Zoeken via belangstelling

Je kunt je belangstelling onderzoeken door het invullen van de belangstellingsproef I-Prefer.
Klik op het logo om de I-Prefer in te vullen.

Als resultaat bekom je een overzicht van de belangstellingsdomeinen en de mate waarin je deze minder of meer interesseren. Aan elk domein zijn opleidingen gekoppeld, waarover je, door een eenvoudige klik, informatie kunt raadplegen. Je kunt ook, zonder de I-Prefer in te vullen, verkennen welke opleidingen tot welk domein horen. Je kunt tot 3 domeinen selecteren om de gemeenschappelijke opleidingen te zoeken. Als je bv. geïnteresseerd bent in ‘Talen’ en ‘Literatuur’ selecteer dan achtereenvolgens deze 2 domeinen en je krijgt een lijst met opleidingen die tot beide behoren. Voeg je nog een derde toe, zal de lijst nog verfijnen. Let wel dat het mogelijk is dat je combinatie geen resultaat oplevert!

Belangstellingsdomein 1:
Belangstellingsdomein 2:
Belangstellingsdomein 3:

 

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Aardrijkskunde
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bedrijfsorganisatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bewegingsrecreatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bio-esthetiek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Biologie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Chemie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Economie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Elektriciteit
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Engels
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Frans
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Fysica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Geschiedenis
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Gezondheidsopvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Haartooi
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Informatica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Islamitische godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Katholieke godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Latijn
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Lichamelijke opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Mechanica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Mode
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Muzikale opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Natuurwetenschappen
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Nederlands
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Nederlands als niet-thuistaal
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Niet-confessionele zedenleer
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Plastische opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Project kunstvakken
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Techniek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Wiskunde
Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Logopedie en audiologie- Audiologie
Logopedie en audiologie- Logopedie
Maatschappelijke veiligheid
Medische beeldvorming en radiotherapie
Mondzorg
Oogzorg
Organisatie en management (Office management)- Health care management
Orthopedagogie
Orthopedagogie- Toegepaste jeugdcriminologie
Orthopedie- Orthesen
Orthopedie- Prothesen
Orthopedie- Schoentechnologie
Pedagogie van het jonge kind
Podologie
Sociaal werk- Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk- Maatschappelijk werk
Sociaal werk- Maatschappelijke advisering
Sociaal werk- Personeelswerk
Sociaal werk- Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk- zonder afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Sport en bewegen
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie- Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie- Klinische psychologie
Toegepaste psychologie- Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie- zonder afstudeerrichtingen
Verpleegkunde
Voedings- en dieetkunde
Vroedkunde
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Care & vitaliteitsmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Coaching & wellbeingmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Wellness & spamanagement
Zorgtechnologie

Educatieve graduaatsopleiding secundair
HR-suppport
Maatschappelijk werk
Orthopedagogie (Orthopedagogische begeleiding)
Sociaal - cultureel werk
Syndicaal werk
Tolk Vlaamse Gebarentaal
Transport en logistiek
Verpleegkunde

Academische bachelor

Agogische wetenschappen
Geneeskunde
Logopedische en audiologische wetenschappen- Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen- Logopedie
Logopedische en audiologische wetenschappen- zonder afstudeerrichtingen
Onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen- Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen- Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen- Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen- zonder afstudeerrichtingen
Psychologie- Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie- Klinische psychologie
Psychologie- Onderwijs
Psychologie- Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie- zonder afstudeerrichtingen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Tandheelkunde

Master

Agogische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
Geneeskunde
Logopedische en audiologische wetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Muziek - Muziektherapie
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie - Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie - Theorie en Onderzoek
Psychology - Theory and research (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Internal conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Neurological conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Tandheelkunde
Verpleegkunde en vroedkunde
Wiskunde - Onderwijs

Ba-na-ba

Autismespectrumstoornissen
Buitengewoon onderwijs
Creatieve therapie
Eerstelijnszorg
Meertalig onderwijs
Orthopedagogisch management
Ouderencoaching
Psychosociale gerontologie
Schoolontwikkeling
Zorgmanagement
Zorgverbreding en remediërend leren

Ma-na-ma

Arbeidsgeneeskunde
Disaster Medicine (E)
Forensic Odontology (E)
Huisartsgeneeskunde
Manuele therapie
Specialistische mondzorg: Endodontologie
Specialistische mondzorg: Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Specialistische mondzorg: Orthodontie
Specialistische mondzorg: Parodontologie
Specialistische mondzorg: Restauratieve tandheelkunde
Sportgeneeskunde
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

