Zoeken via belangstelling

Je kunt je belangstelling onderzoeken door het invullen van de belangstellingsproef I-Prefer.
Klik op het logo om de I-Prefer in te vullen.

Als resultaat bekom je een overzicht van de belangstellingsdomeinen en de mate waarin je deze minder of meer interesseren. Aan elk domein zijn opleidingen gekoppeld, waarover je, door een eenvoudige klik, informatie kunt raadplegen. Je kunt ook, zonder de I-Prefer in te vullen, verkennen welke opleidingen tot welk domein horen. Je kunt tot 3 domeinen selecteren om de gemeenschappelijke opleidingen te zoeken. Als je bv. geïnteresseerd bent in ‘Talen’ en ‘Literatuur’ selecteer dan achtereenvolgens deze 2 domeinen en je krijgt een lijst met opleidingen die tot beide behoren. Voeg je nog een derde toe, zal de lijst nog verfijnen. Let wel dat het mogelijk is dat je combinatie geen resultaat oplevert!

Belangstellingsdomein 1:
Belangstellingsdomein 2:
Belangstellingsdomein 3:

 

Professionele bachelor

Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Logopedie en audiologie- Audiologie
Logopedie en audiologie- Logopedie
Maatschappelijke veiligheid
Medische beeldvorming
Mondzorg
Office management- Health care management
Optiek en optometrie
Orthopedagogie
Orthopedagogie- Toegepaste jeugdcriminologie
Orthopedie- Orthopedische technologie
Orthopedie- Schoentechnologie voor sport en revalidatie
Pedagogie van het jonge kind
Podologie
Secundair onderwijs- Aardrijkskunde
Secundair onderwijs- Bewegingsrecreatie
Secundair onderwijs- Bio-esthetiek
Secundair onderwijs- Biologie
Secundair onderwijs- Biotechnieken
Secundair onderwijs- Bouw
Secundair onderwijs- Chemie
Secundair onderwijs- Duits
Secundair onderwijs- Economie
Secundair onderwijs- Elektriciteit
Secundair onderwijs- Engels
Secundair onderwijs- Frans
Secundair onderwijs- Fysica
Secundair onderwijs- Geschiedenis
Secundair onderwijs- Haartooi
Secundair onderwijs- Handel-burotica
Secundair onderwijs- Hout
Secundair onderwijs- Informatica
Secundair onderwijs- Islamitische godsdienst
Secundair onderwijs- Katholieke godsdienst
Secundair onderwijs- Latijn
Secundair onderwijs- Lichamelijke opvoeding
Secundair onderwijs- Mechanica
Secundair onderwijs- Mode
Secundair onderwijs- Muzikale opvoeding
Secundair onderwijs- Natuurwetenschappen
Secundair onderwijs- Nederlands
Secundair onderwijs- Niet-confessionele zedenleer
Secundair onderwijs- Plastische opvoeding
Secundair onderwijs- Project algemene vakken
Secundair onderwijs- Project kunstvakken
Secundair onderwijs- Techniek
Secundair onderwijs- Voeding-verzorging
Secundair onderwijs- Wiskunde
Sociaal werk- Algemene opleiding
Sociaal werk- Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk- Maatschappelijk werk
Sociaal werk- Maatschappelijke advisering
Sociaal werk- Personeelswerk
Sociaal werk- Sociaal-cultureel werk
Sociale readaptatiewetenschappen
Sport en bewegen
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie- Algemene opleiding
Toegepaste psychologie- Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie- Klinische psychologie
Toegepaste psychologie- Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Verpleegkunde
Voedings- en dieetkunde
Vroedkunde
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Care & vitaliteitsmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Coaching & wellbeingmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Wellness & spamanagement
Zorgtechnologie

Academische bachelor

Agogische wetenschappen
Geneeskunde
Logopedische en audiologische wetenschappen- Algemene opleiding
Logopedische en audiologische wetenschappen- Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen- Logopedie
Onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen- Algemene opleiding
Pedagogische wetenschappen- Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen- Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen- Sociale agogiek
Psychologie- Algemene opleiding
Psychologie- Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie- Klinische psychologie
Psychologie- Theoretische en experimentele psychologie
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Tandheelkunde

