Horeca - Tweede graad

Studierichting "Horeca"

Horeca is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

 • Je verkent activiteiten in de keuken, het restaurant en logies op vlak van uitbating, grondstoffen en materieel. 
 • Je leert over de basiskennis en -vaardigheden in keuken, restaurant en onthaal van gasten en let daarbij specifiek op voedingswaarde en gezondheid en op economisch en duurzaam handelen, plannen en organiseren. 
 • Ook arbeids- en voedselveiligheid is voor jou belangrijk. 
 • Je oefent in gastvrijheid en goede communicatie met aandacht voor talen, correcte sociale omgangsvormen en etiquette. 
 • In deze studierichting is inzicht in ondernemen en boekhouding belangrijk.
 • Je leert technieken voor warme en koude basiskeukenbereidingen, gasten ontvangen en bedienen, gerechten en dranken voorstellen en serveren. 
 • In deze studierichting ga je niet alleen in op het bereiden en proeven van culinaire gerechten, maar leer je ook over de processen achter bereidingen en technieken.

Horeca               


Beschrijving

Horeca is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

 • Je verkent activiteiten in de keuken, het restaurant en logies op vlak van uitbating, grondstoffen en materieel. 
 • Je leert over de basiskennis en -vaardigheden in keuken, restaurant en onthaal van gasten en let daarbij specifiek op voedingswaarde en gezondheid en op economisch en duurzaam handelen, plannen en organiseren. 
 • Ook arbeids- en voedselveiligheid is voor jou belangrijk. 
 • Je oefent in gastvrijheid en goede communicatie met aandacht voor talen, correcte sociale omgangsvormen en etiquette. 
 • In deze studierichting is inzicht in ondernemen en boekhouding belangrijk.
 • Je leert technieken voor warme en koude basiskeukenbereidingen, gasten ontvangen en bedienen, gerechten en dranken voorstellen en serveren. 
 • In deze studierichting ga je niet alleen in op het bereiden en proeven van culinaire gerechten, maar leer je ook over de processen achter bereidingen en technieken.

Situering binnen het studiedomein: Voeding en horeca

2e graad

3e graad

Bakkerij      
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische wetenschappen      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerijtechnieken     
Toerisme     
Bakkerijtechnieken  
Biotechnologische en chemische wetenschappen  
Brood- en banketbakkerij  
Grootkeuken en catering  
Horeca  
Restaurant en keuken  
Slagerij  
Slagerij-Traiteurtechnieken  
Toerisme  

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Horeca" volgen ?

 GO! COOVI Secundair, Emile Grysonlaan 1 1070 Anderlecht
 GO! Campus Wemmel (Middenschool & Technisch Atheneum), Zijp 14 1780 Wemmel
 Sted. Lyceum Lamorinière, Lamorinièrestraat 248 2018 Antwerpen
 PIVA (Provinciaal Instituut Antwerpen), Desguinlei 244 2018 Antwerpen
 KNMC Groenendaal, Stella Marisstraat 2 2170 Merksem
 Talentenschool Turnhout campus Boomgaard, Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout
 VTI Spijker, Gelmelstraat 62 2320 Hoogstraten
 KSOM - campus Sint-Lutgardis, Gasthuisstraat 3 2400 Mol
 KOGEKA - Sint Jozef Geel, Technische Schoolstraat 52 2440 Geel
 COLOMAplus, Tervuursesteenweg 2 2800 Mechelen
 Vrij Technisch Instituut ( VTI Leuven), Dekenstraat 3 3000 Leuven
 GO! campus SIMA - Aarschot, Pastoor Dergentlaan 62A 3200 Aarschot
 GO! Next hotelschool, Elfde-Liniestraat 22 3500 Hasselt
 Sint-Martinusscholen - Bovenbouw, Veearts Strauvenlaan 5 3540 Herk-de-stad
 Hotel- en Toerismeschool Spermalie, Snaggaardstraat 15 8000 Brugge
 Ter Groene Poorte Brugge, Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
 Ter Groene Poorte Brugge, Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels
 RHIZO Hotelschool Kortrijk, Senator Coolestraat 1 8500 Kortrijk
 Hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan 40 8670 Koksijde
 Hotelschool Gent, Lange Violettestraat 12 9000 Gent
 Hotelschool Gent, Tweebruggenstraat 59 9000 Gent
 TechniGO!, Ledebaan 101 9300 Aalst
 Instituut Stella Matutina, Groenstraat 15 9660 Michelbeke