Postgraduaat

Acupunctuur
Acute geneeskunde
Advanced Medical Imaging (E)
Adventure Education
Algemene tandheelkunde
Auti-coach
Autisme
Autisme en (rand-)normale begaafdheid
Autismespectrum
Bemiddeling
Bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde
Bemiddeling in familiale zaken
Bemiddeling in sociale zaken
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts
Casemanagement in de eerstelijnszorg
Client-centered spelcounseling
Cliëntgerichte psychotherapie
CLIL
Coachen van mensen met behulp van paarden
Coaching en mentoring
Coaching, supervisie en teambegeleiding
Contextuele en systemische counseling
Contextuele gedragstherapie
De innoverende leerkracht
Diabeteseducator
Didactiek Nederlands aan anderstaligen
Dieren in de hulpverlening
Digitaal leren
Digital learning architect
Dysfagie
Educational needs
Endodontologie
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool
Forensische psychodiagnostiek en counseling
Gedragscounseling
Gedragsproblemen in de klas
Gedragstherapie: volwassenen
Geestelijke gezondheidszorg
Gestalttherapie
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie
Hartfalen
Hippotherapie
Hoogbegaafdheid
HR voor KMO\'s
Human Resources Management
Humanresourcesmanagement
Intercultureel werken en coachen
Interculturele hulpverlening
Interdisciplinaire ouderenzorg
Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Klinische seksuologie
Lactatiekunde
Leercoach voor het secundair onderwijs
Leescoach
Leiderschap in zorg
Leraar Nederlands voor anderstaligen
Manuele therapie
Médecine Tropicale pour Bachelors en Soins Infirmiers et Sages-femmes (F)
Meertaligheid
Menopauzeconsulent
Mentaal welzijn op het werk
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen
Migration & refugees (E)
Multidisciplinaire arterio-veneuze, lymfatische en oncologische kinesitherapie
Musculoskeletale therapie: manuele therapie
Neurogene communicatiestoornissen
Neurologische zorg
Neuropsychologische diagnostiek & counceling
Omgaan met kinderen en jongeren met ASS
Onderwijsvernieuwing
Open Jeugdwerk
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie
Oplossingsgerichte counseling
Oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden
Orthodontie
Orthodontische expertise in zelfligerende bracketsystemen
Orthopedagogisch management (ik als leidinggevende van een team)
Orthopedagogisch management (mijn organisatie in een veranderende context)
Palliatieve zorg
Parodontologie
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
Peer support coach
Pesten aanpakken
Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel
Preventieadviseur niveau 1
Psychoanalytische psychotherapie
Psychodiagnostiek
Psychomotorische therapie bij kinderen
Psychotherapie - jeugd en context: optie 1
Psychotherapie - jeugd en context: optie 2
Psychotherapie in de interactionele vormgeving
Psychotherapie: optie volwassenen
Radioprotectie
Relatie- en communicatiewetenschappen
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie
Restauratieve tandheelkunde
Rouw- en verliesconsulent
School voor allen
Schoolbeleid
Seksuologische hulpverlening
Sociale en geestelijke gezondheidszorg
Socio-emotionele leerlingenbegeleiding secundair onderwijs / Sociaal-emotionele coach
Somato-psychopedagogie
Stem
Stralingsdeskundige
Supervisie, Intervisie, Coaching
Systeemcounseling
Talentontwikkeling
The human-centered organisation
Tropical Medicine and International Health (E)
Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery (E)
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde
Verpleegkunde: Casemanagement van de eerstelijnszorg
Verpleegkunde: Coördinatie van de eerstelijnszorg
Verpleegkunde: Geestelijke gezondheid
Verpleegkunde: Geriatrie
Verpleegkunde: Gipsverpleegkundige
Verpleegkunde: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
Verpleegkunde: kaderopleiding hoofdverpleegkundige
Verpleegkunde: Oncologie
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie
Verpleegkunde: Praktijkmanagement thuisverpleging
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg
Verpleegkunde: Wondzorg
Verpleegkunde: Woundmanagement
Vloeiendheid
Voeding en oncologie
Vrijwilligerswerk
Werken met de context
Zorgleraar

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Aardrijkskunde
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bedrijfsorganisatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bewegingsrecreatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bio-esthetiek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Biologie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Chemie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Economie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Elektriciteit
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Engels
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Frans
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Fysica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Geschiedenis
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Gezondheidsopvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Haartooi
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Informatica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Islamitische godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Katholieke godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Latijn
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Lichamelijke opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Mechanica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Mode
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Muzikale opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Natuurwetenschappen
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Nederlands
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Nederlands als niet-thuistaal
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Niet-confessionele zedenleer
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Plastische opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Project kunstvakken
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Techniek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Wiskunde
Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Logopedie en audiologie- Audiologie
Logopedie en audiologie- Logopedie
Maatschappelijke veiligheid
Medische beeldvorming en radiotherapie
Mondzorg
Oogzorg
Organisatie en management (Office management)- Health care management
Orthopedagogie
Orthopedagogie- Toegepaste jeugdcriminologie
Orthopedie- Orthesen
Orthopedie- Prothesen
Orthopedie- Schoentechnologie
Pedagogie van het jonge kind
Podologie
Sociaal werk- Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk- Maatschappelijk werk
Sociaal werk- Maatschappelijke advisering
Sociaal werk- Personeelswerk
Sociaal werk- Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk- zonder afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Sport en bewegen
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie- Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie- Klinische psychologie
Toegepaste psychologie- Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie- zonder afstudeerrichtingen
Verpleegkunde
Voedings- en dieetkunde
Vroedkunde
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Care & vitaliteitsmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Coaching & wellbeingmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Wellness & spamanagement
Zorgtechnologie

