HIVO: Hogere instituten voor opvoedkunde

Welke opleiding?

De Hogere Instituten voor Opvoedkunde – erkend door het ministerie van onderwijs – richten een opleiding “Hogere Opvoedkundige Studiën” in voor leerkrachten.

Omvang, duur en organisatie?

  • 3 jaar
  • 130 contacturen per jaar

De lessen worden meestal in het weekend en/of ’s avonds gegeven. De organisatie verschilt per instituut. Je kunt inschrijven voor het volledige programma of voor een aantal modules. Instappen kan ieder jaar.

Wat behaal je?

  • na 2 jaar: “Getuigschrift Hogere Opvoedkundige Studiën” (GHOS)
  • na 3 jaar:  “Diploma Hogere Opvoedkundige Studiën” (DHOS)

Doel van de opleiding?

  • Leerkrachten en leidinggevenden een brede pedagogische en agogische visie laten verwerven die nodig is voor een kwaliteitsvolle invulling van hun taak.
  • Het verdiepen en verbreden van alle competenties van de leraar.

Het betreft hier geen specifieke opleiding tot directeur.

Voordeel?

Het behalen van dit getuigschrift of diploma wordt gehonoreerd door het ministerie van onderwijs onder de vorm van “Niet-verworven salarisschaal”.

De instellingen

Hoger Instituut voor Opvoedkunde Nieuwland
p/a Dagwanden 39 1860 Meise
02 269 21 41     

Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen
Antwerpseweg 1 2440 Geel
014 56 27 74     

Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
Otterstraat 11 2800 Mechelen
015 27 44 57     

Hoger Instituut voor Opvoedkunde
p/a C.Meunierstraat 70 b1 3000 Leuven
016.22 50 43     

Hoger Instituut voor Opvoedkunde
Tulpinstraat 75 3500 Hasselt
011/26 44 00     

Vlaams Hoger Instituut voor Pedagogische Wetenschappen \'Jan Vercammen\'
Dampoortstraat 165 8000 Brugge
050 37 35 92     

Hoger Instituut voor Opvoedkunde
Pareloesterlaan 32 8400 Oostende
0478 45 61 20     

Oost-Vlaams Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen
Ferdinand Lousbergskaai 101C bus 001 9000 Gent
Tel: 09 235 09 87     

Katholiek Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen Dr. F. De Hovre
Sint-Jozefstraat 10 9041 Oostakker
09 377 40 39     

Hoger Instituut voor Opvoedkunde - Brussel
p/a Lage Heirweg 17 9830 Sint-Martens-Latem
0477 57 88 56