Extra info bij de interpretatie van de cijfers rond studierendement.

Sinds de invoering van de Ba-Ma structuur werkt men in het hoger onderwijs met studiepunten. Elke opleiding bestaat uit een aantal opleidingsonderdelen (= vakken, opleidingsactiviteiten,…) van een aantal studiepunten. Studiepunten geven de studieomvang van elke opleiding en van elk opleidingsonderdeel weer. Bv.: een academische bachelor bestaat uit minimum 180 studiepunten. De student schrijft zich in voor een aantal opleidingsonderdelen (wat uitgedrukt kan worden in studiepunten) en slaagt al dan niet voor alle of voor bepaalde opleidingsonderdelen.

Studierendement ipv slaagcijfers

Er kan niet langer gesproken worden van ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ in (het eerste jaar van) het hoger onderwijs. De indicator geeft dan ook geen slaagcijfers weer.

Om na te gaan hoe goed iemand het doet in het eerste jaar van het hoger onderwijs kunnen we wel bekijken hoeveel studiepunten hij/zij verworven heeft in vergelijking met het totaal aantal studiepunten dat hij/zij heeft opgenomen. Het resultaat van deze berekening is het studierendement. Studierendement wordt uitgedrukt in % en kan dus variëren van 0% ( = de student heeft geen enkel van de door hem opgenomen studiepunten verworven, hij slaagde voor geen enkel opleidingsonderdeel waarvoor hij zich inschreef) tot 100% (= de student heeft alle door hem opgenomen studiepunten verworven; hij slaagde voor alle opleidingsonderdelen waarvoor hij zich inschreef).

In de tabellen worden volgende categorieën gebruikt:

De tabellen geven ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarvoor wordt het studierendement berekend voor alle studenten samen. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal studiepunten dat de student heeft opgenomen. Wie veel studiepunten opneemt, weegt dus zwaarder door in het gewogen gemiddeld studierendement..


Voor wie berekenen we het studierendement?

De tabellen zijn gebaseerd op studenten die zich:

Bij het maken van de berekeningen werden, waar beschikbaar, gegevens gebruikt van de zes meest recente academiejaren. Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (minimum 30) uit een bepaalde secundaire studierichting voor een bepaalde hogere opleiding kiest, worden cijfers weergegeven. Bij minder studenten zijn de cijfers weinig betekenisvol. Dit betekent dat er niet voor alle mogelijke combinaties van een studierichting uit het secundair onderwijs met een opleiding in het hoger onderwijs berekeningen kunnen getoond worden.
Een student kan meerdere inschrijvingen hebben in het hoger onderwijs. Hierdoor kan een student voorkomen in meerdere opleidingen.


Welke leerlingen/studenten werden niet meegenomen?

Werden niet opgenomen in de berekeningen:


Gebruikte terminologie

Studierichting :

De studierichting (+ onderwijsvorm) die in de 3e werd gevolgd en waarvoor het diploma behaald werd.


Bachelor:

De bacheloropleiding (hetzij professioneel, hetzij academisch) die de student bij de eerste en onmiddellijke inschrijving in het Hoger onderwijs volgt.

LET OP!

De cijfers zijn per studierichting en niet per afstudeerrichting. Dit betekent dat bij elke afstudeerrichting van een bachelor dezelfde cijfers staan.


SR (studierendement):

% dat de weergave is van aantal verworven studiepunten / aantal opgenomen studiepunten


Gemiddeld studierendement:

totaal aantal verworven studiepunten van de doorgestroomde studenten / totaal aantal opgenomen studiepunten van de doorgestroomde studenten
‘Een studierendement van 68%’ bv. betekent niet dat 68% van de studenten voor alle opleidingsonderdelen geslaagd is, maar betekent wel dat de studenten uit deze categorie samen 68% hebben verworven van de door hen opgenomen studiepunten. Concreet zie je steeds over hoeveel studenten (van het totaal aantal dat zich inschreef vanuit een bepaalde secundaire studierichting in de desbetreffende bachelor) het gaat. ‘


Studierendement n.v.t.:

Indien de student geen opgenomen studiepunten meer heeft (=0), bv. omdat hij / zij tijdig geheroriënteerd is naar een andere opleiding, is er geen noemer om het studierendement te berekenen.


sluit venster