Zoeken via belangstelling

Je kunt je belangstelling onderzoeken door het invullen van de belangstellingsproef I-Prefer.
Klik op het logo om de I-Prefer in te vullen.

Als resultaat bekom je een overzicht van de belangstellingsdomeinen en de mate waarin je deze minder of meer interesseren. Aan elk domein zijn opleidingen gekoppeld, waarover je, door een eenvoudige klik, informatie kunt raadplegen. Je kunt ook, zonder de I-Prefer in te vullen, verkennen welke opleidingen tot welk domein horen. Je kunt tot 3 domeinen selecteren om de gemeenschappelijke opleidingen te zoeken. Als je bv. geïnteresseerd bent in ‘Talen’ en ‘Literatuur’ selecteer dan achtereenvolgens deze 2 domeinen en je krijgt een lijst met opleidingen die tot beide behoren. Voeg je nog een derde toe, zal de lijst nog verfijnen. Let wel dat het mogelijk is dat je combinatie geen resultaat oplevert!

Belangstellingsdomein 1:
Belangstellingsdomein 2:
Belangstellingsdomein 3:

 

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Aardrijkskunde
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bedrijfsorganisatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bewegingsrecreatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bio-esthetiek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Biologie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Chemie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Economie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Elektriciteit
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Engels
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Frans
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Fysica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Geschiedenis
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Gezondheidsopvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Haartooi
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Informatica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Islamitische godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Katholieke godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Lichamelijke opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Mechanica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Mode
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Muzikale opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Natuurwetenschappen
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Nederlands
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Nederlands als niet-thuistaal
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Niet-confessionele zedenleer
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Plastische opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Project kunstvakken
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Techniek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Wiskunde
Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Human resources management
Logopedie en audiologie- Audiologie
Logopedie en audiologie- Logopedie
Maatschappelijke veiligheid
Medische beeldvorming en radiotherapie
Mondzorg
Oogzorg
Organisatie en management (Office management)- Health care management
Orthopedagogie
Orthopedagogie- Toegepaste jeugdcriminologie
Orthopedie- Mobiliteitshulpmiddelen
Orthopedie- Orthesen
Orthopedie- Prothesen
Orthopedie- Schoentechnologie
Pedagogie van het jonge kind
Podologie
Sociaal werk- Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk- Maatschappelijk werk
Sociaal werk- Maatschappelijke advisering
Sociaal werk- Personeelswerk
Sociaal werk- Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Sport en bewegen
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie- Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie- Klinische psychologie
Toegepaste psychologie- Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Verpleegkunde
Voedings- en dieetkunde
Vroedkunde
Wellbeing- & vitaliteitsmanagement- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Care & vitaliteitsmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Coaching & wellbeingmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Wellness & spamanagement
Zorgtechnologie

Basisverpleegkunde
Educatieve graduaatsopleiding secundair
HR-support
Informatiebeheer: bibliotheek en archief - Archief
Informatiebeheer: bibliotheek en archief - Bibliotheek
Logies-, restaurant- & cateringmanagement - Logies
Maatschappelijk werk
Orthopedagogische begeleiding
Sociaal - cultureel werk
Syndicaal werk
Verzekeringen

Academische bachelor

Agogische wetenschappen
Geneeskunde
Logopedische en audiologische wetenschappen- Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen- Logopedie
Logopedische en audiologische wetenschappen- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen- Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen- Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen- Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Psychologie- Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie- Klinische psychologie
Psychologie- Onderwijs
Psychologie- Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Tandheelkunde

Master

Agogische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
Geneeskunde
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Muziek - Muziektherapie
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie - Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie - Theorie en Onderzoek
Psychology - Theory and research (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Internal conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Musculoskeletal disorders (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Neurological conditions (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Geestelijke gezondheidszorg
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Tandheelkunde
Verpleegkunde en vroedkunde - Verpleegkundig specialist
Wiskunde - Onderwijs

Ba-na-ba

Autismespectrumstoornissen
Buitengewoon onderwijs
Creatieve therapie
Meertalig onderwijs
Orthopedagogisch management
Psychosociale gerontologie
Schoolontwikkeling
Toegepaste gerontologie
Zorgmanagement
Zorgverbreding en remedi?rend leren

Ma-na-ma

Arbeidsgeneeskunde
Disaster Medicine (E)
Huisartsgeneeskunde
Manuele therapie
Specialistische mondzorg: Endodontologie
Specialistische mondzorg: Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Specialistische mondzorg: Orthodontie
Specialistische mondzorg: Parodontologie
Specialistische mondzorg: Restauratieve tandheelkunde
Sportgeneeskunde
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

Postgraduaat

Acupunctuur
Acute geneeskunde
Advanced Medical Imaging (E)
Algemene tandheelkunde
Auti-coach
Autisme
Autisme en (rand-)normale begaafdheid
Autismespectrum
Bemiddeling
Bemiddeling in familiale zaken
Bemiddeling in sociale zaken
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts
Cli?ntgerichte psychotherapie
Client-centered spelcounseling
CLIL
Coaching en mentoring
Coaching, intervisie en teambegeleiding
Contextuele en systemische counseling
Contextuele gedragstherapie
Creatief coachen
Creatieve therapie: bijkomend medium
Diabeteseducator
Didactiek Nederlands aan anderstaligen
Dieren in de hulpverlening
Digital learning specialist
Diversiteitssensitief werken, communiceren en leiden
Dwang in de hulpverlening
Dysfagie
Educational needs
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool
Fondsenwerving
Forensisch hulpverlenend expert
Forensisch verpleegkundig expert
Forensische daderbegeleiding
Forensische psychodiagnostiek en counseling
Freinet
Gedragscounseling
Gedragsproblemen in de klas
Gedragstherapie: volwassenen
Geestelijke gezondheidszorg
Gestaltpsychotherapie
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie
Hartfalen
Hippotherapie
Hoogbegaafdheid
Human Resources Management
ICT-Co?rdinator onderwijs
Integratieve humanistische psychotherapie
Interculturele hulpverlening
Introduction ? la m?decine tropicale et d?fis en sant? internationale (F)
Klinische seksuologie
Lactatiekunde
Leercoach voor het secundair onderwijs
Leerondersteuner
Leescoach / leesexpert
Leiderschap in zorg
Leraar Nederlands voor anderstaligen
Manuele therapie
Meertaligheid
Menopauzeconsulent
Mentaal welzijn op het werk
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding
Methodeonderwijs
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen
Migration & refugees (E)
Mindfulnesstrainer
Multidisciplinaire arterioveneuze, lymfatische en oncologische kinesitherapie
Musculoskeletale therapie: manuele therapie
Neurogene communicatiestoornissen
Neurologische zorg
Neuropsychologische diagnostiek & counceling
Omgaan met kinderen en jongeren met ASS
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie
Oplossingsgerichte counseling
Orthopedagogisch management (ik als leidinggevende van een team)
Orthopedagogisch management (mijn organisatie in een veranderende context)
Palliatieve zorg
Pedagogisch ICT-co?rdinator (Digitaal leren)
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
Perspectiefgericht coachen en begeleiden
Preconceptie- en fertiliteitszorg
Preventieadviseur niveau 1
Preventieadviseur niveau 2
Procesbegeleider ethiek in zorg en welzijn
Professioneel begeleider met assistentie van paardachtigen
Psychoanalytische psychotherapie
Psychodiagnostiek
Psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren
Psychotherapie bij kinderen en jongeren
Psychotherapie in de interactionele vormgeving
Psychotherapie: optie volwassenen
Radioprotectie
Referentiepersoon VISUS (ori?ntatie- en mobiliteitsinstructeur)
Relatie- en communicatiewetenschappen
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie
Rouw- en verliesconsulent
School voor allen
Schoolbeleid
Seksuele en relatietherapie
Seksuologische hulpverlening
Sociaal-emotionele coach
Somato-psychopedagogie
Stem
Stralingsdeskundige
Systeemcounseling
Talentontwikkeling
The human-centered organisation
Tropical Medicine and International Health (E)
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde
Verpleegkunde: Endoscopieverpleegkundige
Verpleegkunde: Geriatrie
Verpleegkunde: Gipsverpleegkundige
Verpleegkunde: IMID nurse
Verpleegkunde: Intensieve zorg(en) en/of spoedgevallenzorg
Verpleegkunde: Kaderopleiding hoofdverpleegkundige
Verpleegkunde: Oncologie
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg
Verpleegkunde: Wondzorg
Verpleegkunde: Woundmanagement
Vloeiendheid
Voeding en oncologie
Vrijwilligerswerk
Zorgleraar

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Aardrijkskunde
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bedrijfsorganisatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bewegingsrecreatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Bio-esthetiek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Biologie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Chemie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Economie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Elektriciteit
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Engels
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Frans
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Fysica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Geschiedenis
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Gezondheidsopvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Haartooi
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Informatica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Islamitische godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Katholieke godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Lichamelijke opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Mechanica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Mode
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Muzikale opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Natuurwetenschappen
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Nederlands
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Nederlands als niet-thuistaal
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Niet-confessionele zedenleer
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Plastische opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Project kunstvakken
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Techniek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs- Wiskunde
Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Human resources management
Logopedie en audiologie- Audiologie
Logopedie en audiologie- Logopedie
Maatschappelijke veiligheid
Medische beeldvorming en radiotherapie
Mondzorg
Oogzorg
Organisatie en management (Office management)- Health care management
Orthopedagogie
Orthopedagogie- Toegepaste jeugdcriminologie
Orthopedie- Mobiliteitshulpmiddelen
Orthopedie- Orthesen
Orthopedie- Prothesen
Orthopedie- Schoentechnologie
Pedagogie van het jonge kind
Podologie
Sociaal werk- Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk- Maatschappelijk werk
Sociaal werk- Maatschappelijke advisering
Sociaal werk- Personeelswerk
Sociaal werk- Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Sport en bewegen
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie- Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie- Klinische psychologie
Toegepaste psychologie- Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Verpleegkunde
Voedings- en dieetkunde
Vroedkunde
Wellbeing- & vitaliteitsmanagement- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Care & vitaliteitsmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Coaching & wellbeingmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement- Wellness & spamanagement
Zorgtechnologie

