Mobiliteitswetenschappen - Schakelprogramma

 

UHasselt
Het schakelprogramma is ongeveer 45 studiepunten. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van reeds behaalde credits.  
De studenten volgen samen met de andere studenten les zowel in het 1ste, 2de als 3de bachelorjaar. Dit maakt dat je soms overlappingen hebt in de roosters en anderzijds onderwijs volgt in zowel trimestersysteem (eerste jaar) als in het semestersysteem.


Voor sommige opleidingsonderdelen dien je bovendien de volgtijdelijkheid te respecteren: dit betekent dat je maar Verkeerskundig onderzoek 2 kunt volgen nadat je een credit hebt behaald voor Verkeerskundig onderzoek 1. Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar van je schakelprogramma reeds combineren met opleidingsonderdelen van het masterprogramma
Instromende studenten in de master in de verkeerskunde beschikken over basisdenkkaders in volgende functionele gebieden: verkeerskunde, verkeersonderzoek, verkeersgedrag, ruimtelijke aspecten en infrastructuur, om alzo een duurzame verkeers- en mobiliteitsontwikkeling wetenschappelijk te kunnen benaderen en ondersteunen.
De student heeft een operationele kennis van verkeerskundige onderzoekstechnieken en statistiek, die het mogelijk moet maken om onder andere de infrastructurele aspecten te berekenen. Enerzijds stelt het de studenten, die kiezen voor mobiliteitsmanagement, in de mogelijkheid om netwerkstructuren (verkeers- en vervoersmodellen) beter te doorgronden en toe te passen. Anderzijds stelt het de studenten, die kiezen voor verkeersveiligheid, in staat de verkeersongevallenproblematiek beter te begrijpen, te analyseren en te beïnvloeden.  


Studiepunten

45

Mobiliteitswetenschappen - Schakelprogramma

 

UHasselt
Het schakelprogramma is ongeveer 45 studiepunten. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van reeds behaalde credits.  
De studenten volgen samen met de andere studenten les zowel in het 1ste, 2de als 3de bachelorjaar. Dit maakt dat je soms overlappingen hebt in de roosters en anderzijds onderwijs volgt in zowel trimestersysteem (eerste jaar) als in het semestersysteem.


Voor sommige opleidingsonderdelen dien je bovendien de volgtijdelijkheid te respecteren: dit betekent dat je maar Verkeerskundig onderzoek 2 kunt volgen nadat je een credit hebt behaald voor Verkeerskundig onderzoek 1. Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar van je schakelprogramma reeds combineren met opleidingsonderdelen van het masterprogramma
Instromende studenten in de master in de verkeerskunde beschikken over basisdenkkaders in volgende functionele gebieden: verkeerskunde, verkeersonderzoek, verkeersgedrag, ruimtelijke aspecten en infrastructuur, om alzo een duurzame verkeers- en mobiliteitsontwikkeling wetenschappelijk te kunnen benaderen en ondersteunen.
De student heeft een operationele kennis van verkeerskundige onderzoekstechnieken en statistiek, die het mogelijk moet maken om onder andere de infrastructurele aspecten te berekenen. Enerzijds stelt het de studenten, die kiezen voor mobiliteitsmanagement, in de mogelijkheid om netwerkstructuren (verkeers- en vervoersmodellen) beter te doorgronden en toe te passen. Anderzijds stelt het de studenten, die kiezen voor verkeersveiligheid, in staat de verkeersongevallenproblematiek beter te begrijpen, te analyseren en te beïnvloeden.  


Studiepunten

45

Taal

De toelatingsvoorwaarden tot én de omvang van een schakelprogramma kunnen verschillen per associatie en zijn afhankelijk van de gevolgde vooropleiding.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Mobiliteitswetenschappen 

Studieniveau: Schakelprogramma - HO

Studiegebied: Verkeerskunde

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    Gegevens bijgewerkt tot 23-11-2018

Mobiliteitswetenschappen - Schakelprogramma

 

UHasselt
Het schakelprogramma is ongeveer 45 studiepunten. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van reeds behaalde credits.  
De studenten volgen samen met de andere studenten les zowel in het 1ste, 2de als 3de bachelorjaar. Dit maakt dat je soms overlappingen hebt in de roosters en anderzijds onderwijs volgt in zowel trimestersysteem (eerste jaar) als in het semestersysteem.


Voor sommige opleidingsonderdelen dien je bovendien de volgtijdelijkheid te respecteren: dit betekent dat je maar Verkeerskundig onderzoek 2 kunt volgen nadat je een credit hebt behaald voor Verkeerskundig onderzoek 1. Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar van je schakelprogramma reeds combineren met opleidingsonderdelen van het masterprogramma
Instromende studenten in de master in de verkeerskunde beschikken over basisdenkkaders in volgende functionele gebieden: verkeerskunde, verkeersonderzoek, verkeersgedrag, ruimtelijke aspecten en infrastructuur, om alzo een duurzame verkeers- en mobiliteitsontwikkeling wetenschappelijk te kunnen benaderen en ondersteunen.
De student heeft een operationele kennis van verkeerskundige onderzoekstechnieken en statistiek, die het mogelijk moet maken om onder andere de infrastructurele aspecten te berekenen. Enerzijds stelt het de studenten, die kiezen voor mobiliteitsmanagement, in de mogelijkheid om netwerkstructuren (verkeers- en vervoersmodellen) beter te doorgronden en toe te passen. Anderzijds stelt het de studenten, die kiezen voor verkeersveiligheid, in staat de verkeersongevallenproblematiek beter te begrijpen, te analyseren en te beïnvloeden.  


Studiepunten

45

Taal

De toelatingsvoorwaarden tot én de omvang van een schakelprogramma kunnen verschillen per associatie en zijn afhankelijk van de gevolgde vooropleiding.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Mobiliteitswetenschappen 

Studieniveau: Schakelprogramma - HO

Studiegebied: Verkeerskunde

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    Gegevens bijgewerkt tot 23-11-2018