BuSO Opleidingsvorm 4 type 3 - Techniek-wetenschappen  

Beschrijving van de richting "Techniek-wetenschappen" (OV 4 Type 3 )

Dit is het tweede leerjaar van de eerste graad.
De basisoptie Techniek–wetenschappen dompelt je onder in de wereld van natuurwetenschappen en techniek. De benadering is vooral theoretisch. Je wordt voorbereid om deze richting verder te volgen in de 2de graad.

Je verwerft natuurwetenschappelijke kennis op een experimentele manier: \'proeven doen\' dus!
De vakken biologie, chemie en fysica komen hier ruim aan bod.
Bij elke proef hoort een forse theoretische ondersteuning.
Het woordje \'techniek\' mag je NIET lezen als \'technologie\', want dat hoort thuis bij Industriële Wetenschappen.
Wel worden de \'technieken\' die bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn ingeoefend: ordening, dissectie, labo, microscopie, formules, symbolen, tabellen, grafieken, verslag maken, … 
De leerstof omvat de volgende leereenheden: ordenen van planten- en dierenrijk, meten, dichtheid, elektriciteit, veiligheidsleer, mengsels en scheiden van mengsels, warmteleer, bodem, lucht en water.
Elk van deze leereenheden wordt vanuit biologische, chemische en fysische hoek bekeken. Aanleg hebben voor wiskunde en nauwkeurig kunnen werken zijn belangrijk.

 

Welke lessen krijg ik in "Techniek-wetenschappen" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Filteren op net:

 

Waar kan ik "Techniek-wetenschappen" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Techniek-wetenschappen" ? (OV 4 Type 3 - G1)

 

Wat kan je behalen na "Techniek-wetenschappen" ? (OV 4 Type 3 - G1)

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

 

Wat na "Techniek-wetenschappen" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar.
In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad.
De meeste leerlingen studeren na deze basisoptie verder in deze richting in de 2de en 3de graad TSO.
Voor diegenen die willen verder studeren in de wetenschappelijke richtingen van het ASO zijn er zeker ook mogelijkheden.

In het studiegebied CHEMIE is Techniek-wetenschappen de enige studierichting in de 2de graad TSO en zijn er ook geen mogelijkheden in het BSO.


In het BSO of KSO zijn er geen verwante studierichtingen.
Een overgang naar andere richtingen is uiteraard mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een Deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.

BuSO Opleidingsvorm 4 type 3 - Techniek-wetenschappen  

Beschrijving van de richting "Techniek-wetenschappen" (OV 4 Type 3 )

Dit is het tweede leerjaar van de eerste graad.
De basisoptie Techniek–wetenschappen dompelt je onder in de wereld van natuurwetenschappen en techniek. De benadering is vooral theoretisch. Je wordt voorbereid om deze richting verder te volgen in de 2de graad.

Je verwerft natuurwetenschappelijke kennis op een experimentele manier: 'proeven doen' dus!
De vakken biologie, chemie en fysica komen hier ruim aan bod.
Bij elke proef hoort een forse theoretische ondersteuning.
Het woordje 'techniek' mag je NIET lezen als 'technologie', want dat hoort thuis bij Industriële Wetenschappen.
Wel worden de 'technieken' die bij wetenschappelijk onderzoek nodig zijn ingeoefend: ordening, dissectie, labo, microscopie, formules, symbolen, tabellen, grafieken, verslag maken, … 
De leerstof omvat de volgende leereenheden: ordenen van planten- en dierenrijk, meten, dichtheid, elektriciteit, veiligheidsleer, mengsels en scheiden van mengsels, warmteleer, bodem, lucht en water.
Elk van deze leereenheden wordt vanuit biologische, chemische en fysische hoek bekeken. Aanleg hebben voor wiskunde en nauwkeurig kunnen werken zijn belangrijk.

Welke lessen krijg ik in "Techniek-wetenschappen" ? (OV 4 Type 3 - G1)

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Techniek-wetenschappen" volgen ? (OV 4 Type 3 - G1)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Techniek-wetenschappen" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Wat kan je behalen na "Techniek-wetenschappen" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

Tot en met 15 januari mag je naar het BVL en je mag ook tot dan van basisoptie veranderen.
Na 15 januari kan dit enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

Wat na "Techniek-wetenschappen" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar.
In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad.
De meeste leerlingen studeren na deze basisoptie verder in deze richting in de 2de en 3de graad TSO.
Voor diegenen die willen verder studeren in de wetenschappelijke richtingen van het ASO zijn er zeker ook mogelijkheden.

In het studiegebied CHEMIE is Techniek-wetenschappen de enige studierichting in de 2de graad TSO en zijn er ook geen mogelijkheden in het BSO.


In het BSO of KSO zijn er geen verwante studierichtingen.
Een overgang naar andere richtingen is uiteraard mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een Deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16 jaar.