor in aanmerking komt en tot het stimuleren van de ontwikkeling van het gesproken en geschreven taalgebruik.
Zij trachten de oorzaken van afwijkingen te kennen (aangeboren of verworven somatische, psychische of mentale stoornis, ontwikkelingsdeficiënties of -disfuncties).
Voor de behandeling ontwerpen zij een zo groot mogelijke variatie van aangepaste oefeningen die zij de patiënten onder hun leiding laten uitvoeren.
Hun mogelijk cliënteel kan bestaan uit zeer jonge kinderen, schoolgaande jeugd, adolescenten, volwassenen en bejaarden.
Sommige logopedisten leggen zich vooral toe op één specifieke soort stoornissen (bv. stotteren, dyslexie). Samenwerking met neus-, keel- en oorartsen, met psychologen en pedagogen, met leerkrachten en andere welzijnswerkers behoort tot de dagelijkse realiteit van dit beroep.
Werkgelegenheid voor logopedisten doet zich vooral voor in het buitengewoon onderwijs (BLO, BuSO, doven, slechthorenden), in MPI’s, in ziekenhuizen bij neus-, keel- en oorartsen, in revalidatiecentra (spraakrevalidatie), in neurologische klinieken, in instituten voor fysiek en mentaal gehandicapten, in de bejaardenzorg, in poliklinieken en mutualiteiten, bij de vroegdetectie in Kind en Gezin.
Meer en meer logopedisten vestigen zich voltijds of deeltijds als zelfstandige.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Logopedist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Logopedie en audiologie

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 239 0,89 75,7 8 22 21 47 129 12
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 99 1,54 48,7 15 14 21 18 22 9
Handel (TSO) 58 0,44 49,5 9 11 11 9 13 5
Humane wetenschappen (ASO) 351 1,28 72,5 18 30 35 87 171 10
Latijn-moderne talen (ASO) 69 1,05 84,4 3 3 2 13 47 1
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 124 1,27 85,1 3 3 8 29 77 4
Secretariaat-talen (TSO) 41 1,01 38,1 14 4 7 5 8 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 365 1,40 48,2 58 73 57 76 75 26
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 65 0,15 87,1 1 1 4 10 48 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024

Logopedie en audiologie : Logopedie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

In de professionele bacheloropleiding Logopedie verdiep je je in problemen met spreken, taal, slikken en leren.


Omdat de opleiding Logopedie heel wat gemeenschappelijk heeft met de opleiding Audiologie, is het eerste opleidingsjaar gemeenschappelijk. Op je lesprogramma staan er dan algemene vakken rond diagnostiek en behandeling, de algemene ontwikkeling, anatomie en fysiologie, mondelinge en schriftelijke communicatie, een basiskennis over audiologie en over logopedie. Aan alle hogescholen kan je het diploma van logopedie + audiologie behalen in 4 jaar.


Je opleiding bestaat uit vier soorten vakken: • medisch-fysiologische vakken die je inzicht geven in anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie

 • psychologische en pedagogische vakken, gericht op de relatie therapeut-patiënt

 • taalkundige vakken die de taal in de ruimste betekenis bestuderen

 • specifieke logopedische vakken met een focus op studie van taalontwikkeling, de spraak, de stem en het gehoor in hun normale en afwijkende functies met de toepasselijke onderzoeks- en behandelingsmethodes. Die bestudeer je zowel theoretisch als praktisch.

 • Fysica (akoestiek) als basisvak en de studie van de leerstoornissen sluiten daarbij aan.

 • Verder nog: je eigen stem- en spraakvorming, informatica, statistiek, organisatie van de gezondheidszorg en belang hechten aan verzorgd en juist taalgebruik komen aan bod.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma. Denk daarbij zowel aan individuele opdrachten als groepswerk.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Is deze opleiding iets voor jou? • Je bent taalvaardig – zowel schriftelijk als mondeling kan je je duidelijk en correct uitdrukken.

 • Ook hecht je veel belang aan juist taalgebruik.

 • Je wil met mensen werken, bent empathisch en werkt resultaatsgericht.

 • Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

 • Je moet zeker over een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid beschikken, belang hechten aan verzorgd en juist taalgebruik, interesse hebben in communicatie en met mensen willen werken.


Studiepunten

180


Instellingen:

Thomas More - Campus Sint-Andries

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

HOGENT - Campus Vesalius


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Logopedie en audiologie 

Afstudeerrichting: Logopedie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Talen,

Schoolvakken SO: Nederlands,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichting van Logopedie en Audiologie is:

Logopedie en audiologie : Audiologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Sint-Andries

Starten in februari
Werkstudententraject

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Starten in februari

HOGENT, Campus Vesalius

Starten in februari

Instellingen

Sint-Andriesstraat 2  2000 Antwerpen

Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels

Voetweg 66  9000 Gent

Keramiekstraat 80  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Logopedisten zijn werkzaam op het terrein van het voorkomen, het onderzoeken, het behandelen en de nazorg van stoornissen in de mondelinge en/of schriftelijke communicatie die het gevolg zijn van afwijkingen van de stem, de spraak, de taal en het gehoor (bv. articulatiestoornissen, stoornissen in het spreekritme, stemstoornissen, stoornissen in het schriftelijk en mondeling taalbezit en taalgebruik).
Zij kunnen ook bijdragen tot het optimaal leren gebruiken van deze functies (stem-, spraak- en taalscholing) bij wie daar door zijn studie of beroep voor in aanmerking komt en tot het stimuleren van de ontwikkeling van het gesproken en geschreven taalgebruik.
Zij trachten de oorzaken van afwijkingen te kennen (aangeboren of verworven somatische, psychische of mentale stoornis, ontwikkelingsdeficiënties of -disfuncties).
Voor de behandeling ontwerpen zij een zo groot mogelijke variatie van aangepaste oefeningen die zij de patiënten onder hun leiding laten uitvoeren.
Hun mogelijk cliënteel kan bestaan uit zeer jonge kinderen, schoolgaande jeugd, adolescenten, volwassenen en bejaarden.
Sommige logopedisten leggen zich vooral toe op één specifieke soort stoornissen (bv. stotteren, dyslexie). Samenwerking met neus-, keel- en oorartsen, met psychologen en pedagogen, met leerkrachten en andere welzijnswerkers behoort tot de dagelijkse realiteit van dit beroep.
Werkgelegenheid voor logopedisten doet zich vooral voor in het buitengewoon onderwijs (BLO, BuSO, doven, slechthorenden), in MPI’s, in ziekenhuizen bij neus-, keel- en oorartsen, in revalidatiecentra (spraakrevalidatie), in neurologische klinieken, in instituten voor fysiek en mentaal gehandicapten, in de bejaardenzorg, in poliklinieken en mutualiteiten, bij de vroegdetectie in Kind en Gezin.
Meer en meer logopedisten vestigen zich voltijds of deeltijds als zelfstandige.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Logopedist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Logopedie en audiologie

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 239 0,89 75,7 8 22 21 47 129 12
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 99 1,54 48,7 15 14 21 18 22 9
Handel (TSO) 58 0,44 49,5 9 11 11 9 13 5
Humane wetenschappen (ASO) 351 1,28 72,5 18 30 35 87 171 10
Latijn-moderne talen (ASO) 69 1,05 84,4 3 3 2 13 47 1
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 124 1,27 85,1 3 3 8 29 77 4
Secretariaat-talen (TSO) 41 1,01 38,1 14 4 7 5 8 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 365 1,40 48,2 58 73 57 76 75 26
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 65 0,15 87,1 1 1 4 10 48 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024