Kunst en creatie - STEM-technieken - Voeding en horeca - Eerste graad

Studierichting "Kunst en creatie - STEM-technieken - Voeding en horeca"

Kunst en creatie - STEM-technieken - Voeding en horeca - Eerste graad


 • Je ontdekt waar kunst en creatie een belangrijke rol spelen.
 • Je gaat creatief aan de slag met beeld, klank, woord, beweging, media.
 • Je leert je creatief en expressief uitdrukken.

Deze basisoptie wordt maar in enkele scholen in Vlaanderen aangeboden.

STEM-technieken

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
 • Je leert constructies en producten maken.
 • Je leert installaties bedienen.
 • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken.
 • Je ontdekt waar STEM belangrijk is, bijvoorbeeld ICT.

Een school kan er ook voor kiezen om 1 of een combinatie van pakketten van een basisoptie aan te bieden, in plaats van de basisoptie in zijn geheel. We geven de pakketten wel weer op de schoolfiche, maar voor de concrete invulling in een bepaalde school ga je best naar de website van de school in kwestie.

In STEM-technieken zijn dit de mogelijke pakketten:

 • Elektriciteit
 • Hout en bouw
 • Land- en tuinbouw
 • Mechanica
 • Printmedia
 • Schilderen en decoratie
 • Textiel
 • Zeevisserij en binnenvaart

 

Voeding en horeca

Je kan deze basisoptie maar in enkele scholen in Vlaanderen volgen.
 • Je verkent hulpmiddelen en grondstoffen die vaak gebruikt worden in voeding en horeca.
 • Je leert hoe je moet werken in keuken en/of restaurant.
 • Je leert over:
  - gezond en veilig leven;
  - evenwichtig eten.
 • Je oefent communicatieve vaardigheden.
 • Je maakt kennis met beroepen in hotels en restaurants.

Een school kan er ook voor kiezen om 1 of een combinatie van pakketten van een basisoptie aan te bieden, in plaats van de basisoptie in zijn geheel. We geven de pakketten wel weer op de schoolfiche, maar voor de concrete invulling in een bepaalde school ga je best naar de website van de school in kwestie.

In Voeding en horeca zijn dit de mogelijke pakketten:

 • Bakkerij-slagerij
 • Restaurant en keuken

 

Welke lessen krijg je?

 

Basisvorming

Iedereen krijgt zedenleer, godsdienst, cultuurbeschouwing of eigen cultuur en religie.
In de basisvorming gaat veel aandacht gaat naar talen en wiskunde.

Daarnaast krijg je ook techniek, geschiedenis, wetenschappen, lichamelijke opvoeding, artistieke vorming …

Keuzegedeelte

In het keuzegedeelte kies je uit het aanbod van de school:

 • maximaal 3 basisopties of pakketten (= een onderdeel van een basisoptie)
 • de differentiatie.

 Basisopties:

Een leerling in 2B kan maximaal 3 basisopties of pakketten (= een onderdeel of onderdelen van een basisoptie) kiezen uit het aanbod van de school.

Differentiatie:

Differentiëren kan op verschillende manieren:

 • Verkennen = proeven van nieuwe zaken (b.v. Projecten,…)
 • Verdiepen = extra leerstof; extra uitdaging (b.v. extra wiskunde, extra Frans,…)
 • Versterken = bijwerken waar je het moeilijk mee hebt ((b.v. herhaling Frans, herhaling wiskunde,…)

Opgelet:

Een lessenrooster verschilt van school tot school:

 • Scholen kunnen kiezen voor een lessenrooster met alle vakken apart.
 • Scholen kunnen ook vakken samenvoegen, bijvoorbeeld ‘techniek’ en ‘wiskunde’, of ‘beeld’ en ‘muziek’… Dat noemt men soms ook ‘vakkenclusters’.
 • Sommige scholen kiezen ervoor om lessen aan te bieden in de vorm van ‘projecten’.
Je krijgt minimaal 32 lesuren per week. Sommige scholen breiden het aantal lesuren basisvorming en/of differentiatie uit.

Daarom vermelden we geen lessenroosters meer. Meer informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Kunst en creatie - STEM-technieken - Voeding en horeca" volgen ?

