Zoek:
via opleidingen
via studiegebieden
via instellingen

Secundair Volwassenenonderwijs
Wat is Secundair Volwassenenonderwijs (SVO)?

SVO maakt deel uit van het Volwassenenonderwijs.
Het situeert zich op het niveau van de 2e en 3e graad van het voltijds secundair onderwijs (SO).
Er zijn:

 • opleidingen algemene vorming (vroegere tweedekansonderwijs)
 • beroepsgerichte opleidingen
 • duale opleidingen


Daarnaast zijn er  een aantal taal- of ICT-opleidingen.

Er worden binnen het SVO > 250 opleidingen georganiseerd.
Gaande van ‘Zweeds’ over ‘Uurwerkmaken’ tot ‘Verzorgende’.
Sommige opleidingen leiden naar een diploma SO. Andere niet.

Het SVO is ingedeeld in 51 studiegebieden.

Welke opleidingen bestaan en binnen het SVO?

Je kan je diploma SO behalen via ASO- opleidingen en via diplomagerichte opleidingen.
Je kan binnen het secundair volwassenenonderwijs geen diploma SO behalen via opleidingen KSO.
Sinds september 2022 bestaat duaal leren ook in het SVO.

-Lijst met ASO-opleidingen: Opleidingen in het studiegebied algemene vorming 

-Lijst diplomagerichte opleidingen (TSO/BSO)

 

Lijst van alle opleidingen binnen het Volwassenenonderwijs.

Hoe je diploma SO behalen via SVO?

 • Ofwel slaag je in een ASO-opleiding (niveau 3e graad) uit het studiegebied Algemene vorming

 • Ofwel combineer je een diplomagerichte opleiding (niveau 3e graad) uit een ander studiegebied met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV). AAV behoort ook tot het studiegebied Algemene vorming.

 • Ofwel behaal je een beroepskwalificatie via een duale opleiding en combineer je dit met een opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV)

Er bestaan heel wat diplomagerichte opleidingen in verschillen de studiegebieden bvb. van Mechanica-elektriciteit over Houtbewerking tot Mode of Toerisme.

Wie kan SVO volgen?

Dat hangt af van het soort opleiding dat je volgt.
Voor opleidingen die niet leiden naar een diploma SO:

 • Vanaf 16 jaar (15 jaar als je minstens 2 jaar secundair onderwijs volgde).

Wie kan zijn diploma SO behalen via SVO?

Leeftijd
Voor opleidingen waarmee je je diploma SO kan behalen:

 • Vanaf 18 jaar
  (voor opleidingen die in september of later starten mogen cursisten die ten laatste op 31/12  18 jaar worden, zich ook inschrijven)

Nationaliteit of wettig verblijf

 • Als je 18 jaar of ouder bent, moet je de Belgische nationaliteit bezitten of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België.
 • Als je geen rijksregisternummer hebt, moet je een document van wettig verblijf voorleggen.

Vooropleiding is meestal niet nodig.
Ook als je al een diploma SO hebt, kan je nog een diplomagerichte opleiding volgen.
Je krijgt dan een nieuw diploma.

 Instromen ?

Meestal kan je met je opleiding starten in september of in januari.

Wat mag je verwachten?

Lessen?

Deze situeren zich op het niveau van de 2e en 3e graad van het voltijds dagonderwijs.
Toch kan je ze moeilijk vergelijken met lessen die gegeven worden in het SO.
Je zit tussen volwassen cursisten en draagt meer verantwoordelijkheid.
Je krijgt ook geen lichamelijke opvoeding meer.

Het kan gaan om contactonderwijs waarbij een lesgever de leerstof uitlegt.
Het kan evengoed gaan over zelfstudie of om de combinatie van beiden, leren via een digitaal leerplatform…

 Waar?

(S) VO wordt georganiseerd in  centra voor volwassenenonderwijs (CVO).
Let wel: Niet alle CVO bieden het studiegebied Algemene Vorming  en/of diplomagerichte opleidingen aan.
Voorts is het nog interessant om te weten dat je je diplomagerichte opleiding en je opleiding AAV in verschillende centra mag volgen.

Organisatie?

SVO wordt modulair georganiseerd.
Dit betekent dat de leerstof wordt opgedeeld in verschillende pakketten of modules.
Elke module is een afgerond geheel van de opleiding.

Modulaire opleidingen kunnen starten in september maar evengoed in januari.