Toelatingsvoorwaarden

Je mag starten in het 4e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je:

 • geslaagd (*)  bent in het 1e leerjaar van de 2e graad van de doorstroomfinaliteit of de dubbele finaliteit
 • geslaagd bent in het 2e leerjaar van de 2e graad van de arbeidsmarktfinaliteit (of 4 BSO): 
  als de toelatingsklassenraad akkoord gaat
(* geslaagd zijn betekent dat je een A-attest of een B-attest hebt behaald. In geval van een B-attest dien je rekening te houden met de clausuleringen (beperkingen) die de klassenraad heeft opgelegd.)
 
Leerlingen die komen uit het Deeltijds BSO of de leertijd kunnen starten in het 4e jaar SO in een studierichting van de arbeidsfinaliteit als de klassenraad dit toelaat.
 
Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4
 
Een leerling die rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, kan toegelaten worden onder de volgende voorwaarde: gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, waarin alle leraars van het betrokken structuuronderdeel zijn opgenomen. De beslissing van de toelatingsklassenraad wordt genomen uiterlijk 35 lesdagen na aanvang van de effectieve regelmatige lesbijwoning door de leerling.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van studierichting is mogelijk tot 15/01.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum.


Overzitten

Behaald attest in het 4e leerjaar SO:

 

A-attest

Je kan overzitten in een andere studierichting, rekening houdend met de toelatingsvoorwaarden.

B-attest

Overzitten in dezelfde of in een andere studierichting is enkel mogelijk na een gunstig advies van de klassenraad, behalve bij uitsluiting van minstens alle studierichtingen van 3 onderwijsvormen (aso, bso, tso, kso) of  alle studierichtingen van 2 finaliteiten. Dan is geen advies van de klassenraad nodig.

C-attest

Overzitten in hetzelfde leerjaar is verplicht.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Na het 4e leerjaar van de 2e graad (= 4SO) kan je volgende oriënteringsattesten behalen:

A-attest

Als je geslaagd bent.

B-attest 

Als je geslaagd bent, maar in het volgend leerjaar bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen niet mag volgen.
De school beslist welk beperkingen (= clausuleringen) ze jou oplegt. Zij deelt ook de reden mee waarom ze deze beslissing neemt.

C-attest

Als je niet geslaagd bent.

Attest van regelmatige lesbijwoning

Als de school werkt volgens ‘het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad’ (zie omzendbrief SO 64 10.1.2)
Hiermee krijg je toelating tot 4 SO.

Wat na Horeca ?

Bij de keuze naar de derde graad moet je uiteraard rekening houden met het behaalde attest (eventuele clausuleringen) en met het gevolgde lespakket in de tweede graad.

Na het 4e leerjaar volgen heel wat leerlingen een studierichting uit hetzelfde studiedomein. 

Studierichtingen 3e graad 1e leerjaar uit het studiedomein: Voeding en horeca

Bakkerijtechnieken    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Biotechnologische en chemische wetenschappen    Finaliteit: doorstroom
Brood- en banketbakkerij    Finaliteit: arbeidsmarkt
Grootkeuken en catering    Finaliteit: arbeidsmarkt
Horeca    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Restaurant en keuken    Finaliteit: arbeidsmarkt
Slagerij    Finaliteit: arbeidsmarkt
Slagerij-Traiteurtechnieken    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt
Toerisme    Finaliteit: doorstroom en arbeidsmarkt

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je na het 4e jaar ook overstappen naar een studierichting van een ander studiedomein. Dat kan ook in een andere finaliteit.
Bespreek dit best met het CLB van je school.

Interessante links

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Kok

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Kelner