Master

Adapted physical activity (E)
Agogische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
Geneeskunde
Logopedische en audiologische wetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Muziek - Muziektherapie
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische en gezondheidspsychologie
Psychologie - Onderwijs
Psychologie - Schoolpsychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie - Theorie en Onderzoek
Psychology - Theory and research (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Internal conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Neurological conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Lerarenopleiding
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Geestelijke gezondheidszorg
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Tandheelkunde
Verpleegkunde en vroedkunde
Wiskunde - Onderwijs

HBO

Educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs
HR-support
Maatschappelijk werk
Orthopedagogie
Sociaal - cultureel werk
Syndicaal werk
Tolk Vlaamse Gebarentaal (Tolk voor doven)
Transport en logistiek
Verpleegkunde

Ba-na-ba

Autismespectrumstoornissen
Buitengewoon onderwijs
Creatieve therapie
Eerstelijnszorg
Geestelijke gezondheidszorg
Geriatrie
Intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg
Interdisciplinaire ouderenzorg
Meertalig onderwijs
Oncologie
Operatieverpleegkunde
Orthopedagogisch management
Ouderencoaching
Pediatrie en neonatologie
Psychosociale gerontologie
Schoolontwikkeling
Sociale gezondheidszorg
Zorgmanagement
Zorgverbreding en remediërend leren

Ma-na-ma

Arbeidsgeneeskunde
Disaster Medicine (E)
Forensic Odontology (E)
Huisartsgeneeskunde
Manuele therapie
Specialistische mondzorg: Endodontologie
Specialistische mondzorg: Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Specialistische mondzorg: Orthodontie
Specialistische mondzorg: Parodontologie
Specialistische mondzorg: Restauratieve tandheelkunde
Sportgeneeskunde
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

Postgraduaat

Acupunctuur
Advanced Medical Imaging (E)
Adventure Education
Algemene tandheelkunde
Auti-coach
Autisme
Autisme en (rand-)normale begaafdheid
Autismespectrum
Bemiddeling
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts
Client-centered spelcounseling
Cliëntgerichte psychotherapie
CLIL
Coachen van mensen met behulp van paarden
Coaching en mentoring
Coaching, supervisie en teambegeleiding
Contextueel handelen in Onderwijs
Contextuele en systemische counseling
Coördinatie van de eerstelijnszorg
Diabeteseducator
Didactiek Nederlands aan anderstaligen
Dieren in de hulpverlening
Dysfagie
Educational needs
Endodontologie
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool
Forensische psychodiagnostiek en counseling
Gedragscounseling
Gedragstherapie: volwassenen
Gestalttherapie
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie
Hartfalen
Hippotherapie
Human Resources Management
Humanresourcesmanagement
Integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie
Intercultureel werken en coachen
Interculturele hulpverlening
Interdisciplinaire geestelijke gezondheidszorg
Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Klinische seksuologie
Lactatiekunde
Leerzorg in het secundair onderwijs
Leescoach
Leiderschap in zorg
Leraar Nederlands voor anderstaligen
Manuele therapie
Médecine Tropicale pour Bachelors en Soins Infirmiers et Sages-femmes (F)
Meertaligheid
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen
Migration & refugees (E)
Multidisciplinaire Arterio-Veneuze, Lymfatische en oncologische Kinesitherapie
Musculoskeletale therapie
Neurogene communicatiestoornissen
Neurologische zorg
Neuropsychologische diagnostiek & counceling
Omgaan met kinderen en jongeren met ASS
Open Jeugdwerk
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie
Oplossingsgerichte counseling
Oral Health Sciences (E)
Organisatie van de holistische zorg bij eetstoornissen
Orthodontie
Orthodontische Expertise in Zelfligerende Bracketsystemen
Orthopedagogisch management (ik als leidinggevende van een team)
Orthopedagogisch management (mijn organisatie in een veranderende context)
Ouderenzorg
Palliatieve zorg
Parodontologie
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
Peer support coach
Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel
Preconceptionele zorg
Preventieadviseur niveau 1
Psychoanalytische psychotherapie
Psychodiagnostiek
Psychomotorische therapie bij kinderen
Psychotherapie - jeugd en context: optie 1
Psychotherapie - jeugd en context: optie 2
Psychotherapie in de interactionele vormgeving
Psychotherapie: optie volwassenen
Radioprotectie
Regie van de eerstelijnszorg
Relatie- en communicatiewetenschappen
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie
Relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen
Restauratieve tandheelkunde
Rouw- en verliesconsulent
School voor allen
Schoolbeleid
Secundair onderwijs: derde onderwijsvak
Seksuologische hulpverlening
Sociaal netwerker
Social profit en publiek management
Socio-emotionele leerlingenbegeleiding secundair onderwijs
Somato-psychopedagogie
Stem
Stralingsdeskundige
Studie- en studentenbegeleiding
Supervisie, Intervisie, Coaching
Systeemcounseling
Talentontwikkeling
Tropical Medicine and International Health (E)
Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery (E)
Verpleegkunde: Anesthesieverpleegkunde
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde
Verpleegkunde: Endoscopieverpleegkundige
Verpleegkunde: Geriatrie
Verpleegkunde: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
Verpleegkunde: kaderopleiding hoofdverpleegkundige
Verpleegkunde: Oncologische zorg
Verpleegkunde: Operatieverpleegkunde
Verpleegkunde: Palliatieve Zorg
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg
Verpleegkunde: Wondzorg
Verpleegkunde: Woundmanagement
Vloeiendheidsstoornissen
Voeding en oncologie
Werken met de context
Wetenschapsonderwijs en -communicatie
Zorgleraar

Professionele bachelor

Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Logopedie en audiologie- Audiologie
Logopedie en audiologie- Logopedie
Maatschappelijke veiligheid
Medische beeldvorming
Mondzorg
Office management- Health care management
Optiek en optometrie
Orthopedagogie
Orthopedagogie- Toegepaste jeugdcriminologie
Orthopedie- Orthopedische technologie
Orthopedie- Schoentechnologie voor sport en revalidatie
Pedagogie van het jonge kind
Podologie
Secundair onderwijs- Aardrijkskunde
Secundair onderwijs- Bewegingsrecreatie
Secundair onderwijs- Bio-esthetiek
Secundair onderwijs- Biologie
Secundair onderwijs- Biotechnieken
Secundair onderwijs- Bouw
Secundair onderwijs- Chemie
Secundair onderwijs- Duits
Secundair onderwijs- Economie
Secundair onderwijs- Elektriciteit
Secundair onderwijs- Engels
Secundair onderwijs- Frans
Secundair onderwijs- Fysica
Secundair onderwijs- Geschiedenis
Secundair onderwijs- Haartooi
Secundair onderwijs- Handel-burotica
Secundair onderwijs- Hout
Secundair onderwijs- Informatica
Secundair onderwijs- Islamitische godsdienst
Secundair onderwijs- Katholieke godsdienst
Secundair onderwijs- Latijn
Secundair onderwijs- Lichamelijke opvoeding
Secundair onderwijs- Mechanica
Secundair onderwijs- Mode
Secundair onderwijs- Muzikale opvoeding
Secundair onderwijs- Natuurwetenschappen
Secundair onderwijs- Nederlands
Secundair onderwijs- Niet-confessionele zedenleer
Secundair onderwijs- Plastische opvoeding
Secundair onderwijs- Project algemene vakken
Secundair onderwijs- Project kunstvakken
Secundair onderwijs- Techniek
Secundair onderwijs- Voeding-verzorging
Secundair onderwijs- Wiskunde
Sociaal werk- Algemene opleiding
Sociaal werk- Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk- Maatschappelijk werk
Sociaal werk- Maatschappelijke advisering
Sociaal werk- Personeelswerk
Sociaal werk- Sociaal-cultureel werk
Sociale readaptatiewetenschappen
Sport en bewegen
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie- Algemene opleiding
Toegepaste psychologie- Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie- Klinische psychologie
Toegepaste psychologie- Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Verpleegkunde
Voedings- en dieetkunde
Vroedkunde
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Care & vitaliteitsmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Coaching & wellbeingmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Wellness & spamanagement
Zorgtechnologie