Lessen kunnen ’s avonds, overdag en/of in het weekend georganiseerd worden

SVO is maatwerk.
Meestal duurt het traject richting diploma, 1 tot 3 jaar maar jij beslist uiteindelijk over die tijd.
Jij bepaalt zelf hoeveel tijd per week je les volgt.
Dit hangt meestal af van de persoonlijke situatie van de cursist.

Welke procedure moet ik volgen?

Inschrijven?

Elk CVO bepaalt zelf hoe en wanneer je je moet inschrijven, tot wanneer je kan inschrijven en wat je moet meebrengen. 

Meestal kan je per module inschrijven.
Op deze manier bepaal je zelf hoe snel/traag je je opleiding afwerkt.

Evaluatie?

Je wordt tijdens het schooljaar permanent geëvalueerd.
Sommige CVO’s organiseren bijkomend examens, anderen niet.
Zo kan het zijn dat je, telkens er een module is afgewerkt, je er examen over aflegt.
Vraag dat vooraf na in je CVO.

Wat kan ik behalen via het SVO?

 • Een deelcertificaat per geslaagde module
 • Een diploma SO als je geslaagd bent voor alle modules in je opleiding op ASO- niveau 3e graad
 • Een diploma SO als je geslaagd bent voor alle modules in je diplomagerichte opleiding + voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming.
 • Een certificaat als je geslaagd bent in een niet- diplomagerichte opleiding (met uitzondering van bedrijfsbeheer)
 • Een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer als je geslaagd bent voor je opleiding Bedrijfsbeheer (studiegebied Handel), belangrijk voor het starten van een eigen zaak.

Financiƫn

Verdien ik iets? neen

Kosten?

Je betaalt geen inschrijvingsgeld voor Opleidingen in het studiegebied algemene vorming in het SVO. Deze zijn gratis.
Je betaalt wel inschrijvingsgeld als je een diplomagerichte opleiding volgt, maar niet voor de modules aanvullende algemene vorming. Als je je diploma SO behaalt, betaalt de overheid je inschrijvingsgeld terug.

Naast het inschrijvingsgeld mag een centrum ook kosten aanrekenen voor cursusmateriaal.

Kindergeld?

Tot de leeftijd van 18 jaar krijg je altijd kindergeld uitbetaald.

Vanaf 18 jaar tot 25 jaar moet je minstens 17 uren per week regelmatig les volgen (1 uur = 60 minuten; KB. 10 augustus 2005).
In dit geval krijg je een formulier van het kinderbijslagfonds dat door de school moet worden ingevuld ("Kinderbijslag na de leerplicht").

Schooltoelage?

SVO geeft geen recht op een studietoelage.

Sommige opleidingen geven wel recht op betaald educatief verlof.
Voor sommige opleidingen kan je opleidingscheques gebruiken.

Duaal leren in het SVO?

Er kunnen 69 duale opleidingen worden georganiseerd binnen het SVO.  Leren in de klas wordt gecombineerd met leren in een onderneming. Elke cursist volgt een individueel leertraject. 
Deze duale opleidingen zijn gebaseerd op een erkende beroepskwalificatie. Je leert er alles om een specifiek beroep uit te oefenen.
Minstens de helft van de lestijd gaat door op de werkvloer. 

Cursisten sluiten een overeenkomst af met een erkende onderneming en een CVO. Maandelijks krijg je een leervergoeding uitbetaald.


Het aantal uren op de werkvloer bepaalt het type overeenkomst en de leervergoeding die je krijgt: 

Overeenkomst duale opleiding statuut (ODO- STATUUT)          Overeenkomst duale opleiding (ODO)     
   
20 u (of meer) werkplekleren per week    minder dan 20 u werkplekleren per week                        
de uren in het CVO + op de werkplek worden vergoed enkel de uren op de werkplek worden vergoed

 

Uitzonderlijk kan een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden gesloten. Wie al aan het werk was, kan soms in de eigen organisatie het werkplekgedeelte uitoefenen. Dan is er geen leervergoeding omdat de cursist al een loon ontvangt. 

Let op!

De gegevens op Onderwijskiezer over het secundair volwassenenonderwijs worden aangeleverd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Onderwijskiezer kan deze gegevens zelf niet aanpassen. Dit gebeurt automatisch bij een volgende update.
Wil je wijzigingen doorgeven aan het departement gelieve dit dan te doen via onderwijsaanbod@vlaanderen.be

De opleidingen per cvo zijn gebaseerd op de onderwijsbevoegdheid van het cvo en niet op het feit of een opleiding ook daadwerkelijk wordt georganiseerd.

Datum data secundair volwassenenonderwijs: december 2023