Schoolvak: Nederlands

Professionele bachelor

Bedrijfsmanagement : Milieu- en duurzaamheidsmanagement
Communicatiemanagement : Algemene opleiding
Communicatiemanagement : Commerciële communicatie
Communicatiemanagement : Event, concept en organisatie
Communicatiemanagement : Public relations en voorlichting
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Nederlands
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Nederlands als niet-thuistaal
International Communication and Media - ICM (E)
Journalistiek
Logopedie en audiologie : Audiologie
Logopedie en audiologie : Logopedie
Office management : Algemene opleiding
Office management : Business & languages
Office management : Business translation & interpreting
Office management : Event- en projectmanagement
Office management : Health care management
Office management : Intercultural Relations Management


Academische bachelor

Drama : Woordkunst
Logopedische en audiologische wetenschappen : Algemene opleiding
Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie
Taal- en letterkunde
Toegepaste taalkunde


Master

Bedrijfscommunicatie
Drama : Woordkunst
Educatieve masteropleiding Talen
Journalistiek
Journalistiek : Gedrukte en onlinemedia
Journalistiek : Radio- en TV-journalistiek
Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie
Meertalige communicatie
Meertalige professionele communicatie
Taal- en letterkunde : Algemene literatuurwetenschap
Taal- en letterkunde : Algemene taalwetenschap
Taal- en letterkunde : Computationele psycholinguïstiek
Taal- en letterkunde : Digitale tekstanalyse
Taalkunde
Tolken
Vertalen
Western literature (E)
Westerse literatuur


HBO

Tolk Vlaamse Gebarentaal (Tolk voor doven)


Ma-na-ma

Literatuurwetenschappen
Meertalige bedrijfscommunicatie


Postgraduaat

CLIL


Schoolvak: Nederlands

Professionele bachelor

Bedrijfsmanagement : Milieu- en duurzaamheidsmanagement
Communicatiemanagement : Algemene opleiding
Communicatiemanagement : Commerciële communicatie
Communicatiemanagement : Event, concept en organisatie
Communicatiemanagement : Public relations en voorlichting
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Nederlands
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Nederlands als niet-thuistaal
International Communication and Media - ICM (E)
Journalistiek
Logopedie en audiologie : Audiologie
Logopedie en audiologie : Logopedie
Office management : Algemene opleiding
Office management : Business & languages
Office management : Business translation & interpreting
Office management : Event- en projectmanagement
Office management : Health care management
Office management : Intercultural Relations Management


Postgraduaat

CLIL