Hotelschool Gent - Tweebruggenstraat

Tweebruggenstraat 59
9000 Gent
09 323 57 50
hotelschool@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/hotelschool

Infomomenten
Inschrijvingsmodaliteiten
Centrum voor leerlingenbegeleiding

Stedelijk CLB Gent
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00
clb@gent.be
http://www.iclb.be

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Ine Vandewalle

Arts : Ingrid Van Acker

Verpleegkundige : Julie Michel

Schoolfiche: Hotelschool Gent - TweebruggenstraatHotelschool Gent - Tweebruggenstraat

Tweebruggenstraat 59
9000 Gent
09 323 57 50      

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Stedelijk CLB Gent
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00        

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Ine Vandewalle

Arts : Ingrid Van Acker

Verpleegkundige : Julie Michel

CLB onthaal

CLB-onthaal in het Groeiteam

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 1, 9000 Gent

CLB-onthaal in het Groeiteam
Maandag van 09u tot 13u
Dinsdag van 16u tot 19u
Woensdag van 11u tot 15u

telefoon: 09 323 59 99