Zoeken via belangstelling

Je kunt je belangstelling onderzoeken door het invullen van de belangstellingsproef I-Prefer.
Klik op het logo om de I-Prefer in te vullen.

Als resultaat bekom je een overzicht van de belangstellingsdomeinen en de mate waarin je deze minder of meer interesseren. Aan elk domein zijn opleidingen gekoppeld, waarover je, door een eenvoudige klik, informatie kunt raadplegen. Je kunt ook, zonder de I-Prefer in te vullen, verkennen welke opleidingen tot welk domein horen. Je kunt tot 3 domeinen selecteren om de gemeenschappelijke opleidingen te zoeken. Als je bv. geïnteresseerd bent in ‘Talen’ en ‘Literatuur’ selecteer dan achtereenvolgens deze 2 domeinen en je krijgt een lijst met opleidingen die tot beide behoren. Voeg je nog een derde toe, zal de lijst nog verfijnen. Let wel dat het mogelijk is dat je combinatie geen resultaat oplevert!

Belangstellingsdomein 1:
Belangstellingsdomein 2:
Belangstellingsdomein 3:

 

Professionele bachelor

Biomedische laboratoriumtechnologie- Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Biomedische laboratoriumtechnologie- Medische laboratoriumtechnologie
Ergotherapie
Logopedie en audiologie- Audiologie
Logopedie en audiologie- Logopedie
Medische beeldvorming en radiotherapie
Medische technologie
Mondzorg
Oogzorg
Organisatie en management (Office management)- Health care management
Orthopaedic technology (E)
Orthopedie- Mobiliteitshulpmiddelen
Orthopedie- Orthesen
Orthopedie- Prothesen
Orthopedie- Schoentechnologie
Podologie
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Verpleegkunde
Voedings- en dieetkunde
Vroedkunde
Zorgtechnologie

Basisverpleegkunde
Educatieve graduaatsopleiding secundair

Academische bachelor

Biomedische wetenschappen
Farmaceutische wetenschappen
Geneeskunde
Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Logopedische en audiologische wetenschappen- Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen- Logopedie
Logopedische en audiologische wetenschappen- zonder specifieke afstudeerrichtingen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Tandheelkunde

Master

Bewegings- en sportwetenschappen - Biomedical research in movement sciences
Bewegings- en sportwetenschappen - Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Bewegings- en sportwetenschappen - Prestatie en actieve levensstijl coaching
Bewegings- en sportwetenschappen - Sportbeleid en sportmanagement
Bewegings- en sportwetenschappen - Sporttraining en coaching
Biomedical engineering (E)
Biomedical research (E)
Biomedical sciences - Bioelectronics and Nanotechnology (E)
Biomedical sciences - Environmental Health Sciences (E)
Biomedical sciences - Molecular mechanisms in health and disease (E)
Biomedical sciences (E)
Biomedical sciences: Infectious and Tropical Diseases (Research) (E)
Biomedical sciences: Neurosciences (Research) (E)
Biomedische wetenschappen - Biomedisch basis- en translationeel onderzoek
Biomedische wetenschappen - Klinisch wetenschappelijk onderzoek
Biomedische wetenschappen - Klinische biomedische wetenschappen
Biomedische wetenschappen - Management en bedrijfsleven
Biomedische wetenschappen - Management en communicatie in de biomedische wetenschappen
Biomedische wetenschappen - Moleculaire mechanismen van ziekten
Biomedische wetenschappen - Toegepaste biomedische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Epidemiology (E)
Ergotherapeutische wetenschap
Farmaceutische zorg
Geneeskunde
Geneesmiddelenontwikkeling - Apotheker
Geneesmiddelenontwikkeling - Biofarmaceutische wetenschappen
Geneesmiddelenontwikkeling - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Gerontological sciences (E)
Gezondheidsbevordering
Leading International Vaccinology Education (Erasmus Mundus)
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Beleid
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Management
Management en het beleid van de gezondheidszorg - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Management, zorg en beleid in de gerontologie
Pharmaceutical engineering (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Children (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Internal conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Mental health care (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Musculoskeletal disorders (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Neurological conditions (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Geestelijke gezondheidszorg
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Seksuologie
Systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg
Tandheelkunde
Verpleegkunde en vroedkunde - Implementatiedeskundige in de zorg
Verpleegkunde en vroedkunde - Leiderschap in gezondheid en zorg
Verpleegkunde en vroedkunde - Management in de verpleeg- en vroedkunde
Verpleegkunde en vroedkunde - Onderzoeker in zorg en gezondheid
Verpleegkunde en vroedkunde - Verpleegkundig specialist
Verpleegkunde en vroedkunde - Vroedvrouw specialist
Verpleegkunde en vroedkunde - Zorginnovatie

