1e leerjaar B - Eerste graad

Studierichting "1e leerjaar B"

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven.

Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Dit is niet het enige verschil met 1 A.

Heel wat vakken uit 1B worden ook gegeven in 1A. De inhoud van deze vakken is echter verschillend.

Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.

Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

1e leerjaar B- Eerste graad


1e leerjaar B

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven. Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken. Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.

Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

Welke lessen krijg je?

Basisvorming

De meeste tijd gaat naar de basisvorming. Je herneemt de leerstof voor talen en wiskunde waarmee je het moeilijk had in het lager onderwijs wordt deels herhaald. Daarnaast bouwt men verder op de leerstof van het lager onderwijs.

Iedereen krijgt zedenleer of godsdienst, of cultuurbeschouwing & religie. In de basisvorming gaat naast er naast de talen en de wiskunde, maar ook veel aandacht naar techniek, aardrijkskunde en geschiedenis (samen ook soms vervangen door maatschappelijke vorming), wetenschappen, lichamelijke opvoeding, artistieke vorming, Frans, …

 

Een woordje uitleg:

 • Techniek: je krijgt meer uren techniek dan in 1A, waarbij je kennis maakt met materialen en grondstoffen. Je leert werken met verschillende gereedschappen en apparaten. Zo maak je kennis met verschillende basisopties van het tweede jaar B.
 • In de artistieke vorming krijg je lessen over muziek en beeldende kunsten (tekenen, schilderen, boetseren, …).

 

Op het einde van de 1e graad moeten alle leerlingen van de B-stroom (1e leerjaar B en 2e leerjaar B) dezelfde doelen van de basisvorming behalen. Deze doelen noemt men ook wel eindtermen en ze vertrekken van sleutelvaardigheden die men moet bereiken (vb. vaardigheden in het Nederlands, wiskunde begrijpen en kunnen toepassen, (natuur)wetenschappen, technologie, burgerschap, economische, financiële en digitale vaardigheden (computer), cultureel en geschiedkundig bewustzijn, …).

De leerlingen leren over de vakken heen over gezond leven, bewust omgaan met het milieu, en welk gedrag er van een burger verwacht wordt. Leren leren en het oefenen van sociale vaardigheden komen ook aan bod in de verschillende vakken, lessen of projecten.

Keuzegedeelte

In het keuzegedeelte kies je uit het aanbod van de school meer om zaken te verdiepen in bepaalde domeinen of onderdelen van de basisvorming. Je kan deze differentiatie-uren ook gedeeltelijk gebruiken om tekorten weg te werken voor vakken uit de basisvorming of om nieuwe vakken te leren kennen, …

Opgelet:

Een lessenrooster verschilt van school tot school:

 • Scholen kunnen kiezen voor een lessenrooster met alle vakken apart.
 • Scholen kunnen ook vakken samenvoegen, bijvoorbeeld ‘techniek’ en ‘wiskunde’, of ‘beeld’ en ‘muziek’… Dat noemt men soms ook ‘vakkenclusters’.
 • Sommige scholen kiezen ervoor om lessen aan te bieden in de vorm van ‘projecten’.
Je krijgt minimaal 32 lesuren per week. Sommige scholen breiden het aantal lesuren basisvorming en/of differentiatie uit.

Daarom vermelden we geen lessenroosters meer. Meer informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "1e leerjaar B" volgen ?

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.Toon alle scholen

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt starten in 1B als je ofwel:

 • geen getuigschrift basisonderwijs hebt.
 • geen 6e leerjaar hebt gevolgd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.

 Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.2

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit geldt enkel nog voor het schooljaar 2019-2020.       
 • De toelatingsklassenraad kan een afwijking op deze regel toestaan.

Attest

Je behaalt één van de volgende oriëntatieattesten:

 • een A-attest wanneer je GESLAAGD bent. De klassenraad kan je eventueel verplichte remediëring in het 2e leerjaar opleggen.
 • een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent. Dit C-attest wordt alleen toegekend in uitzonderlijke gevallen.

Indien een school werkt volgens het systeem van 'uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad', krijg je een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee je wordt toegelaten tot het 2e leerjaar.

Wat na deze opleiding?

Wat na "1e leerjaar B" ?

Als je een A-attest hebt behaald (= geslaagd zijn) mag je ook overstappen naar 1A. Dit is slechts haalbaar als je goed hebt gepresteerd voor onder andere de vakken Nederlands, Frans en wiskunde. Vraag raad aan de school en het CLB, als je deze overstap overweegt.

Bij dit A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak. Men kan jou ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2B.

Met een A-attest kan je uitzonderlijk ook naar het 2e leerjaar A, maar dan moet de toelatingsklassenraad van het 2e leerjaar A akkoord gaan. 

Basisopties en paketten in 2B

Economie en organisatie

Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie

Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Sport

Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - STEM-technieken

Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Voeding en horeca

Economie en organisatie - Kunst en creatie

Economie en organisatie - Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie - Kunst en creatie - Opstroomoptie

Economie en organisatie - Kunst en creatie - Sport

Economie en organisatie - Kunst en creatie - STEM-technieken

Economie en organisatie - Kunst en creatie - Voeding en horeca

Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie - Opstroomoptie

Economie en organisatie - Opstroomoptie - Sport

Economie en organisatie - Opstroomoptie - STEM-technieken

Economie en organisatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca

Economie en organisatie - Sport

Economie en organisatie - Sport - STEM-technieken

Economie en organisatie - Sport - Voeding en horeca

Economie en organisatie - STEM-technieken

Economie en organisatie - STEM-technieken - Voeding en horeca

Economie en organisatie - Voeding en horeca

Kunst en creatie

Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie

Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Sport

Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - STEM-technieken

Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Voeding en horeca

Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn

Kunst en creatie - Opstroomoptie

Kunst en creatie - Opstroomoptie - Sport

Kunst en creatie - Opstroomoptie - STEM-technieken

Kunst en creatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca

Kunst en creatie - Sport

Kunst en creatie - Sport - STEM-technieken

Kunst en creatie - Sport - Voeding en horeca

Kunst en creatie - STEM-technieken

Kunst en creatie - STEM-technieken - Voeding en horeca

Kunst en creatie - Voeding en horeca

Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie

Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie - Sport

Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie - STEM-technieken

Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie - Voeding en horeca

Maatschappij en welzijn - Sport

Maatschappij en welzijn - Sport - STEM-technieken

Maatschappij en welzijn - Sport - Voeding en horeca

Maatschappij en welzijn - STEM-technieken

Maatschappij en welzijn - STEM-technieken - Voeding en horeca

Maatschappij en welzijn - Voeding en horeca

Opstroomoptie

Opstroomoptie - Sport

Opstroomoptie - Sport - Voeding en horeca

Opstroomoptie - Sport -STEM-technieken

Opstroomoptie - STEM-technieken

Opstroomoptie - STEM-technieken - Voeding en horeca

Opstroomoptie - Voeding en horeca

Sport

Sport - STEM-technieken

Sport - STEM-technieken - Voeding en horeca

Sport - Voeding en horeca

STEM-technieken

STEM-technieken - Voeding en horeca

Voeding en horeca

Basisopties in 2A