Restaurant en keuken - Tweede graad

Studierichting "Restaurant en keuken"

Roer je graag in kookpotten, proef je graag van culinaire gerechten en wil je weten welke gezonde bereidingen je kan maken?  Dan is deze praktische richting met finaliteit arbeidsmarkt misschien iets voor jou.

Het is een brede studierichting met zowel aandacht voor de keuken als voor het restaurant. Op deze manier achterhaal je wat jou het beste ligt.
Je doet basiskennis op en leert basisvaardigheden. Je leert niet alleen eenvoudige culinaire gerechten bereiden, je leert ook gasten gastvrij ontvangen en  bedienen. De vaat doen, reservaties leren opnemen en bijhouden, rekeningen opmaken… horen er ook bij.  
 
Je maakt kennis met grondstoffen waarmee wordt gekookt.  Je leert ze wegen, reinigen en verwerken in lekkere en gezonde gerechten.
Je leert hoe je koude en warme culinaire bereidingen en dranken aan tafel bedient. Ook oefen je in het klaarmaken van eenvoudige bereidingen in de zaal.

Je krijgt les over etiquetteregels en leert hoe je de gasten uitleg geeft over gerechten en dranken. In het Nederlands, het Frans en het Engels.
Je leert  over het belang van persoonlijke hygiëne en een stralend voorkomen. Tenslotte leer je in team samenwerken want de horeca is meestal een groepsgebeuren.

Daarnaast komen ook aandacht voor gezonde voeding, economisch en duurzaam handelen, openheid naar culturele invloeden en kostprijsberekeningen aan bod.

Restaurant en keuken               


Beschrijving

Roer je graag in kookpotten, proef je graag van culinaire gerechten en wil je weten welke gezonde bereidingen je kan maken?  Dan is deze praktische richting met finaliteit arbeidsmarkt misschien iets voor jou.

Het is een brede studierichting met zowel aandacht voor de keuken als voor het restaurant. Op deze manier achterhaal je wat jou het beste ligt.
Je doet basiskennis op en leert basisvaardigheden. Je leert niet alleen eenvoudige culinaire gerechten bereiden, je leert ook gasten gastvrij ontvangen en  bedienen. De vaat doen, reservaties leren opnemen en bijhouden, rekeningen opmaken… horen er ook bij.  
 
Je maakt kennis met grondstoffen waarmee wordt gekookt.  Je leert ze wegen, reinigen en verwerken in lekkere en gezonde gerechten.
Je leert hoe je koude en warme culinaire bereidingen en dranken aan tafel bedient. Ook oefen je in het klaarmaken van eenvoudige bereidingen in de zaal.

Je krijgt les over etiquetteregels en leert hoe je de gasten uitleg geeft over gerechten en dranken. In het Nederlands, het Frans en het Engels.
Je leert  over het belang van persoonlijke hygiëne en een stralend voorkomen. Tenslotte leer je in team samenwerken want de horeca is meestal een groepsgebeuren.

Daarnaast komen ook aandacht voor gezonde voeding, economisch en duurzaam handelen, openheid naar culturele invloeden en kostprijsberekeningen aan bod.

Situering binnen het studiedomein: Voeding en horeca

2e graad

3e graad

Bakkerij      
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische wetenschappen      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerijtechnieken     
Toerisme     
Bakkerijtechnieken  
Biotechnologische en chemische wetenschappen  
Brood- en banketbakkerij  
Grootkeuken en catering  
Horeca  
Restaurant en keuken  
Slagerij  
Slagerij-Traiteurtechnieken  
Toerisme  

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

  • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
  • vorming die typisch is voor de studierichting +
  • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Restaurant en keuken" volgen ?

