HIVO: Hogere instituten voor opvoedkunde

Welke opleidingen?

De Hogere Instituten voor Opvoedkunde – erkend door het ministerie van onderwijs – richten een opleiding “Hogere Opvoedkundige Studiën” in voor leerkrachten. 

DOEL:

 • Leerkrachten en leidinggevenden een brede pedagogische en agogische visie laten verwerven die nodig is voor een kwaliteitsvolle invulling van hun taak.
 • Het verdiepen en verbreden van alle competenties van de leraar.

Het betreft hier geen specifieke opleiding tot directeur.

Doelgroep

De HIVO's richten zich tot mensen die:

 • al een tijdje werkzaam zijn in het onderwijs (kleuter, lager of secundair).
 • zich willen verdiepen in hun opdracht van leraar, coördinator, leidinggevende.
 • over een langere periode tijd willen kunnen vrijmaken voor een brede en intense vorming (2 à 3 jaar).
 • actief willen participeren en sturen in hun eigen vorming en dit ook willen doen in een ontmoetende  dialoog met anderen.
 • begaan zijn met echte ontwikkeling van zichzelf, de leerlingen, de school op zoek zijn naar overzicht, inzicht, vaardigheid, richting.

Omvang, duur en organisatie

 • 3 jaar
 • 130 contacturen per jaar

De lessen worden meestal in het weekend en/of ’s avonds gegeven. De organisatie verschilt per instituut. Je kunt inschrijven voor het volledige programma of voor een aantal modules. Instappen kan ieder jaar.

Toelating

Wie in het bezit is van één van de volgende diploma's wordt toegelaten:

 • Basisonderwijs: Het bestuurs- en onderwijzend personeel met inbegrip van alle leermeesters
 • Secundair onderwijs: Het bestuurs- en onderwijzend personeel Het opvoedend hulppersoneel Opvoeder behorend tot de personeelscategorie van het ondersteunend personeel

Wat behaal je?

 • na 2 jaar: “Getuigschrift Hogere Opvoedkundige Studiën” (GHOS)
 • na 3 jaar:  “Diploma Hogere Opvoedkundige Studiën” (DHOS)

Voordeel:

Het behalen van dit getuigschrift of diploma wordt gehonoreerd door het ministerie van onderwijs onder de vorm van “Niet-verworven salarisschaal”.

Kostprijs?

De kostprijs varieert van instelling tot instelleing, maar schommelt voor de hele opleiding tussen 250 € en 300 €. Soms kan je ook per cursus betalen, en dan gelden bedragen tuusen 50 € en 80 €. In zeldzame gevallen kan je ook opteren om per gevolgd uur te betalen (5 €). Bevraag je bij de instellingen voor de juiste kostprijs bij hun instelling te weten te komen.

De instellingen

HIVO Nieuwland Brussel

Nieuwland 75, 1000 Brussel
Secretariaat: p/a Dagwanden 39 1860 Meise

Tel: 02 269 21 41 
info@hivo.be      
www.hivo.be


Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen

Antwerpseweg 1 2440 Geel
Tel: 014 56 27 74 

guyvandeuren@telenet.be 
www.iok.be 


Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen

Otterstraat 11 2800 Mechelen

Tel: 015 27 44 57
info@hiow.be
www.hiow.be      


HIVO Leuven

Molendreef 72, 3202 Rillaar

Tel: 016.22 50 43
ekiesekoms@gmail.com
https://www.hivo-leuven.be/
 

Hoger Instituut voor Opvoedkunde

Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

Tel: 011 26 44 07
dpb@diohasselt.be of pierre.colla@dodhasselt.be
http://www.dodhasselt.be/index.php/hivo

 

Vlaams Hoger Instituut voor Pedagogische Wetenschappen 'Jan Vercammen'

Dampoortstraat 165, 8310 Sint-Kruis

Tel: 050 37 35 92
roland.derycker@telenet.be
sites.google.com/site/vhipwvercammenammen

 

DHOS - HIVO West-Vlaanderen

Pareloesterlaan 32, 8400 Oostende

Tel: 0478 45 61 20
dhosbrugge@dhosbrugge.be
www.dhosbrugge.be 
            

Oost-Vlaams Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen

Ferdinand Lousbergskaai 101C bus 001 9000 Gent
Tel: 0478 88 09 21
luc.heyerick@telenet.be
 

Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen Dr. F. De Hovre

Sint-Jozefstraat 10 9041 Oostakker
Secretariaat: Stationstraat 40, 9080 Lochristi
Tel: 09 355 12 49  
eric.vanlaere@dhosgent.be
www.dhosgent.be  


HIVO Brussel

p/a Lage Heirweg 17 9830 Sint-Martens-Latem

Tel: 0477 57 88 56
secretariaat@hivobrussel.be  of  hubert.de.saedeleer@telenet.be
www.hivobrussel.be