1e leerjaar B - Eerste graad

Studierichting "1e leerjaar B"

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven.

Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Dit is niet het enige verschil met 1 A.

Heel wat vakken uit 1B worden ook gegeven in 1A. De inhoud van deze vakken is echter verschillend.

Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.

Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

1e leerjaar B     


1e leerjaar B

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven. Vandaar dat, in de vakken Nederlands en wiskunde, de belangrijkste leerstof van het basisonderwijs wordt herhaald.

Daarnaast krijg je veel techniek en praktijk. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken. Nieuwe leerstof  wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.

Je zit met minder leerlingen in de klas. Zo kunnen de leerkrachten je beter begeleiden.

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK

Welke lessen krijg je?

Scholen moeten geen standaardlessenroosters volgen. 

Ze zijn vrij in het samenstellen van hun pakket lessen en in het vormgeven van de lesdagen .
Er ligt vast dat je per week minimaal 32 u les krijgt en dat alle leerlingen eenzelfde brede basisvorming moeten verwerven. 


Basisvorming

De meeste lestijd (+/- 27u) in 1B gaat naar basisvorming.
Hieronder verstaan we talen en wiskunde.  Je bouwt verder op de leerstof van het lager onderwijs.
Iedereen krijgt ook zedenleer, godsdienst of cultuurbeschouwing & religie.
Daarnaast gaat er aandacht naar techniek, aardrijkskunde en geschiedenis (samen soms vervangen door maatschappelijke vorming), wetenschappen, lichamelijke opvoeding, artistieke vorming, Frans, … Let wel: dezelfde lessen kunnen in een andere school, een andere naam krijgen.

Een woordje uitleg:

 • Techniek: je krijgt in 1B meer uren techniek dan in 1A.
  Je maakt kennis met materialen en grondstoffen.
  Je leert werken met verschillende gereedschappen en apparaten. Zo maak je kennis met verschillende basisopties waarvoor je kan kiezen in 2B.
 • In de artistieke vorming krijg je lessen over muziek en beeldende kunsten (tekenen, schilderen, boetseren, …).

Op het einde van de 1e graad  moeten alle leerlingen van 2B dezelfde doelen* van de basisvorming hebben behaald. 

Vb. bepaalde inhouden van wiskunde begrijpen en kunnen toepassen, vaardigheden in het Nederlands, (natuur)wetenschappen, technologie, burgerschap, economische, financiële en digitale vaardigheden (computer), cultureel en geschiedkundig bewustzijn, ….

De leerlingen leren in verschillende vakken over gezond leven, bewust omgaan met het milieu en welk gedrag er van een burger verwacht wordt.
Ook Leren leren en het oefenen van sociale vaardigheden komen aan bod.

Keuzegedeelte

Het keuzegedeelte (5u) verschilt van school tot school. Je kiest uit het aanbod van de school.
Dit keuzegedeelte is bedoeld om nieuwe vakken te leren kennen of om je te verdiepen in bepaalde domeinen of onderdelen van de basisvorming.
Je kan deze differentiatie-uren ook gedeeltelijk gebruiken om tekorten weg te werken voor vakken uit de basisvorming.

Opgelet:

De organisatie van de lessen die je krijgt kan sterk verschillen van school tot school:

 • Scholen kunnen kiezen voor een klassiek ‘lessenrooster’ met alle vakken apart.
 • Scholen kunnen ook vakken samenvoegen, bv. ‘techniek’ + ‘wiskunde’ + ‘wetenschappen’ of ‘beeld’ + ‘muziek’… Dat noemt men ‘vakkenclusters’.
 • Sommige scholen kiezen ervoor om lessen aan te bieden in de vorm van ‘projecten’.


Sommige scholen breiden het aantal lesuren basisvorming en/of differentiatie uit.
Net omdat scholen eigen accenten kunnen leggen en vrij beslissen hoe zij hun lessen organiseren,  vermelden we geen lessenroosters meer. Meer informatie vind je op de websites van de scholen.

*Deze doelen noemt men ook wel eindtermen. Ze vertrekken van sleutelvaardigheden die je moet bereikt hebben op het einde van de graad.

Waar kan ik "1e leerjaar B" volgen ?

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.Toon alle scholen

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt starten in 1B als je ofwel:

 • geen getuigschrift basisonderwijs hebt.

 • een getuigschrift basisonderwijs hebt onder volgende voorwaarden:
  - een gunstige beslissing van de klassenraad. De klassenraad vraagt bij voorkeur advies aan het CLB van de lagere school.
  - akkoord van de betrokken personen (= je ouder, jijzelf)

 • geen 6e leerjaar hebt gevolgd of het 6e leerjaar niet hebt beëindigd en je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 12 wordt.

 • rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). Mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.

 Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.2

 

Veranderen tijdens schooljaar

 

Veranderen van school mag altijd. 
Veranderen van 1A naar 1B: dan heb je een gunstige beslissing van de klassenraad nodig.

 

Overzitten

 

Behaald attest in 1e leerjaar 1e graad SO     

   

                                                        
A-attest 

 

Overzitten in 1A is mogelijk. Jij beslist.
(voorwaarde: je hebt ondertussen je getuigschrift van het basisonderwijs verworven) 


 

 

A-attest
met uitsluiting van minstens de helft van de basisopties in 2A of 2B

 

 

 

Overzitten is mogelijk. 


