Bedrijfsbeheer

Wat?

Vanaf 1 september 2019 zal het attest bedrijfsbeheer niet meer verplicht zijn om een zelfstandige activiteit te starten. (beslissing Vlaamse Regering juli 2017)

Als je met een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit wilt beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, dan moet je in de meeste gevallen (bv. niet voor directe verkoop) de basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. 
Wens je te starten in een vrij beroep (advocaat, arts,…), een intellectueel beroep (boekhouder,…) of een vrij dienstverlenend beroep (paramedische beroep,…), dan is een andere reglementering van toepassing.
Je hebt dan een erkenning nodig van een orde of een Instituut  of een (nationale) kamer of een overheidsdienst.
Alleen als je het vereiste diploma hebt en desgevallend stage liep, heb je toegang tot de beroepstitel.
Voor een aantal gereglementeerde beroepen moet je bovendien extra beroepsbekwaamheid aantonen. 
Zo geldt bvb. het getuigschrift leertijd in bijna alle gevallen als bewijs van vereiste beroepskennis (maar niet als bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer).

De basiskennis bedrijfsbeheer omvat noties van:

  • ondernemend denken en ondernemerscompetenties.

De basiskennis bedrijfsbeheer omvat elementaire kennis van:

  • recht;
  • boekhoudkundige, financiële en fiscale aspecten;
  • commercieel beheer;
  • wetgeving.

Je vindt het volledige programma in art. 6 van dit het koninklijk besluit.


Hoe bewijzen?

De vereiste beroepsbekwaamheid kan worden aangetoond door:

  • een diploma (of een andere akte)

In veel gevallen is een eerder behaald diploma voldoende om aan te tonen dat je iets van bedrijfsbeheer afweet.
Zo volstaat een diploma hoger onderwijs altijd.
Ook een diploma secundair onderwijs (aso, tso, kso, bso afdeling handel, boekhouden, verkoop of kantoor) volstaat, als je het tenminste behaald hebt voor 30 september 2000.
Verder zijn er nog verschillende (ook buitenlandse) getuigschriften en diploma's die je basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen.

Controleer je diploma of getuigschrift in de diplomadatabank of vraag na bij het ondernemingsloket.
Alleen diploma’s of getuigschriften die afgeleverd zijn door een officieel erkende school, komen in aanmerking. Die van een privéschool niet.

  • praktijkervaring

Je hebt geen diploma, maar je hebt een aantal jaren als zelfstandige of als werknemer gewerkt en op die manier voldoende praktijkervaring opgedaan.
Je kan dat bewijzen met schriftelijke documenten, zoals het bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringsfonds, een arbeidsovereenkomst, een attest van de werkgever …

  • een getuigschrift

je kunt een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer behalen door een examen af te leggen bij de Centrale Examencommissie.
Dat examen wordt sinds 1 januari 2015 georganiseerd door het Agentschap Ondernemen.
Je kunt je voor dat examen inschrijven via de website Vlaanderenonderneemt.be.
Je moet de leerstof zelf instuderen: de overheid organiseert geen lessen of cursussen.
Het Agentschap Ondernemen stelt een syllabus ter beschikking die je helpt bij de voorbereiding van het examen.
Daarin vind je een volledig overzicht van wat je moet kennen en tal van voorbeeldvragen en antwoorden.

Je kunt ook een cursus basiskennis bedrijfsbeheer volgen bij 
SYNTRA of in een Centrum voor volwassenenonderwijs
Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, neem dan contact op met de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het ondernemingsloket waar je het ondernemingsnummer aanvraagt, beslist uiteindelijk of je aan de voorwaarden voldoet.


Meer info op deze websites: