De overheid geeft een zetje

De overheid stimuleert het volgen van opleidingen en biedt je daarom financiële ondersteuning aan. Zo kan je opleidingscheques aanvragen om je inschrijvingsgeld of cursussen te betalen; eventueel heb je recht op betaald verlof om een opleiding te volgen of kun je een aanmoedigingspremie krijgen om tijdelijk minder te werken in combinatie met een opleiding. Om recht te blijven hebben op kinderbijslag, moet je wel minstens 17u per week les volgen.

Voor meer informatie, surf naar de desbetreffende sites:

De RVA verleent onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van stempelcontrole, e.d. als je een bepaalde opleiding wilt volgen. Je leest er hier meer over.

Beantwoord de vragen in de Wegwijzer Vlaamse Opleidingsincentives en ontdek voor welke Vlaamse opleidingsincentives u in aanmerking komt.