Hotelschool Gent - Tweebruggenstraat

Tweebruggenstraat 59
9000 Gent
09 323 57 50
hotelschool@onderwijs.gent.be
https://scholen.stad.gent/hotelschool

Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Centrum voor leerlingenbegeleiding

Interstedelijk CLB Gent
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00
clb@gent.be
http://www.iclb.be

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Ine Vandewalle

Arts : Steffi Oosterlinck

Verpleegkundige : Julie Michel

Schoolfiche: Hotelschool Gent - TweebruggenstraatHotelschool Gent - Tweebruggenstraat

Tweebruggenstraat 59
9000 Gent
09 323 57 50      

Infomomenten

Er zijn geen gegevens ter beschikking

Inschrijvingsmodaliteiten
Centrum voor leerlingenbegeleiding

Interstedelijk CLB Gent
Jubileumlaan 215
9000 Gent
09 323 53 00        

Contactpersonen CLB

Contactpersoon : Ine Vandewalle

Arts : Steffi Oosterlinck

Verpleegkundige : Julie Michel

CLB onthaal

CLB-onthaal in het Groeiteam

Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 1, 9000 Gent

CLB-onthaal in het Groeiteam
Maandag van 09u tot 13u
Dinsdag van 16u tot 19u
Woensdag van 11u tot 15u

telefoon: 09 323 59 99