 GO! COOVI Secundair, Emile Grysonlaan 1 1070 Anderlecht
 GO! Campus Wemmel (Middenschool & Technisch Atheneum), Zijp 14 1780 Wemmel
 Sted. Lyceum Lamorinière, Lamorinièrestraat 248 2018 Antwerpen
 PIVA (Provinciaal Instituut Antwerpen), Desguinlei 244 2018 Antwerpen
 KNMC Groenendaal, Stella Marisstraat 2 2170 Merksem
 GO! Atheneum Heist, Hof van Riemenstraat 6 2220 Heist-op-den-Berg
 Talentenschool Turnhout campus Boomgaard, Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout
 VTI Spijker, Gelmelstraat 62 2320 Hoogstraten
 KSOM - campus Sint-Lutgardis, Gasthuisstraat 3 2400 Mol
 KOGEKA - Sint Jozef Geel, Technische Schoolstraat 52 2440 Geel
 GO! Busleyden Atheneum, Wollemarkt 36 2800 Mechelen
 COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen
 Vrij Technisch Instituut ( VTI Leuven), Dekenstraat 3 3000 Leuven
 GO! campus SIMA - Aarschot, Pastoor Dergentlaan 62A 3200 Aarschot
 Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs (PISO), Alexianenweg 2 3300 Tienen
 GO! Next hotelschool, Elfde-Liniestraat 22 3500 Hasselt
 Sint-Martinusscholen - Bovenbouw, Veearts Strauvenlaan 5 3540 Herk-de-stad
 Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Snaggaardstraat 15 8000 Brugge
 Ter Groene Poorte Brugge, Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
 Ter Groene Poorte Brugge, Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
 Ensorinstituut - GO! Koninklijk Technisch Atheneum, Generaal Jungbluthlaan 4 8400 Oostende
 GO! Athena - campus Drie Hofsteden, Minister De Taeyelaan 13 8500 Kortrijk
 RHIZO Hotelschool Kortrijk, Senator Coolestraat 1 8500 Kortrijk
 Margareta-Maria-Instituut - MMI, Handzamestraat 18 8610 Kortemark
 GO! Atheneum Calmeyn, Sint-Elisabethlaan 4 8660 De Panne
 Hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan 40 8670 Koksijde
 Immaculata Ieper, Rijselstraat 83 8900 Ieper
 Hotelschool Gent, Lange Violettestraat 12 9000 Gent
 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut - OLVI, Tweebruggenstraat 55 9000 Gent
 Hotelschool Gent, Tweebruggenstraat 59 9000 Gent
 Mariagaard, Oosterzelesteenweg 80 9230 Wetteren
 TechniGO!, Ledebaan 101 9300 Aalst
 VTI Aalst, Sinte Annalaan 99b 9300 Aalst
 Leiepoort Deinze campus Sint-Theresia, Gentpoortstraat 37 9800 Deinze
 College Ten Doorn - Practicum, Zuidmoerstraat 125 9900 Eeklo

Toelatingsvoorwaarden

Je mag starten in het 4e jaar SO in een studierichting van de arbeidsfinaliteit als je:

  • geslaagd (*)  bent in het 1e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit of de arbeidsfinaliteit
(* geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)
 
Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 35 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.


Overzitten

Behaald attest in het 4e leerjaar SO:

 

A-attest

Je kan overzitten in een andere studierichting, rekening houdend met de toelatingsvoorwaarden.

B-attest

Overzitten in dezelfde of in een andere studierichting is enkel mogelijk na een gunstig advies van de klassenraad, behalve bij uitsluiting van minstens alle studierichtingen van 3 onderwijsvormen (aso, bso, tso, kso) of  alle studierichtingen van 2 finaliteiten. Dan is geen advies van de klassenraad nodig.

C-attest

Overzitten in hetzelfde leerjaar is verplicht.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 4e leerjaar van de 2e graad (= 4SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest 

Als je geslaagd bent, maar in het volgend leerjaar bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen niet mag volgen.
De school beslist welk beperkingen (= clausuleringen) ze jou oplegt. Zij deelt ook de reden mee waarom ze deze beslissing neemt.

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 4 SO.

Wat na Restaurant en keuken ?

Bij de keuze naar de derde graad moet je uiteraard rekening houden met het behaalde attest (eventuele clausuleringen) en met het gevolgde lespakket in de tweede graad.

Na het 4e leerjaar volgen heel wat leerlingen een studierichting uit hetzelfde studiedomein. 

Studierichtingen 3e graad 1e leerjaar uit het studiedomein: Voeding en horeca

Bakkerijtechnieken    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Biotechnologische en chemische wetenschappen    Finaliteit: doorstroom
Brood- en banketbakkerij    Finaliteit: arbeidsmarkt
Grootkeuken en catering    Finaliteit: arbeidsmarkt
Horeca    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Restaurant en keuken    Finaliteit: arbeidsmarkt
Slagerij    Finaliteit: arbeidsmarkt
Slagerij-Traiteurtechnieken    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Toerisme    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je na het 4e jaar ook overstappen naar een studierichting van een ander studiedomein. Dat kan ook in een andere finaliteit.
Bespreek dit best met het CLB van je school.

Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Grootkeukenhulpkok

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Hulpkok

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Kelner