Master

Agogische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
Geneeskunde
Logopedische en audiologische wetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Muziek - Muziektherapie
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie - Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie - Theorie en Onderzoek
Psychology - Theory and research (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Internal conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Neurological conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Tandheelkunde
Verpleegkunde en vroedkunde
Wiskunde - Onderwijs

Postgraduaat

Acupunctuur
Acute geneeskunde
Advanced Medical Imaging (E)
Adventure Education
Algemene tandheelkunde
Auti-coach
Autisme
Autisme en (rand-)normale begaafdheid
Autismespectrum
Bemiddeling
Bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde
Bemiddeling in familiale zaken
Bemiddeling in sociale zaken
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts
Casemanagement in de eerstelijnszorg
Client-centered spelcounseling
Cliëntgerichte psychotherapie
CLIL
Coachen van mensen met behulp van paarden
Coaching en mentoring
Coaching, supervisie en teambegeleiding
Contextuele en systemische counseling
Contextuele gedragstherapie
De innoverende leerkracht
Diabeteseducator
Didactiek Nederlands aan anderstaligen
Dieren in de hulpverlening
Digitaal leren
Digital learning architect
Dysfagie
Educational needs
Endodontologie
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool
Forensische psychodiagnostiek en counseling
Gedragscounseling
Gedragsproblemen in de klas
Gedragstherapie: volwassenen
Geestelijke gezondheidszorg
Gestalttherapie
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie
Hartfalen
Hippotherapie
Hoogbegaafdheid
HR voor KMO\'s
Human Resources Management
Humanresourcesmanagement
Intercultureel werken en coachen
Interculturele hulpverlening
Interdisciplinaire ouderenzorg
Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Klinische seksuologie
Lactatiekunde
Leercoach voor het secundair onderwijs
Leescoach
Leiderschap in zorg
Leraar Nederlands voor anderstaligen
Manuele therapie
Médecine Tropicale pour Bachelors en Soins Infirmiers et Sages-femmes (F)
Meertaligheid
Menopauzeconsulent
Mentaal welzijn op het werk
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen
Migration & refugees (E)
Multidisciplinaire arterio-veneuze, lymfatische en oncologische kinesitherapie
Musculoskeletale therapie: manuele therapie
Neurogene communicatiestoornissen
Neurologische zorg
Neuropsychologische diagnostiek & counceling
Omgaan met kinderen en jongeren met ASS
Onderwijsvernieuwing
Open Jeugdwerk
Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie
Oplossingsgerichte counseling
Oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden
Orthodontie
Orthodontische expertise in zelfligerende bracketsystemen
Orthopedagogisch management (ik als leidinggevende van een team)
Orthopedagogisch management (mijn organisatie in een veranderende context)
Palliatieve zorg
Parodontologie
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
Peer support coach
Pesten aanpakken
Pijn en dysfunctie van het kaakstelsel
Preventieadviseur niveau 1
Psychoanalytische psychotherapie
Psychodiagnostiek
Psychomotorische therapie bij kinderen
Psychotherapie - jeugd en context: optie 1
Psychotherapie - jeugd en context: optie 2
Psychotherapie in de interactionele vormgeving
Psychotherapie: optie volwassenen
Radioprotectie
Relatie- en communicatiewetenschappen
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie
Restauratieve tandheelkunde
Rouw- en verliesconsulent
School voor allen
Schoolbeleid
Seksuologische hulpverlening
Sociale en geestelijke gezondheidszorg
Socio-emotionele leerlingenbegeleiding secundair onderwijs / Sociaal-emotionele coach
Somato-psychopedagogie
Stem
Stralingsdeskundige
Supervisie, Intervisie, Coaching
Systeemcounseling
Talentontwikkeling
The human-centered organisation
Tropical Medicine and International Health (E)
Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery (E)
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde
Verpleegkunde: Casemanagement van de eerstelijnszorg
Verpleegkunde: Coördinatie van de eerstelijnszorg
Verpleegkunde: Geestelijke gezondheid
Verpleegkunde: Geriatrie
Verpleegkunde: Gipsverpleegkundige
Verpleegkunde: Intensieve zorg en spoedgevallenzorg
Verpleegkunde: kaderopleiding hoofdverpleegkundige
Verpleegkunde: Oncologie
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie
Verpleegkunde: Praktijkmanagement thuisverpleging
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg
Verpleegkunde: Wondzorg
Verpleegkunde: Woundmanagement
Vloeiendheid
Voeding en oncologie
Vrijwilligerswerk
Werken met de context
Zorgleraar