HIVO: Hogere instituten voor opvoedkunde

Welke opleidingen?

De Hogere Instituten voor Opvoedkunde – erkend door het ministerie van onderwijs – richten een opleiding “Hogere Opvoedkundige Studiën” in voor leerkrachten. 

DOEL:

 • Leerkrachten en leidinggevenden een brede pedagogische en agogische visie laten verwerven die nodig is voor een kwaliteitsvolle invulling van hun taak.
 • Het verdiepen en verbreden van alle competenties van de leraar.

Het betreft hier geen specifieke opleiding tot directeur.

Doelgroep

De HIVO’s richten zich op professionals, vooral uit het kleuter en lager onderwijs en bij uitbreiding uit alle niveaus van het onderwijs, die al een pedagogische bekwaamheid bereikten en die bij voorkeur werkervaring hebben: in het leerplichtonderwijs, volwassenonderwijs ook als zorgcoördinatoren, graadcoördinatoren, leidinggevenden,…

De studenten zijn veelal leerkrachten die:

 • al een tijdje werkzaam zijn in het onderwijs (kleuter, lager of secundair).
 • zich willen verdiepen in hun opdracht van leraar, coördinator, leidinggevende.
 • over een langere periode tijd willen kunnen vrijmaken voor een brede en intense vorming (2 à 3 jaar).
 • actief willen participeren en sturen in hun eigen vorming en dit ook willen doen in een ontmoetende  dialoog met anderen.
 • begaan zijn met echte ontwikkeling van zichzelf, de leerlingen, de school op zoek zijn naar overzicht, inzicht, vaardigheid, richting.

Omvang, duur en organisatie

 • 3 jaar
 • 130 contacturen per jaar
 • 3 inhoudelijke pijlers: visie, meesterschap, leiderschap

De lessen worden meestal in het weekend en/of ’s avonds gegeven. De organisatie verschilt per instituut. Je kunt inschrijven voor het volledige programma of voor een aantal modules. Instappen kan ieder jaar.

Toelating

Wie in het bezit is van één van de volgende diploma's wordt toegelaten:

 • Basisonderwijs: Het bestuurs- en onderwijzend personeel met inbegrip van alle leermeesters
 • Secundair onderwijs: Het bestuurs- en onderwijzend personeel - Het opvoedend hulppersoneel - Opvoeder behorend tot de personeelscategorie van het ondersteunend personeel

Wat behaal je?

 • na 2 jaar: “Getuigschrift Hogere Opvoedkundige Studiën” (GHOS), met weddesupplement
 • na 3 jaar:  “Diploma Hogere Opvoedkundige Studiën” (DHOS), met verhoogd weddesupplement

Voordeel:

Het behalen van dit getuigschrift of diploma wordt gehonoreerd door het ministerie van onderwijs onder de vorm van “Niet-verworven salarisschaal”.

Kostprijs?

De kostprijs varieert van instelling tot instelling, maar schommelt voor de hele opleiding tussen 300 € en 550 €. (Soms kan je ook per cursus betalen. In zeldzame gevallen kan je ook opteren om per gevolgd uur te betalen). Bevraag de instellingen om de juiste kostprijs bij hun instelling te weten te komen.

De instellingen

HIVO Vlaanderen

https://www.hivo-vlaanderen.be/

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen

Antwerpseweg 1 2440 Geel

Tel: 014 56 27 74

guyvandeuren@telenet.be

www.iok.be

Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen

Otterstraat 11 2800 Mechelen

Tel: 015 27 44 57

info@hiow.be

www.hiow.be

HIVO Leuven

Patatestraat 81b

1861 Meise

Tel: 016.22 50 43

ekiesekoms@gmail.com

https://www.hivo-leuven.be/

Hoger Instituut voor Opvoedkunde

Tulpinstraat 75 3500 Hasselt

Tel: 011 26 44 07

dpb@diohasselt.be of pierre.colla@dodhasselt.be

https://www.hivo-hasselt.be/ 

DHOS - HIVO West-Vlaanderen

Pareloesterlaan 32, 8400 Oostende

Tel: 0478 45 61 20

dhosbrugge@dhosbrugge.be

www.dhosbrugge.be

Oost-Vlaams Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen

Ferdinand Lousbergskaai 101C bus 001 9000 Gent

Tel: 0478 88 09 21

luc.heyerick@telenet.be

https://www.dhosgent.be/ 

Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen Dr. F. De Hovre

Sint-Jozefstraat 10 9041 Oostakker

Secretariaat: Stationstraat 40, 9080 Lochristi

Tel: 09 355 12 49

eric.vanlaere@dhosgent.be

www.dhosgent.be