Industriële koeltechnieken - Derde graad - TSO

Studierichting "Industriële koeltechnieken"

Industriële koeltechnieken wil je een inzicht laten verwerven in de opbouw en de werking van industriële koelinstallaties. Hiervoor is een diepgaande kennis nodig van de fysische verschijnselen van het koelproces, de montagemogelijkheden met betrekking tot de opbouw van installaties, evenals de werking van de deelcomponenten (elektriciteit, regeltechniek, ...). Tijdens dit specialisatiejaar wordt vooral het industriële aspect van de koeltechniek uitgediept. Zowel de stages als bezoeken aan bedrijven en commerciële installaties brengen je voortdurend in contact met de industrie.
De klemtonen in het lessenrooster zijn:

Lab koeltechnieken
In dit vak verruim je je basiskennis op koeltechnisch, mechanisch, elektrisch en elektronisch vlak. Je leert schema's lezen om diagnoses te kunnen stellen bij slecht functioneren van koeltechnische installaties, op een zinvolle manier catalogi gebruiken bij onderhoud en herstelling, de algemene werking controleren en juist afstellen.
Praktijk/Stage
De praktijk richt zich naar de opbouw van de koeltechnische installaties en de elektrotechnische aspecten ervan. Je voert ook een aantal werkzaamheden uit op bestaande installaties (verwijderen van koelmiddel, vervangen en toevoegen van onderdelen, onderhoud).
Technisch tekenen
Je wordt vertrouwd gemaakt met het aanpassen, vervolledigen en eventueel zelf ontwerpen van kleine industriële koeltechnische installaties. Naast het lezen van schema's moet je noodzakelijke elementen kunnen berekenen en opzoeken in catalogi. Je verwerft praktisch inzicht in isometrische schema's.
Toegepaste elektriciteit en elektronica
Nadruk ligt op de toepassingsmogelijkheden van PLC bij koeltechnische installaties. Je leert: eenvoudige toepassingen en regelingen in een grafcet omzetten; PLC-programma's in functie van de ontworpen grafcet opstellen; de PLC's in functie van de opgegeven opdracht aanpassen en gebruiken; eenvoudige praktische schakelschema's analyseren; schakelingen en PLC-programma's uittesten en controleren; duidelijk inzicht verwerven in de instel- en opstartprocedures van koeltechnische installaties.
Uitvoeringstechnieken
Dit vak gaat over: industriële koelprocessen en -kringlopen, koudemiddelen, compressoren, condensors, verdampers, expansiesystemen, randapparatuur, fluïdotransport, isolatie, regeltechniek, luchtbehande-lingstechnieken, industriële toepassingen, installatie en onderhoud, opzoeken van storingen.

Industriële koeltechnieken - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Industriële koeltechnieken wil je een inzicht laten verwerven in de opbouw en de werking van industriële koelinstallaties. Hiervoor is een diepgaande kennis nodig van de fysische verschijnselen van het koelproces, de montagemogelijkheden met betrekking tot de opbouw van installaties, evenals de werking van de deelcomponenten (elektriciteit, regeltechniek, ...). Tijdens dit specialisatiejaar wordt vooral het industriële aspect van de koeltechniek uitgediept. Zowel de stages als bezoeken aan bedrijven en commerciële installaties brengen je voortdurend in contact met de industrie.
De klemtonen in het lessenrooster zijn:

Lab koeltechnieken
In dit vak verruim je je basiskennis op koeltechnisch, mechanisch, elektrisch en elektronisch vlak. Je leert schema's lezen om diagnoses te kunnen stellen bij slecht functioneren van koeltechnische installaties, op een zinvolle manier catalogi gebruiken bij onderhoud en herstelling, de algemene werking controleren en juist afstellen.
Praktijk/Stage
De praktijk richt zich naar de opbouw van de koeltechnische installaties en de elektrotechnische aspecten ervan. Je voert ook een aantal werkzaamheden uit op bestaande installaties (verwijderen van koelmiddel, vervangen en toevoegen van onderdelen, onderhoud).
Technisch tekenen
Je wordt vertrouwd gemaakt met het aanpassen, vervolledigen en eventueel zelf ontwerpen van kleine industriële koeltechnische installaties. Naast het lezen van schema's moet je noodzakelijke elementen kunnen berekenen en opzoeken in catalogi. Je verwerft praktisch inzicht in isometrische schema's.
Toegepaste elektriciteit en elektronica
Nadruk ligt op de toepassingsmogelijkheden van PLC bij koeltechnische installaties. Je leert: eenvoudige toepassingen en regelingen in een grafcet omzetten; PLC-programma's in functie van de ontworpen grafcet opstellen; de PLC's in functie van de opgegeven opdracht aanpassen en gebruiken; eenvoudige praktische schakelschema's analyseren; schakelingen en PLC-programma's uittesten en controleren; duidelijk inzicht verwerven in de instel- en opstartprocedures van koeltechnische installaties.
Uitvoeringstechnieken
Dit vak gaat over: industriële koelprocessen en -kringlopen, koudemiddelen, compressoren, condensors, verdampers, expansiesystemen, randapparatuur, fluïdotransport, isolatie, regeltechniek, luchtbehande-lingstechnieken, industriële toepassingen, installatie en onderhoud, opzoeken van storingen.

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Koeling en warmte"

 
Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Koel- en warmtechnieken (TSO)
Koel- en warmtetechnieken duaal (TSO)
Koel- en warmtetechnieken duaal (CDO) (TSO)
Centrale verwarming en sanitaire installaties (BSO)
Koelinstallaties (BSO)
Koelinstallaties duaal (BSO)
Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal (BSO)

Industriële koeltechnieken (TSO)
Industriële warmtetechnieken (TSO)
Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal (TSO)
Technicus hernieuwbare energietechnieken duaal (CDO) (TSO)
Brandertechnicus gas/stookolie duaal (BSO)
Koeltechnische installaties (BSO)
Technicus installatietechnieken duaal (BSO)
Technicus koelinstallaties duaal (BSO)
Verwarmingsinstallaties (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Industriële koeltechnieken" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

  • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
  • vorming die typisch is voor de studierichting +
  • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Industriële koeltechnieken" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Industriële koeltechnieken" ?

Je wordt toegelaten:

  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
  • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
  • als je slaagt in een toelatingsproef.
    In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Wat kan je behalen na "Industriële koeltechnieken" ?


Je behaalt:

  • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
  • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Industriële koeltechnieken" ?

Na deze richting kan je gaan werken als installateur van koel -en verwarmingssystemen / beheerder van energiesystemen / technisch bediende in openbare diensten / vertegenwoordiger koeltechnisch materiaal. 
Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.  
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen \'Nautische wetenschappen\', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden \'Muziek en Podiumkunsten\' en \'Audiovisuele en Beeldende Kunst\', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen en HBO5 Verpleegkunde bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding of in HBO5 Verpleegkunde. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Se-n-Se

Je mag ook nog een ander Se-n-Se-jaar volgen.
Wil je een richting uit een ander studiegebied, dan moet de toelatingsklassenraad dit toestaan. 

Dit zijn de Se-n-Se-jaren van dit studiegebied:


7de specialisatiejaren BSO

Je wordt toegelaten tot alle 7de specialisatiejaren BSO van het studiegebied Koeling en warmte. 
Dit betekent echter niet dat in de praktijk alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een specialisatiejaar wilt volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht.
Dit kan jaarlijks wijzigen.
Goed informeren is de boodschap!

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.
Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals het Se-n-Se en het hoger onderwijs.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Er is één 7de jaar dat zich specifiek richt op doorstroming naar het hoger onderwijs.
Meer info vind je hier

Dit zijn de mogelijkheden:

Koeltechnische installaties (BSO - Derde leerjaar)

Monteur klimatisatie (BSO - Modulair jaar)

Technieker centrale verwarming (BSO - Modulair jaar)

Technieker klimatisatie (BSO - Modulair jaar)

Verwarmingsinstallaties (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk. Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.