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.Toon alle scholen

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot 2A Kunst en creatie :

 • als je geslaagd bent in het 1e leerjaar A (hou wel rekening met eventuele uitsluitingen voor bepaalde basisopties of pakketten van basisopties);
 • als je geslaagd bent in het 1e leerjaar B, op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat;
 • als je geslaagd bent in het 2e leerjaar B in een andere basisoptie (of combinatie van basisopties) dan de opstroomoptie, op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat;
 • als je geslaagd bent in het 2e leerjaar B in de opstroomoptie of combinatie van basisopties waaronder de opstroomoptie.
De school kan als toelatingsvoorwaarde voor deze basisoptie een geschikheids- of toelatingsproef organiseren (deze proef is dus niet verplicht; sommige scholen zullen ze organiseren, anderen niet).

Je kan ook worden toegelaten tot het 2e leerjaar A als je in het 1e leerjaar A tekorten had voor bepaalde vakken als de toelatingsklassenraad akkoord is. Daarvoor moet de toelatingsklassenraad wel eerst overleggen met de delibererende klassenraad van het 1e leerjaar A. De school die hiervoor kiest wil:

 • in individuele gevallen rekening houden met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten;
 • meer individuele leertrajecten aanbieden.

Men moet dan wel rekening houden met volgende zaken:

 • de tekorten moeten weggewerkt zijn voor het einde van het 2e leerjaar (vb. via remediëring, bijkomende opdrachten, …).
 • krijg je in het 1e leerjaar geen oriënteringsattest, maar een attest van regelmatige lesbijwoning.
 • de delibererende klassenraad van het 2e leerjaar kan toch nog een oriënteringsattest A van het 1e leerjaar A geven aan leerlingen die de tekorten van het 1e leerjaar hebben weggewerkt, maar niet geslaagd zijn in het 2e leerjaar.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt (Opleidingsvorm 1, 2, 3) kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat. In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Als je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit 2e leerjaar A. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

 

Zie regelgeving, omzendbrief SO 64, 9.1 en 9.2.3

Veranderen tijdens schooljaar

 • Als de toelatingsklassenraad akkoord gaat mag je ook tijdens het schooljaar overstappen van het 2e leerjaar B naar het 2e leerjaar A.
 • Je kan kan veranderen van basisoptie(s) tijdens het schooljaar mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. 

 

Attest

Je behaalt op het einde van het 2e leerjaar B zonder opstroomoptie 1 van de volgende oriënteringsattesten:

 • A– attest = je bent geslaagd en je mag naar het 3e leerjaar.

            -  Je mag verder studeren in alle richtingen van de van de 2e graad in de finaliteit arbeidsmarktgericht;

            -  Je mag ook verder studeren in de anderen finaliteiten en onderwijsvormen van de 2e graad, ALS DE LEERKRACHTEN VAN HET 3e LEERJAAR AKKOORD GAAN.

 • B– attest = je bent geslaagd en je mag naar het 3e leerjaar, maar bepaalde finaliteiten, onderwijsvormen of studierichtingen zijn uitgesloten.
 • C–  attest = je bent niet geslaagd en je moet overzitten.

Je mag wel starten in het 3e leerjaar van het beroepssecundair onderwijs (3 bso) als:

 • je ten laatste op 31 december van het nieuwe schooljaar 15 jaar wordt;
 • én als je leerkrachten dit toelaten.)

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald en een getuigschrift van het basisonderwijswanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

 

 

Wat na deze opleiding?

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde.

De meeste leerlingen van 2B kiezen in het 3e jaar voor een studierichting in de finaliteit ‘Arbeidsmarktgericht’.

Studierichtingen behoren tot  finaliteiten, onderwijsvormen  en domeinen.

 • Studierichtingen zijn opleidingen die bestaan uit verschillende vakken.
 • Finaliteit: geeft aan waarop de studierichting de leerling voorbereidt.
 • Onderwijsvormen: algemeen secundair onderwijs, beroepssecundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs en technisch secundair onderwijs
  (uitleg: zie moeilijke woordenlijst op Onderwijskiezer)
 • Domeinen: zijn de interessegebieden (vb. Economie en organisatie, STEM, Taal en cultuur, …)

Er zijn ook andere mogelijkheden als je een A- of B-attest hebt behaald, op voorwaarde dat de leerkrachten van het 3e  leerjaar je toelaten (= akkoord toelatingsklassenraad)

 • rechtstreekse toegang
 • toelating mits akkoord van de klassenraad

Als de leerkrachten van het 2e leerjaar A dit toestaan, kan je met een A- of B-attest ook starten in het 2e leerjaar A.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je tenminste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. De deeltijdse leersystemen zijn:

 • het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso)
 • de leertijd
 • duaal leren

Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.