C-attest
(in uitzonderlijke situaties)


 

Overzitten in hetzelfde leerjaar is verplicht.
Enkel als je 14 jaar bent op 31/12 van het volgende schooljaar kan je toch naar 2B.

 

 

De mogelijkheid tot overzitten wordt vastgelegd in de regelgeving (omzendbrief SO 64, 3.13).
Het is de bedoeling om overzitten te beperken.

Leerlingen die les volgen in een school die gebruik maakt van het systeem van 'uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van de eerste graad', stromen automatisch door naar het 2e leerjaar.

Attest

Je kan één van de volgende oriëntatieattesten behalen:

 • Een A-attest wanneer je GESLAAGD bent.

  De klassenraad kan je eventueel verplichten om:
  -je bij te werken voor een bepaald vak (= verplichte remediëring) in het 2e leerjaar EN/OF

  -je verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in het 2e leerjaar (= A-attest met beperkingen)


 • Een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent. Dit C-attest wordt alleen toegekend in uitzonderlijke gevallen.

 

Bepaalde scholen beslissen pas op het einde van 2B (2e leerjaar van de 1e graad B-stroom) welk attest je krijgt (= systeem van uitstel van deliberatie tot het einde van een graad). In dat geval krijg je op het einde van 1B:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee je wordt toegelaten tot het 2e leerjaar
  (voor zover dat systeem ook wordt gebruikt in het 2e leerjaar)

(Zie de omzendbrief  SO 64)

 

Wat na deze opleiding?

Wat na "1e leerjaar B" ?

Als je een A-attest hebt behaald  in 1B (= geslaagd zijn) mag je:

 • naar 2B

 • overstappen naar 1A. Dit is slechts haalbaar als je goed hebt gepresteerd voor vakken als Nederlands, Frans en wiskunde. Vraag raad aan de school en het CLB, als je deze overstap overweegt.

 • uitzonderlijk ook naar 2A, maar dan moet de toelatingsklassenraad van 2A akkoord gaan. 


Bij dit A-attest kan de klassenraad:

 • je verplichten je bij te werken voor een bepaald vak.

 • je verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2B (= een A-attest met beperkingen).
  In dat geval kan je wel overzitten als het A-attest meer dan de helft van de basisopties in 2A of 2B uitsluit. 


In het 2e leerjaar van de 1e graad kies je een basisoptie.
Een school kan een basisoptie verdelen in meer specifieke pakketten. Je kiest een basisoptie of een pakket uit het aanbod van de school.

Basisopties dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit 2e leerjaar zal je dan in de 2e graad een studierichting kiezen.

Basisopties en paketten in 2B

Economie en organisatie

Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie

Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Sport

Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - STEM-technieken

Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn - Voeding en horeca

Economie en organisatie - Kunst en creatie

Economie en organisatie - Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie - Kunst en creatie - Opstroomoptie

Economie en organisatie - Kunst en creatie - Sport

Economie en organisatie - Kunst en creatie - STEM-technieken

Economie en organisatie - Kunst en creatie - Voeding en horeca

Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn

Economie en organisatie - Opstroomoptie

Economie en organisatie - Opstroomoptie - Sport

Economie en organisatie - Opstroomoptie - STEM-technieken

Economie en organisatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca

Economie en organisatie - Sport

Economie en organisatie - Sport - STEM-technieken

Economie en organisatie - Sport - Voeding en horeca

Economie en organisatie - STEM-technieken

Economie en organisatie - STEM-technieken - Voeding en horeca

Economie en organisatie - Voeding en horeca

Kunst en creatie

Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie

Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Sport

Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - STEM-technieken

Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn - Voeding en horeca

Kunst en creatie - Maatschappij en welzijn

Kunst en creatie - Opstroomoptie

Kunst en creatie - Opstroomoptie - Sport

Kunst en creatie - Opstroomoptie - STEM-technieken

Kunst en creatie - Opstroomoptie - Voeding en horeca

Kunst en creatie - Sport

Kunst en creatie - Sport - STEM-technieken

Kunst en creatie - Sport - Voeding en horeca

Kunst en creatie - STEM-technieken

Kunst en creatie - STEM-technieken - Voeding en horeca

Kunst en creatie - Voeding en horeca

Maatschappij en welzijn (2e lj. B)

Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie

Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie - Sport

Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie - STEM-technieken

Maatschappij en welzijn - Opstroomoptie - Voeding en horeca

Maatschappij en welzijn - Sport

Maatschappij en welzijn - Sport - STEM-technieken

Maatschappij en welzijn - Sport - Voeding en horeca

Maatschappij en welzijn - STEM-technieken

Maatschappij en welzijn - STEM-technieken - Voeding en horeca

Maatschappij en welzijn - Voeding en horeca

Opstroomoptie

Opstroomoptie - Sport

Opstroomoptie - Sport - Voeding en horeca

Opstroomoptie - Sport -STEM-technieken

Opstroomoptie - STEM-technieken

Opstroomoptie - STEM-technieken - Voeding en horeca

Opstroomoptie - Voeding en horeca

Sport

Sport - STEM-technieken

Sport - STEM-technieken - Voeding en horeca

Sport - Voeding en horeca

STEM-technieken

STEM-technieken - Voeding en horeca

Voeding en horeca

Basisopties in 2A