Opleiding: Logopedie en audiologie
Afstudeerrichting: Logopedie
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Gezondheidszorg
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Talen,
Schoolvakken SO: Nederlands,
 
 
Klemtonen
 

In de professionele bacheloropleiding Logopedie verdiep je je in problemen met spreken, taal, slikken en leren.


Algemeen


Omdat de opleiding Logopedie heel wat gemeenschappelijk heeft met de opleiding Logopedie, is het eerste opleidingsjaar gemeenschappelijk.
Op je lesprogramma staan er dan algemene vakken rond diagnostiek en behandeling, de algemene ontwikkeling, anatomie en fysiologie, mondelinge en schriftelijke communicatie, een basiskennis over audiologie en over logopedie. Aan alle hogescholen kan je het diploma van logopedie + audiologie behalen in 4 jaar.


Je opleiding bestaat uit vier soorten vakken:  • medisch-fysiologische vakken die je inzicht geven in anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie

  • psychologische en pedagogische vakken, gericht op de relatie therapeut-patiënt

  • taalkundige vakken die de taal in de ruimste betekenis bestuderen

  • en de specifieke logopedische vakken met een focus op studie van taalontwikkeling, de spraak, de stem en het gehoor in hun normale en afwijkende functies met de toepasselijke onderzoeks- en behandelingsmethodes. Die bestudeer je zowel theoretisch als praktisch.


Fysica (akoestiek) als basisvak en de studie van de leerstoornissen sluiten daarbij aan.


En ook je eigen stem- en spraakvorming, informatica, statistiek, organisatie van de gezondheidszorg en belang hechten aan verzorgd en juist taalgebruik komen aan bod.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma. Denk daarbij zowel aan individuele opdrachten als groepswerk.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Is deze opleiding iets voor jou?


Je bent taalvaardig – zowel schriftelijk als mondeling kan je je duidelijk en correct uitdrukken.
Ook hecht je veel belang aan juist taalgebruik.
Je wil met mensen werken, bent empathisch en werkt resultaatsgericht.


Een specifieke vooropleiding is niet nodig.
Je moet zeker over een sterke mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid beschikken, belang hechten aan verzorgd en juist taalgebruik, interesse hebben in communicatie en met mensen willen werken.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Logopedisten zijn werkzaam op het terrein van het voorkomen, het onderzoeken, het behandelen en de nazorg van stoornissen in de mondelinge en/of schriftelijke communicatie die het gevolg zijn van afwijkingen van de stem, de spraak, de taal en het gehoor (bv. articulatiestoornissen, stoornissen in het spreekritme, stemstoornissen, stoornissen in het schriftelijk en mondeling taalbezit en taalgebruik).
Zij kunnen ook bijdragen tot het optimaal leren gebruiken van deze functies (stem-, spraak- en taalscholing) bij wie daar door zijn studie of beroep voor in aanmerking komt en tot het stimuleren van de ontwikkeling van het gesproken en geschreven taalgebruik.
Zij trachten de oorzaken van afwijkingen te kennen (aangeboren of verworven somatische, psychische of mentale stoornis, ontwikkelingsdeficiënties of -disfuncties).
Voor de behandeling ontwerpen zij een zo groot mogelijke variatie van aangepaste oefeningen die zij de patiënten onder hun leiding laten uitvoeren.
Hun mogelijk cliënteel kan bestaan uit zeer jonge kinderen, schoolgaande jeugd, adolescenten, volwassenen en bejaarden.
Sommige logopedisten leggen zich vooral toe op één specifieke soort stoornissen (bv. stotteren, dyslexie). Samenwerking met neus-, keel- en oorartsen, met psychologen en pedagogen, met leerkrachten en andere welzijnswerkers behoort tot de dagelijkse realiteit van dit beroep.
Werkgelegenheid voor logopedisten doet zich vooral voor in het buitengewoon onderwijs (BLO, BuSO, doven, slechthorenden), in MPI’s, in ziekenhuizen bij neus-, keel- en oorartsen, in revalidatiecentra (spraakrevalidatie), in neurologische klinieken, in instituten voor fysiek en mentaal gehandicapten, in de bejaardenzorg, in poliklinieken en mutualiteiten, bij de vroegdetectie in Kind en Gezin.
Meer en meer logopedisten vestigen zich voltijds of deeltijds als zelfstandige.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichting van Logopedie en Audiologie is:

    Logopedie en audiologie : Audiologie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Thomas More, Campus Sint-Andries ()
    Sint-Andriesstraat 2
2000 Antwerpen
Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat (26A)
    Xaverianenstraat 10
8200 Sint-Michiels
Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg (22A)
    Voetweg 66
9000 Gent
HOGENT, Campus Vesalius (23C)
    Keramiekstraat 80
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.