Criminologische wetenschappen - Schakelprogramma

 

Het schakelprogramma is expliciet gericht op het aanreiken van de minimale basiskennis, -vaardigheden en attitudes die vereist zijn om te voldoen aan de begintermen van de Master Criminologische Wetenschappen en de Master Criminology. 
Meer concreet betekent dit dat de studenten
- vertrouwd worden gemaakt met individuele en maatschappelijke theorieën en onderzoek naar de verklaring en de aanpak van fenomenen zoals conventionele misdadigheid en vormen van grensoverschrijdend en schadeberokkenend gedrag;
- verdiepende kennis krijgen in de theorie van de criminologische interventie;
- afdoende juridisch gevormd worden om een essentieel referentiekader te bieden waarbinnen de criminoloog opereert;
- grondig worden voorbereid op het vlak van onderzoeksmethoden en een smaakmaker krijgen op het vlak van de criminologische gedragswetenschappelijke ondersteuning binnen de studie van de criminaliteit en de aanpak ervan.
Info KU Leuven


 


Studiepunten

63 tot 83 (al naargelang de instelling en de vooropleiding)

Criminologische wetenschappen - Schakelprogramma

 

Het schakelprogramma is expliciet gericht op het aanreiken van de minimale basiskennis, -vaardigheden en attitudes die vereist zijn om te voldoen aan de begintermen van de Master Criminologische Wetenschappen en de Master Criminology. 
Meer concreet betekent dit dat de studenten
- vertrouwd worden gemaakt met individuele en maatschappelijke theorieën en onderzoek naar de verklaring en de aanpak van fenomenen zoals conventionele misdadigheid en vormen van grensoverschrijdend en schadeberokkenend gedrag;
- verdiepende kennis krijgen in de theorie van de criminologische interventie;
- afdoende juridisch gevormd worden om een essentieel referentiekader te bieden waarbinnen de criminoloog opereert;
- grondig worden voorbereid op het vlak van onderzoeksmethoden en een smaakmaker krijgen op het vlak van de criminologische gedragswetenschappelijke ondersteuning binnen de studie van de criminaliteit en de aanpak ervan.
Info KU Leuven


 


Studiepunten

63 tot 83 (al naargelang de instelling en de vooropleiding)

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Toelating KU Leuven (schakelprogramma 83 stp.):
- Bachelor in het sociaal werk

- Bachelor in de verpleegkunde
- Bachelor in de vroedkunde
- Bachelor in de orthopedagogiek
- Bachelor in de toegepaste psychologie
- Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk
- Bachelor in de gezinswetenschappen
- Andere professionele bachelors, na toelating

- Bachelor in de maatschappelijke veiligheid: schakelprogramma van 63 stp.

 

Taal

De toelatingsvoorwaarden tot én de omvang van een schakelprogramma kunnen verschillen per associatie en zijn afhankelijk van de gevolgde vooropleiding.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Criminologische wetenschappen 

Studieniveau: Schakelprogramma - HO

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Instellingen

Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    Gegevens bijgewerkt tot 20-03-2017

Criminologische wetenschappen - Schakelprogramma

 

Het schakelprogramma is expliciet gericht op het aanreiken van de minimale basiskennis, -vaardigheden en attitudes die vereist zijn om te voldoen aan de begintermen van de Master Criminologische Wetenschappen en de Master Criminology. 
Meer concreet betekent dit dat de studenten
- vertrouwd worden gemaakt met individuele en maatschappelijke theorieën en onderzoek naar de verklaring en de aanpak van fenomenen zoals conventionele misdadigheid en vormen van grensoverschrijdend en schadeberokkenend gedrag;
- verdiepende kennis krijgen in de theorie van de criminologische interventie;
- afdoende juridisch gevormd worden om een essentieel referentiekader te bieden waarbinnen de criminoloog opereert;
- grondig worden voorbereid op het vlak van onderzoeksmethoden en een smaakmaker krijgen op het vlak van de criminologische gedragswetenschappelijke ondersteuning binnen de studie van de criminaliteit en de aanpak ervan.
Info KU Leuven


 


Studiepunten

63 tot 83 (al naargelang de instelling en de vooropleiding)

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Toelating KU Leuven (schakelprogramma 83 stp.):
- Bachelor in het sociaal werk

- Bachelor in de verpleegkunde
- Bachelor in de vroedkunde
- Bachelor in de orthopedagogiek
- Bachelor in de toegepaste psychologie
- Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk
- Bachelor in de gezinswetenschappen
- Andere professionele bachelors, na toelating

- Bachelor in de maatschappelijke veiligheid: schakelprogramma van 63 stp.

 

Taal

De toelatingsvoorwaarden tot én de omvang van een schakelprogramma kunnen verschillen per associatie en zijn afhankelijk van de gevolgde vooropleiding.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Criminologische wetenschappen 

Studieniveau: Schakelprogramma - HO

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Instellingen

Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    Gegevens bijgewerkt tot 20-03-2017