Master

Adapted physical activity (E)
Agogische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
Geneeskunde
Logopedische en audiologische wetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Muziek - Muziektherapie
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische en gezondheidspsychologie
Psychologie - Onderwijs
Psychologie - Schoolpsychologie
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie - Theorie en Onderzoek
Psychology - Theory and research (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Internal conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Neurological conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Lerarenopleiding
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Geestelijke gezondheidszorg
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Tandheelkunde
Verpleegkunde en vroedkunde
Wiskunde - Onderwijs

Postgraduaat

Acupunctuur
Advanced Medical Imaging (E)
Adventure Education
Algemene tandheelkunde
Auti-coach
Autisme
Autisme en (rand-)normale begaafdheid
Autismespectrum
Bemiddeling
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts
Client-centered spelcounseling
Cliëntgerichte psychotherapie
CLIL
Coachen van mensen met behulp van paarden
Coaching en mentoring
Coaching, supervisie en teambegeleiding
Contextueel handelen in Onderwijs
Contextuele en systemische counseling
Coördinatie van de eerstelijnszorg
Diabeteseducator
Didactiek Nederlands aan anderstaligen
Dieren in de hulpverlening
Dysfagie
Educational needs
Endodontologie
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool
Forensische psychodiagnostiek en counseling
Gedragscounseling
Gedragstherapie: volwassenen
Gestalttherapie
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie
Hartfalen
Hippotherapie
Human Resources Management
Humanresourcesmanagement
Integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie
Intercultureel werken en coachen
Interculturele hulpverlening
Interdisciplinaire geestelijke gezondheidszorg
Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Klinische seksuologie
Lactatiekunde
Leerzorg in het secundair onderwijs
Leescoach
Leiderschap in zorg
Leraar Nederlands voor anderstaligen
Manuele therapie
Médecine Tropicale pour Bachelors en Soins Infirmiers et Sages-femmes (F)
Meertaligheid
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen
Migration & refugees (E)
Multidisciplinaire Arterio-Veneuze, Lymfatische en oncologische Kinesitherapie
Musculoskeletale therapie
Neurogene communicatiestoornissen
Neurologische zorg
Neuropsychologische diagnostiek & counceling
Omgaan met kinderen en jongeren met ASS
Open Jeugdwerk
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie
Oplossingsgerichte counseling
Oral Health Sciences (E)
Organisatie van de holistische zorg bij eetstoornissen
Orthodontie
Orthodontische Expertise in Zelfligerende Bracketsystemen
Orthopedagogisch management (ik als leidinggevende van een team)
Orthopedagogisch management (mijn organisatie in een veranderende context)
Ouderenzorg
Palliatieve zorg
Parodontologie
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
Peer support coach
Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel
Preconceptionele zorg
Preventieadviseur niveau 1
Psychoanalytische psychotherapie
Psychodiagnostiek
Psychomotorische therapie bij kinderen
Psychotherapie - jeugd en context: optie 1
Psychotherapie - jeugd en context: optie 2
Psychotherapie in de interactionele vormgeving
Psychotherapie: optie volwassenen
Radioprotectie
Regie van de eerstelijnszorg
Relatie- en communicatiewetenschappen
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie
Relationeel (bege)leiden: zorgzaam op weg met mensen
Restauratieve tandheelkunde
Rouw- en verliesconsulent
School voor allen
Schoolbeleid
Secundair onderwijs: derde onderwijsvak
Seksuologische hulpverlening
Sociaal netwerker
Social profit en publiek management
Socio-emotionele leerlingenbegeleiding secundair onderwijs
Somato-psychopedagogie
Stem
Stralingsdeskundige
Studie- en studentenbegeleiding
Supervisie, Intervisie, Coaching
Systeemcounseling
Talentontwikkeling
Tropical Medicine and International Health (E)
Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery (E)
Verpleegkunde: Anesthesieverpleegkunde
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde
Verpleegkunde: Endoscopieverpleegkundige
Verpleegkunde: Geriatrie
Verpleegkunde: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
Verpleegkunde: kaderopleiding hoofdverpleegkundige
Verpleegkunde: Oncologische zorg
Verpleegkunde: Operatieverpleegkunde
Verpleegkunde: Palliatieve Zorg
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg
Verpleegkunde: Wondzorg
Verpleegkunde: Woundmanagement
Vloeiendheidsstoornissen
Voeding en oncologie
Werken met de context
Wetenschapsonderwijs en -communicatie
Zorgleraar