Master

Agogische wetenschappen
Ergotherapeutische wetenschap
Geneeskunde
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Muziek - Muziektherapie
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen - Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen - Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen - Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie - Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie - Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie - Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie - Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie - Theorie en Onderzoek
Psychology - Theory and research (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Internal conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Musculoskeletal disorders (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Neurological conditions (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Geestelijke gezondheidszorg
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Tandheelkunde
Verpleegkunde en vroedkunde - Verpleegkundig specialist
Wiskunde - Onderwijs

Postgraduaat

Acupunctuur
Acute geneeskunde
Advanced Medical Imaging (E)
Algemene tandheelkunde
Auti-coach
Autisme
Autisme en (rand-)normale begaafdheid
Autismespectrum
Bemiddeling
Bemiddeling in familiale zaken
Bemiddeling in sociale zaken
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts
Cli?ntgerichte psychotherapie
Client-centered spelcounseling
CLIL
Coaching en mentoring
Coaching, intervisie en teambegeleiding
Contextuele en systemische counseling
Contextuele gedragstherapie
Creatief coachen
Creatieve therapie: bijkomend medium
Diabeteseducator
Didactiek Nederlands aan anderstaligen
Dieren in de hulpverlening
Digital learning specialist
Diversiteitssensitief werken, communiceren en leiden
Dwang in de hulpverlening
Dysfagie
Educational needs
Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
Ervaringsgerichte zorgbegeleiding in de kleuterschool
Fondsenwerving
Forensisch hulpverlenend expert
Forensisch verpleegkundig expert
Forensische daderbegeleiding
Forensische psychodiagnostiek en counseling
Freinet
Gedragscounseling
Gedragsproblemen in de klas
Gedragstherapie: volwassenen
Geestelijke gezondheidszorg
Gestaltpsychotherapie
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie
Hartfalen
Hippotherapie
Hoogbegaafdheid
Human Resources Management
ICT-Co?rdinator onderwijs
Integratieve humanistische psychotherapie
Interculturele hulpverlening
Introduction ? la m?decine tropicale et d?fis en sant? internationale (F)
Klinische seksuologie
Lactatiekunde
Leercoach voor het secundair onderwijs
Leerondersteuner
Leescoach / leesexpert
Leiderschap in zorg
Leraar Nederlands voor anderstaligen
Manuele therapie
Meertaligheid
Menopauzeconsulent
Mentaal welzijn op het werk
Mentor in stage- en aanvangsbegeleiding
Methodeonderwijs
Methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen
Migration & refugees (E)
Mindfulnesstrainer
Multidisciplinaire arterioveneuze, lymfatische en oncologische kinesitherapie
Musculoskeletale therapie: manuele therapie
Neurogene communicatiestoornissen
Neurologische zorg
Neuropsychologische diagnostiek & counceling
Omgaan met kinderen en jongeren met ASS
Oplossingsgerichte cognitieve systeempsychotherapie
Oplossingsgerichte counseling
Orthopedagogisch management (ik als leidinggevende van een team)
Orthopedagogisch management (mijn organisatie in een veranderende context)
Palliatieve zorg
Pedagogisch ICT-co?rdinator (Digitaal leren)
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
Perspectiefgericht coachen en begeleiden
Preconceptie- en fertiliteitszorg
Preventieadviseur niveau 1
Preventieadviseur niveau 2
Procesbegeleider ethiek in zorg en welzijn
Professioneel begeleider met assistentie van paardachtigen
Psychoanalytische psychotherapie
Psychodiagnostiek
Psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren
Psychotherapie bij kinderen en jongeren
Psychotherapie in de interactionele vormgeving
Psychotherapie: optie volwassenen
Radioprotectie
Referentiepersoon VISUS (ori?ntatie- en mobiliteitsinstructeur)
Relatie- en communicatiewetenschappen
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie
Rouw- en verliesconsulent
School voor allen
Schoolbeleid
Seksuele en relatietherapie
Seksuologische hulpverlening
Sociaal-emotionele coach
Somato-psychopedagogie
Stem
Stralingsdeskundige
Systeemcounseling
Talentontwikkeling
The human-centered organisation
Tropical Medicine and International Health (E)
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde
Verpleegkunde: Endoscopieverpleegkundige
Verpleegkunde: Geriatrie
Verpleegkunde: Gipsverpleegkundige
Verpleegkunde: IMID nurse
Verpleegkunde: Intensieve zorg(en) en/of spoedgevallenzorg
Verpleegkunde: Kaderopleiding hoofdverpleegkundige
Verpleegkunde: Oncologie
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg
Verpleegkunde: Wondzorg
Verpleegkunde: Woundmanagement
Vloeiendheid
Voeding en oncologie
Vrijwilligerswerk
Zorgleraar