Inburgering in Vlaanderen en Brussel

In Vlaanderen zijn drie Agentschappen actief voor inburgering:

• Het Agentschap Integratie en Inburgering (voor Brussel en voor de regio’s Limburg, Vlaams-Brabant,  Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen)

• ATLAS voor de stad Antwerpen

• IN-Gent voor de stad Gent Aanbod Nederlands leren


Inburgeringscursus

Voor burgers met een buitenlandse herkomst biedt het Agentschap een gratis inburgeringscursus aan. De inburgeringscursus bestaat uit:

• Een cursus over wonen en werken in België in de taal van de cliënt of in een taal die hij/zij begrijpt

• Nederlandse taallessen via erkende taalcentra

• Individuele begeleiding (naar werk, diplomawaardering, socioculturele participatie, opleiding, …)


Taallessen

Het Agentschap organiseert zelf geen Nederlandse taallessen, maar oriënteert de kandidaat-inburgeraar naar een geschikte cursus Nederlands.

Uitzondering Brussel

Kandidaat-inburgeraars, die in Brussel wonen kunnen voor vragen over Nederlands leren terecht in de Huizen van het Nederlands Brussel.

Meer info: https://www.huisnederlandsbrussel.be


De instellingen:


Algemene info

Voor meer info: contacteer het agentschap inburgering en integratie