Bedrijfsbeheer / Gereglementeerde beroepen

Wat?

Vanaf 01/09/2018 is het attest bedrijfsbeheer niet meer verplicht om een zelfstandige activiteit te starten in Vlaanderen. In het Brussels en Waals Gewest nog wel!!

Als je met een zelfstandige handels- of ambachtsactiviteit wilt beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, legt Vlaanderen vanaf 01/09/2018 geen voorwaarden meer op.
Let wel: In Brussel en Wallonië heb je nog steeds het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer .
Daarom kunnen Vlaamse scholen voor secundair onderwijs nog steeds dit getuigschrift afleveren.
Scholen beslissen zelf of ze dit al dan niet blijven doen.

Wens je te starten in een vrij beroep (advocaat, arts,…), een intellectueel beroep (boekhouder,…) of een vrij dienstverlenend beroep (paramedische beroep,…), dan is een andere reglementering van toepassing.
Je hebt dan een erkenning nodig van een Orde of een Instituut of een (nationale) kamer of een overheidsdienst.
Alleen als je het vereiste diploma hebt en desgevallend stage liep, mag je de beroepstitel gebruiken.

Voor een aantal gereglementeerde beroepen moet je bovendien extra beroepsbekwaamheid aantonen. 
Zo geldt bvb. het getuigschrift leertijd in bijna alle gevallen als bewijs van vereiste beroepskennis (maar niet als bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer).
Let op: De gereglementeerde beroepen kunnen verschillen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Gereglementeerde beroepen in Vlaanderen:

 • Bouw :
  • Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
  • Stukadoor,cementeer en dekvloeractiviteiten
  • Algemeen schrijnwerk
  • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
  • Ruwbouw
  • Algemeen aannemer
  • Eindafwerking
  • Dakdekker- en waterdichtmakingsactiviteiten
  • Elektrotechniek
  • Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Mechanica :
  • Installateur-frigorist
Gereglementeerde beroepen in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
 • Bouw :
  • Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
  • Stukadoor,cementeer en dekvloeractiviteiten
  • Algemeen schrijnwerk
  • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
  • Ruwbouw
  • Algemeen aannemer
  • Eindafwerking
  • Dakdekker- en waterdichtmakingsactiviteiten
  • Elektrotechniek
  • Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Mechanica :
  • Motorvoertuigen intersectoraal
  • Rijwielen
  • Installateur-frigorist
 • Handel en Diensten :
  • Begrafenisondernemer
  • Kapper-kapster
  • Schoonheidsspecialist(e)
  • Voetverzorg(st)er
  • Masseur/masseuse
  • Dentaaltechnicus  
 • Voeding :
  • Brood- en banketbakker
  • Restaurateur of traiteur-banketaannemer
  • Slager-groothandelaar
 • Textielreiniging :
  • Droogkuiser - verver

Meer info in SO/2008/01


Hoe bewijzen?

De vereiste beroepsbekwaamheid kan worden aangetoond door:

 • een diploma (of een andere akte)

In veel gevallen is een eerder behaald diploma voldoende om aan te tonen dat je iets van bedrijfsbeheer afweet.
Zo volstaat een diploma hoger onderwijs altijd.

Controleer je diploma of getuigschrift in de diplomadatabank of vraag na bij het ondernemingsloket.
Alleen diploma’s of getuigschriften die afgeleverd zijn door een officieel erkende school, komen in aanmerking. Die van een privéschool niet.

Praktijkervaring kan ook in aanmerking komen.Als je een aantal jaren als zelfstandige of als werknemer gewerkt hebt en op die manier voldoende praktijkervaring opgedaan + 
Je kan dat bewijzen met schriftelijke documenten, zoals het bewijs van aansluiting bij een sociale verzekeringsfonds, een arbeidsovereenkomst, een attest van de werkgever …

Je kan ook getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer behalen door een examen af te leggen bij de Centrale Examencommissie.
Dat examen wordt sinds 1 januari 2015 georganiseerd door het Agentschap Ondernemen.
Je kunt je voor dat examen inschrijven via de website Vlaanderenonderneemt.be.
Je moet de leerstof zelf instuderen: de overheid organiseert geen lessen of cursussen.
Het Agentschap Ondernemen stelt een syllabus ter beschikking die je helpt bij de voorbereiding van het examen.
Daarin vind je een volledig overzicht van wat je moet kennen en tal van voorbeeldvragen en antwoorden.

Je kunt ook een cursus basiskennis bedrijfsbeheer volgen bij 
SYNTRA of in een Centrum voor volwassenenonderwijs
Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, neem dan contact op met de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het ondernemingsloket waar je het ondernemingsnummer aanvraagt, beslist uiteindelijk of je aan de voorwaarden voldoet.


Meer info op deze websites: