De overheid geeft een zetje

De overheid stimuleert het volgen van opleidingen en biedt je daarom financiële ondersteuning aan. Zo kan je opleidingscheques aanvragen om je inschrijvingsgeld of cursussen te betalen; eventueel heb je recht op betaald verlof om een opleiding te volgen of kun je een aanmoedigingspremie krijgen om tijdelijk minder te werken in combinatie met een opleiding. Om recht te blijven hebben op kinderbijslag, moet je wel minstens 17u per week les volgen.

Voor meer informatie, surf naar de desbetreffende sites:

De RVA verleent vrijstelling van stempelcontrole als je een opleiding wilt volgen die leidt naar een knelpuntberoep. Je moet wel al twee jaar je studies beëindigd hebben en je mag geen diploma hoger onderwijs bezitten. 
Download de infofolder

Beantwoord de vragen in de Wegwijzer Vlaamse Opleidingsincentives en ontdek voor welke Vlaamse opleidingsincentives u in aanmerking komt.