Orthopedische instrumenten - Derde graad - TSO

Studierichting "Orthopedische instrumenten"

De opleiding in dit jaar situeert zich tussen het niveau van de technieker en dat van de paramedicus.
De orthopedische instrumentenbouwer moet in staat zijn:

 • tot het bundelen van de verschillende technieken voor de opbouw van prototypes;
 • tot het leidinggeven aan technici;
 • tot het communiceren met paramedici.

Beknopte omschrijving van de vakken:

Algemene vakken
Het leerpakket Algemene vakken is beperkt.

Technische vakken
De Technische vakken Technologie, Toegepaste informatica, Anatomie en fysiologie, Hygiëne- en zieketeleer leggen de theoretische fundamenten om in de praktijk/stages de nodige bandages, orthesen (= corrigerende, ondersteunende hulpmiddelen) en prothesen (= vervangende hulpmiddelen) te kunnen vervaardigen.

Praktijkvakken
Het leerpakket Praktijkvakken bestaat uit een praktische vorming (het maken van opgelegde werkstukken of oefeningen in de werkplaats op school of op stage).
De aangeboden oefeningen worden zo gekozen dat ze bijdragen tot de opbouw van vakbekwaamheid bij de leerlingen.
Je moet volgende doelstellingen verwerven:
- de orthopedische technieken toepassen op orthopedische instrumenten;
- verantwoord en vlot omgaan met orthopedische instrumenten;
- werktekeningen voor apparaten lezen, correct interpreteren en zelf maken;
- grondig inzicht hebben in anatomie en fysiologie om de werking van orthopedische apparaten te ‘verstaan';
- toegepaste biologie (anatomie, fysiologie, bewegingsleer, ziekteleer) in functie van het goed begrijpen van orthopedische instrumenten en het omgaan met handicap en lijden.

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Orthopedische instrumenten - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De opleiding in dit jaar situeert zich tussen het niveau van de technieker en dat van de paramedicus.
De orthopedische instrumentenbouwer moet in staat zijn:

 • tot het bundelen van de verschillende technieken voor de opbouw van prototypes;
 • tot het leidinggeven aan technici;
 • tot het communiceren met paramedici.

Beknopte omschrijving van de vakken:

Algemene vakken
Het leerpakket Algemene vakken is beperkt.

Technische vakken
De Technische vakken Technologie, Toegepaste informatica, Anatomie en fysiologie, Hygiëne- en zieketeleer leggen de theoretische fundamenten om in de praktijk/stages de nodige bandages, orthesen (= corrigerende, ondersteunende hulpmiddelen) en prothesen (= vervangende hulpmiddelen) te kunnen vervaardigen.

Praktijkvakken
Het leerpakket Praktijkvakken bestaat uit een praktische vorming (het maken van opgelegde werkstukken of oefeningen in de werkplaats op school of op stage).
De aangeboden oefeningen worden zo gekozen dat ze bijdragen tot de opbouw van vakbekwaamheid bij de leerlingen.
Je moet volgende doelstellingen verwerven:
- de orthopedische technieken toepassen op orthopedische instrumenten;
- verantwoord en vlot omgaan met orthopedische instrumenten;
- werktekeningen voor apparaten lezen, correct interpreteren en zelf maken;
- grondig inzicht hebben in anatomie en fysiologie om de werking van orthopedische apparaten te ‘verstaan';
- toegepaste biologie (anatomie, fysiologie, bewegingsleer, ziekteleer) in functie van het goed begrijpen van orthopedische instrumenten en het omgaan met handicap en lijden.

Welke lessen krijg ik in "Orthopedische instrumenten" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Orthopedische instrumenten" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Orthopedische instrumenten" ?

Je wordt toegelaten:

 • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied;
 • als je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad.
 • als je slaagt in een toelatingsproef.
  In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;

In afwijking op voorgaande toelatingsvoorwaarden kan je worden toegelaten op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties.
De inrichtende macht van de school beslist of de school gebruik maakt van deze afwijkingsmogelijkheid, die ertoe strekt rekening te houden in individuele gevallen met specifieke onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4


Wat kan je behalen na "Orthopedische instrumenten" ?


Je behaalt:

 • het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se), als je de Se-n-Se met vrucht hebt beëindigd;
 • het oriënteringsattest C, als je de Se-n-Se hebt beëindigd doch niet met vrucht.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Orthopedische instrumenten" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend owv de zwakkere theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:Academische Bachelors

Met je diploma secundair onderwijs op zak kan je ook kiezen voor een academische bachelor. Houd er rekening mee dat het om sterk theoretische opleidingen gaat waardoor dergelijke keuze zeker niet vanzelfsprekend is. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je slaagkansen vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Er zijn inhoudelijk geen aansluitende opleidingen

HBO

Deze opleidingen positioneren zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. Ze maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor. 
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Via deze link kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen, het aanbod, ….

Voorbereidend jaar

In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs.
In het aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
In het kso bereiden deze jaren voor op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen. 

Se-n-Se

Er worden in dit studiegebied geen/andere Se-n-Se opleidingen georganiseerd.

7de specialisatiejaren BSO

Als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat kan je kiezen voor een 7de specialisatiejaar in een ander studiegebied.

Er worden in dit studiegebied geen/andere 7de specialisatiejaren BSO georganiseerd.

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.Interessante links

Beroepeninfo: Actiris