Hoger beroepsonderwijs (HBO5)

Wat?

Het hoger beroepsonderwijs omvat opleidingen op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (vandaar de roepnaam HBO5). De opleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. Zij situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor en duren ongeveer twee jaar.  Het niveau is minder theoretisch dan een bacheloropleiding. Het werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van een hbo5-opleiding en omvat minimaal een derde van de studieomvang.
Het HBO5 omvat 2 soorten opleidingen:

Zoeken

Organisatie

De HBO5-opleidingen in het volwassenenonderwijs worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van 1 hogeschool met 1 of meerdere Centra voor Volwassenenonderwijs. 
Voor de opleiding Verpleegkunde is dit een samenwerkingsverband van 1 hogeschool met 1 of meerdere scholen voor voltijds secundair onderwijs.

Flexibel

HBO5 is modulair en flexibel opgebouwd. Je bent meestal niet verplicht om je voor een volledig jaar in te schrijven; je kan per vak of module werken en er zijn meestal verschillende instapmomenten.

Lesmomenten

Er zijn veel variaties: enkel ’s avonds, combinatie avond en/of weekend of overdag, enkel overdag, enkel weekend ... Een aantal opleidingen bestaat uit 1 dag les gecombineerd met werk of stage. Ook de examenmomenten kunnen worden gespreid. In verschillende opleidingen gebruikt men vormen van afstandsonderwijs.

Studieduur en sanctie

De studieduur verschilt nogal en is vaak ook afhankelijk van het traject dat je kiest. Opleidingen van meer dan 900 lestijden geven recht op een diploma van gegradueerde. 1 studiepunt staat in het HBO voor 12 lestijden.

Aanvultraject

Na een aantal HBO-opleidingen zijn er aanvultrajecten uitgewerkt om verder te studeren tot het niveau van professionele bachelor. De mogelijkheden zijn op elke infofiche vermeld onder het tabje ‘wat na’.