Wat?

Huisonderwijs is onderwijs aan leerplichtige leerlingen buiten een school die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse/Franse of Duitstalige Gemeenschap. Het kan individueel gegeven worden of aan een kleine /grote groep leerlingen. Er moet voldaan worden aan strikte voorwaarden. Om je diploma secundair onderwijs. te behalen moet je bij de Examencommissie (EC), examens afleggen over alle vakken van een studierichting uit de 3e graad SO.VoorwaardenVeelgestelde vragen

(TOELATINGS)VOORWAARDEN

Ik ben jonger dan 18 en wil het diploma SO behalen via de Examencommissie.
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?


Ik weiger CLB- begeleiding maar wil tijdens het schooljaar overstappen naar huisonderwijs en zo verder studeren voor mijn diploma. Kan dat?


Ik ben gedomicilieerd in Wallonië maar wil huisonderwijs in het Nederlands volgen. Gelden voor mij dezelfde regels?  


Mijn kind is gedomicilieerd in België maar woont met mij in het buitenland.
Welke regels voor huisonderwijs gelden voor mijn kind?


ALGEMEEN

Ben ik nog leerplichtig als ik voor mijn 18e verjaardag via de Examencommissie mijn diploma SO heb behaald?


ALGEMEEN EXAMENCOMMISSIE

Welke stappen moet ik zetten om examens te kunnen doen bij de Examencommissie (EC)?


Hoe contacteer ik de Examencommissie secundair onderwijs?


Wat is het EC- platform?


Ik heb op school steeds les gevolgd in het BSO.
Mag ik dan bij de EC, enkel examens afleggen over een BSO- studierichting?


Ik ben niet geslaagd in mijn 4e jaar secundair onderwijs (= 2e graad).
Kan ik mij toch inschrijven bij de Examencommisie voor een studierichting van de 3e graad?


Hoe lang duurt het voor ik mijn diploma SO ontvang als ik geslaagd ben voor de EC?


Hoe lang doet men er gemiddeld over om het diploma secundair te behalen via de Examencommissie?


Wat is de waarde van een diploma SO behaald via de Examencommissie?


Kan ik mij met mijn diploma SO, behaald via de Examencommissie, ook inschrijven aan een hogeschool of universiteit?


Kan ik het getuigschrift bedrijfsbeheer behalen via de Examencommissie?


Waarvoor kan een diploma secundair onderwijs interessant zijn?ALGEMEEN HUISONDERWIJS

Ik wil mijn kind huisonderwijs geven. Welke stappen moet ik zetten?


Gebeurt huisonderwijs altijd individueel en thuis?


Ik probeer mijn diploma te behalen via een privéschool.
Moet ik dan ook examens via de Examencommissie afleggen en een verklaring op huisonderwijs invullen?


Kan ik binnen huisonderwijs kiezen voor een deeltijdse opleiding om mijn diploma SO te behalen?


Is huisonderwijs hetzelfde als onderwijs aan huis?


Wordt het huisonderwijs gecontroleerd?


Gelden overal in België dezelfde regels over huisonderwijs?Hoe contacteer ik het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)?

 


EXAMENS EXAMENCOMMISSIE

Kan ik bij de EC examens afleggen voor eender welke  studierichting SO?


Hoe schrijf ik me in voor de examens van de EC en wanneer leg ik ze af?


Kan ik me tegelijkertijd voor verschillende studierichtingen inschrijven?


Ik ben ingeschreven voor de examens van een studierichting. Kan ik nog veranderen van studierichting?


Kan ik examens afleggen over 1 leerjaar vb. 5 Handel of 6 Humane wetenschappen?


Verlopen de examens zoals in het secundair onderwijs?


Moet ik slagen voor alle vakken van mijn studierichting (3e gr SO) om een diploma SO te kunnen behalen?


Wordt er gedelibereerd?


Wat is een A- vak?


Wat is een B- vak?


Organiseert de Examencommissie ook examens over praktijkvakken?


Hoe dikwijls kan ik examen afleggen voor hetzelfde vak?


Wanneer ken ik mijn punten voor een afgelegd vak?


Hoe lang blijven mijn examenresultaten voor een vak geldig?


Worden er examens tijdens de schoolvakanties georganiseerd? In juli en augustus bv.?


Ik kreeg een C-attest in mijn laatste jaar SO.
Moet ik alle vakken uit de hele graad opnieuw afleggen bij de EC?


Ik ben ingeschreven voor een studierichting, heb al mijn examen(s) gepland maar ik ben nog niet voldoende voorbereid.
Ik wil mijn examens (nog) niet afleggen. Hoe schrijf ik me uit?


Wat als ik examens wil afleggen voor een studierichting die de Examencommissie niet aanbiedt?


Over hoeveel tijd kan ik mijn examens het best spreiden?


Ik ga naar een privé-school. Wie neemt mijn examens af en wie schrijft mijn diploma SO uit?


Waar worden de examens van de examencommissie afgenomen?


Wat als ik niet slaag in de examens van de Examencommissie?


Ik ben fysiek niet in staat mij naar Brussel of één van de vaste examenlocaties te begeven. Wat nu?


INFOSESSIES EXAMENCOMMISSIE

Is het volgen van een infosessie verplicht?


Kan ik vrij naar de infosessie komen of moet ik me vooraf inschrijven?


Kan ik iemand meebrengen naar de infosessie?


Kan iemand anders in mijn plaats naar de infosessie gaan?


Wanneer en waar gaan de infosessies door?


Ik woon niet in België en kan niet naar de infosessie van de EC komen. Wat moet ik doen?


Wat moet ik  meebrengen naar de infosessie van de EC?De toegangscode die ik kreeg tijdens de infosessie, heb ik nog altijd niet gebruikt. 
Hoe lang blijft die code geldig?


KOSTEN

Hoeveel kost het om mijn diploma te behalen via de Examencommissie?


Hoe betaal ik mijn inschrijving voor de examens bij de Examencommissie?


Krijg ik kindergeld als ik examens doe bij de Examencommissie?


LEERSTOORNIS/ FUNCTIEBEPERKING

Ik heb een leerstoornis/functiebeperking. Krijg ik ondersteuning tijdens de examens?


Welke ondersteuning kan ik krijgen tijdens de examens van de EC?


Welke functiebeperkingen komen in aanmerking voor ondersteunende maatregelen tijdens examens van de Examencommissie?Hoe vraag ik ondersteuning tijdens examens van de Examencommissie aan?


SLAAGKANSEN

Zijn de examens van de EC even moeilijk als de examens in het voltijds secundair onderwijs?


VOORBEREIDING op EXAMENS EXAMENCOMMISSIE

Hoe weet ik wat ik moet leren voor mijn examens?


Kan ik cursussen kopen bij de Examencommissie?


VRIJSTELLING(EN)

Hoe vraag ik (een) vrijstelling(en) aan?Zie ook de info op de site van het ministerie van onderwijs en vorming

Download de brochure Hoe haal ik mijn diploma secundair onderwijs.