Ba-na-ba

Bioinformatics (E)
E-health
Zorgmanagement

Ma-na-ma

Arbeidsgeneeskunde
Bioethics (E)
Deglutology (E)
Disaster Medicine (E)
Gerontological Sciences (E)
Global Health (E)
Huisartsgeneeskunde
Industri?le farmacie
Jeugdgezondheidszorg
Klinische biologie
Manual therapy (E)
Manuele therapie
Medische stralingsfysica
Public Health - Health Systems and disease control (E)
Sant? Publique - Syst?mes de Sant? et Contr?le des Maladies (F)
Specialistische geneeskunde
Specialistische geneeskunde- Anesthesie - reanimatie
Specialistische geneeskunde- Cardiologie
Specialistische geneeskunde- Dermatologie en venerologie
Specialistische geneeskunde- Fysische geneeskunde en revalidatie
Specialistische geneeskunde- Gastro-enterologie
Specialistische geneeskunde- Gerechtelijke geneeskunde
Specialistische geneeskunde- Geriatrie
Specialistische geneeskunde- Gynaecologie en verloskunde
Specialistische geneeskunde- Heelkunde
Specialistische geneeskunde- Inwendige geneeskunde
Specialistische geneeskunde- Kinder- en jeugdpsychiatrie
Specialistische geneeskunde- Klinische biologie
Specialistische geneeskunde- Klinische genetica
Specialistische geneeskunde- Neurologie
Specialistische geneeskunde- Nucleaire geneeskunde
Specialistische geneeskunde- Oftalmologie
Specialistische geneeskunde- Orthopedische heelkunde
Specialistische geneeskunde- Otorhinolaryngologie
Specialistische geneeskunde- Pathologische anatomie
Specialistische geneeskunde- Pediatrie
Specialistische geneeskunde- Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
Specialistische geneeskunde- Pneumologie
Specialistische geneeskunde- R?ntgendiagnose
Specialistische geneeskunde- Radiotherapie en oncologie
Specialistische geneeskunde- Reumatologie
Specialistische geneeskunde- Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Specialistische geneeskunde- Urgentiegeneeskunde
Specialistische geneeskunde- Urologie
Specialistische geneeskunde- Volwassenenpsychiatrie
Specialistische mondzorg: Endodontologie
Specialistische mondzorg: Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Specialistische mondzorg: Orthodontie
Specialistische mondzorg: Parodontologie
Specialistische mondzorg: Restauratieve tandheelkunde
Specialistische tandheelkunde- Endodontologie
Specialistische tandheelkunde- Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde
Specialistische tandheelkunde- Orthodontie
Specialistische tandheelkunde- Parodontologie
Sportgeneeskunde
Tropical medecine - biomedical sciences (E)
Tropical medecine - clinical sciences (E)
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise
Ziekenhuisfarmacie
Ziekenhuishygi?ne

Postgraduaat

Acupunctuur
Acute geneeskunde
Advanced Medical Imaging (E)
Algemene tandheelkunde
Algology (E)
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts
Biomedical Engineering (E)
Cardiac Electrophysiology and Pacing (E)
Chinese gezondheidszorg
Clinical anatomy (E)
Clinical Animal Behaviourist (E)
Deskundige in de medische stralingsfysica
Diabeteseducator
Dysfagie
Eetstoornissen
Epidemiology (E)
Evidence based werken in de geestelijke gezondheidszorg
Forensische daderbegeleiding
Geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
Geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen
Genetic counseling
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie
Hartfalen
Health coach
Innoveren en ondernemen in welzijn en zorg
Introduction ? la m?decine tropicale et d?fis en sant? internationale (F)
Klinische seksuologie
Lactatiekunde
Makerskills voor ergotherapeuten en zorgprofessionals
Management centrale sterilisatie afdeling (CSA)
Manuele therapie
Menopauzeconsulent
Multidisciplinaire arterioveneuze, lymfatische en oncologische kinesitherapie
Musculoskeletale therapie: manuele therapie
Nefrologische diëtetiek
Neurogene communicatiestoornissen
Neurologische zorg
NeuroRevalidatie
Oncologische diëtetiek
Oncoplastic surgery (E)
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
Pharmaceutical Research (E)
Preconceptie- en fertiliteitszorg
Psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren
Psychomotorische training
Psychosociale aspecten en geestelijke gezondheidszorg voor het kind
Radioprotectie
Rehabilitation & human sustainable technology (E)
Revalidatiezorg
Sportkinesitherapie
Stem
Stralingsdeskundige
Tropical Medicine and International Health (E)
Verpleegkunde: Arbeidsverpleegkunde
Verpleegkunde: Bedrijfsverpleegkundige
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde
Verpleegkunde: Chronische en intensieve zorg voor het kind
Verpleegkunde: Endoscopieverpleegkundige
Verpleegkunde: Forensische verpleegkunde
Verpleegkunde: Geriatrie
Verpleegkunde: Gipsverpleegkundige
Verpleegkunde: IMID nurse
Verpleegkunde: Intensieve zorg(en) en/of spoedgevallenzorg
Verpleegkunde: Kaderopleiding hoofdverpleegkundige
Verpleegkunde: Kritische zorgen
Verpleegkunde: Kritische zorgen (Klinische integratie)
Verpleegkunde: Neonatologie
Verpleegkunde: Oncologie
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie
Verpleegkunde: Peri-operatieve zorg
Verpleegkunde: Pré-hospitaalzorg
Verpleegkunde: Prehospital life support
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg
Verpleegkunde: technologisch verpleegkundige
Verpleegkunde: Wondzorg
Verpleegkunde: Woundmanagement
Verpleegkundige in de huisartspraktijk
Vloeiendheid
Voeding en oncologie
Zorgethisch coach

Master

Bewegings- en sportwetenschappen - Biomedical research in movement sciences
Bewegings- en sportwetenschappen - Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid
Bewegings- en sportwetenschappen - Prestatie en actieve levensstijl coaching
Bewegings- en sportwetenschappen - Sportbeleid en sportmanagement
Bewegings- en sportwetenschappen - Sporttraining en coaching
Biomedical engineering (E)
Biomedical research (E)
Biomedical sciences - Bioelectronics and Nanotechnology (E)
Biomedical sciences - Environmental Health Sciences (E)
Biomedical sciences - Molecular mechanisms in health and disease (E)
Biomedical sciences (E)
Biomedical sciences: Infectious and Tropical Diseases (Research) (E)
Biomedical sciences: Neurosciences (Research) (E)
Biomedische wetenschappen - Biomedisch basis- en translationeel onderzoek
Biomedische wetenschappen - Klinisch wetenschappelijk onderzoek
Biomedische wetenschappen - Klinische biomedische wetenschappen
Biomedische wetenschappen - Management en bedrijfsleven
Biomedische wetenschappen - Management en communicatie in de biomedische wetenschappen
Biomedische wetenschappen - Moleculaire mechanismen van ziekten
Biomedische wetenschappen - Toegepaste biomedische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Epidemiology (E)
Ergotherapeutische wetenschap
Farmaceutische zorg
Geneeskunde
Geneesmiddelenontwikkeling - Apotheker
Geneesmiddelenontwikkeling - Biofarmaceutische wetenschappen
Geneesmiddelenontwikkeling - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Gerontological sciences (E)
Gezondheidsbevordering
Leading International Vaccinology Education (Erasmus Mundus)
Logopedische en audiologische wetenschappen - Audiologie
Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Beleid
Management en het beleid van de gezondheidszorg - Management
Management en het beleid van de gezondheidszorg - zonder specifieke afstudeerrichtingen
Management, zorg en beleid in de gerontologie
Pharmaceutical engineering (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Children (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Internal conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Mental health care (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Musculoskeletal disorders (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Neurological conditions (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Geestelijke gezondheidszorg
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Kinderen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Seksuologie
Systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg
Tandheelkunde
Verpleegkunde en vroedkunde - Implementatiedeskundige in de zorg
Verpleegkunde en vroedkunde - Leiderschap in gezondheid en zorg
Verpleegkunde en vroedkunde - Management in de verpleeg- en vroedkunde
Verpleegkunde en vroedkunde - Onderzoeker in zorg en gezondheid
Verpleegkunde en vroedkunde - Verpleegkundig specialist
Verpleegkunde en vroedkunde - Vroedvrouw specialist
Verpleegkunde en vroedkunde - Zorginnovatie

Ma-na-ma

Arbeidsgeneeskunde
Bioethics (E)
Deglutology (E)
Disaster Medicine (E)
Gerontological Sciences (E)
Global Health (E)
Huisartsgeneeskunde
Industri?le farmacie
Jeugdgezondheidszorg
Klinische biologie
Manual therapy (E)
Manuele therapie
Medische stralingsfysica
Public Health - Health Systems and disease control (E)
Sant? Publique - Syst?mes de Sant? et Contr?le des Maladies (F)
Specialistische geneeskunde
Specialistische geneeskunde- Anesthesie - reanimatie
Specialistische geneeskunde- Cardiologie
Specialistische geneeskunde- Dermatologie en venerologie
Specialistische geneeskunde- Fysische geneeskunde en revalidatie
Specialistische geneeskunde- Gastro-enterologie
Specialistische geneeskunde- Gerechtelijke geneeskunde
Specialistische geneeskunde- Geriatrie
Specialistische geneeskunde- Gynaecologie en verloskunde
Specialistische geneeskunde- Heelkunde
Specialistische geneeskunde- Inwendige geneeskunde
Specialistische geneeskunde- Kinder- en jeugdpsychiatrie
Specialistische geneeskunde- Klinische biologie
Specialistische geneeskunde- Klinische genetica
Specialistische geneeskunde- Neurologie
Specialistische geneeskunde- Nucleaire geneeskunde
Specialistische geneeskunde- Oftalmologie
Specialistische geneeskunde- Orthopedische heelkunde
Specialistische geneeskunde- Otorhinolaryngologie
Specialistische geneeskunde- Pathologische anatomie
Specialistische geneeskunde- Pediatrie
Specialistische geneeskunde- Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
Specialistische geneeskunde- Pneumologie
Specialistische geneeskunde- R?ntgendiagnose
Specialistische geneeskunde- Radiotherapie en oncologie
Specialistische geneeskunde- Reumatologie
Specialistische geneeskunde- Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Specialistische geneeskunde- Urgentiegeneeskunde
Specialistische geneeskunde- Urologie
Specialistische geneeskunde- Volwassenenpsychiatrie
Specialistische mondzorg: Endodontologie
Specialistische mondzorg: Kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg
Specialistische mondzorg: Orthodontie
Specialistische mondzorg: Parodontologie
Specialistische mondzorg: Restauratieve tandheelkunde
Specialistische tandheelkunde- Endodontologie
Specialistische tandheelkunde- Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde
Specialistische tandheelkunde- Orthodontie
Specialistische tandheelkunde- Parodontologie
Sportgeneeskunde
Tropical medecine - biomedical sciences (E)
Tropical medecine - clinical sciences (E)
Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise
Ziekenhuisfarmacie
Ziekenhuishygi?ne

Postgraduaat

Acupunctuur
Acute geneeskunde
Advanced Medical Imaging (E)
Algemene tandheelkunde
Algology (E)
Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts
Biomedical Engineering (E)
Cardiac Electrophysiology and Pacing (E)
Chinese gezondheidszorg
Clinical anatomy (E)
Clinical Animal Behaviourist (E)
Deskundige in de medische stralingsfysica
Diabeteseducator
Dysfagie
Eetstoornissen
Epidemiology (E)
Evidence based werken in de geestelijke gezondheidszorg
Forensische daderbegeleiding
Geestelijke gezondheidszorg
Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
Geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen
Genetic counseling
Gevorderde musculoskeletale revalidatie: manuele therapie
Hartfalen
Health coach
Innoveren en ondernemen in welzijn en zorg
Introduction ? la m?decine tropicale et d?fis en sant? internationale (F)
Klinische seksuologie
Lactatiekunde
Makerskills voor ergotherapeuten en zorgprofessionals
Management centrale sterilisatie afdeling (CSA)
Manuele therapie
Menopauzeconsulent
Multidisciplinaire arterioveneuze, lymfatische en oncologische kinesitherapie
Musculoskeletale therapie: manuele therapie
Nefrologische diëtetiek
Neurogene communicatiestoornissen
Neurologische zorg
NeuroRevalidatie
Oncologische diëtetiek
Oncoplastic surgery (E)
Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
Pharmaceutical Research (E)
Preconceptie- en fertiliteitszorg
Psychomotorische therapie bij kinderen en jongeren
Psychomotorische training
Psychosociale aspecten en geestelijke gezondheidszorg voor het kind
Radioprotectie
Rehabilitation & human sustainable technology (E)
Revalidatiezorg
Sportkinesitherapie
Stem
Stralingsdeskundige
Tropical Medicine and International Health (E)
Verpleegkunde: Arbeidsverpleegkunde
Verpleegkunde: Bedrijfsverpleegkundige
Verpleegkunde: Cardiologische verpleegkunde
Verpleegkunde: Chronische en intensieve zorg voor het kind
Verpleegkunde: Endoscopieverpleegkundige
Verpleegkunde: Forensische verpleegkunde
Verpleegkunde: Geriatrie
Verpleegkunde: Gipsverpleegkundige
Verpleegkunde: IMID nurse
Verpleegkunde: Intensieve zorg(en) en/of spoedgevallenzorg
Verpleegkunde: Kaderopleiding hoofdverpleegkundige
Verpleegkunde: Kritische zorgen
Verpleegkunde: Kritische zorgen (Klinische integratie)
Verpleegkunde: Neonatologie
Verpleegkunde: Oncologie
Verpleegkunde: Pediatrie en Neonatologie
Verpleegkunde: Peri-operatieve zorg
Verpleegkunde: Pré-hospitaalzorg
Verpleegkunde: Prehospital life support
Verpleegkunde: Stomatherapie en wondzorg
Verpleegkunde: technologisch verpleegkundige
Verpleegkunde: Wondzorg
Verpleegkunde: Woundmanagement
Verpleegkundige in de huisartspraktijk
Vloeiendheid
Voeding en oncologie
Zorgethisch coach