Sociaal werk : Algemene opleiding - Professionele bachelor

 

Algemene info


Algemene opleiding? deze extensie gebruikt Onderwijskiezer als een richting zowel met als zonder afstudeerrichtingen wordt georganiseerd.
De 'algemene opleiding' is dan zonder afstudeerrichting.
Er zijn, afhankelijk van de hogeschool, mogelijks wel keuzetrajecten.
Info vind je  desgevallend onder het gelijknamige tabblaadje.
Deze opleiding leidt eveneens tot de beschermde titel van 'maatschappelijk assistent'.


Arteveldehogeschool
De opleiding bestaat uit enerzijds een generiek gedeelte en anderzijds een specifiek gedeelte gebaseerd op jouw keuzes.
De keuzemogelijkheden situeren zich binnen en over de opleidingslijnen heen. 

1. Kies één van deze 17 thema’s (zie tabblaadje 'Keuzetrajecten)
2. Internationale studiereis in een van deze elf Europese steden.
3. Internationaal programma: keuze voor een aantal cursussen in onze of een buitenlandse partnerhogeschool.
4. Internationaal traject: keuze voor bijkomende opleidingsonderdelen of praktijk.
5. Bachelorpaper, –project en -stage: keuze van thema, doelgroep, aanpak …


Hogent


In het derde jaar kan je jou specialiseren door één van volgende zeven keuzemodules te kiezen: • Sociaal werk in de gemeenschapscontext

 • Sociaal werk in de opvoedingscontext

 • Sociaal werk in de culturele context

 • Sociaal werk in de arbeidscontext

 • Sociaal werk in de gezondheidscontext

 • Sociaal werk in de forensische context

 • Sociaal werk in de internationale context


Howest
De opleiding is opgebouwd rond drie clusters: • Sociaal werk en wetenschappen

 • Sociaal werk en methoden

 • Sociaal werk en engagement 


Je kiest tussen drie differentiaties: Welzijn en gezondheid / Sociaal cultureel werk / Arbeid en tewerkstelling. 
Daarnaast zijn er keuzetrajecten.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet vereist. Je werkt graag met mensen.
Je hebt interesse in de mens en zijn sociale omgeving. 
Je wil er zorg voor dragen dat iedereen volwaardig participeert in onze samenleving. Studiepunten

180

Sociaal werk : Algemene opleiding - Professionele bachelor

Algemene info


Algemene opleiding? deze extensie gebruikt Onderwijskiezer als een richting zowel met als zonder afstudeerrichtingen wordt georganiseerd.
De 'algemene opleiding' is dan zonder afstudeerrichting.
Er zijn, afhankelijk van de hogeschool, mogelijks wel keuzetrajecten.
Info vind je  desgevallend onder het gelijknamige tabblaadje.
Deze opleiding leidt eveneens tot de beschermde titel van 'maatschappelijk assistent'.


Arteveldehogeschool
De opleiding bestaat uit enerzijds een generiek gedeelte en anderzijds een specifiek gedeelte gebaseerd op jouw keuzes.
De keuzemogelijkheden situeren zich binnen en over de opleidingslijnen heen. 

1. Kies één van deze 17 thema’s (zie tabblaadje 'Keuzetrajecten)
2. Internationale studiereis in een van deze elf Europese steden.
3. Internationaal programma: keuze voor een aantal cursussen in onze of een buitenlandse partnerhogeschool.
4. Internationaal traject: keuze voor bijkomende opleidingsonderdelen of praktijk.
5. Bachelorpaper, –project en -stage: keuze van thema, doelgroep, aanpak …


Hogent


In het derde jaar kan je jou specialiseren door één van volgende zeven keuzemodules te kiezen: • Sociaal werk in de gemeenschapscontext

 • Sociaal werk in de opvoedingscontext

 • Sociaal werk in de culturele context

 • Sociaal werk in de arbeidscontext

 • Sociaal werk in de gezondheidscontext

 • Sociaal werk in de forensische context

 • Sociaal werk in de internationale context


Howest
De opleiding is opgebouwd rond drie clusters: • Sociaal werk en wetenschappen

 • Sociaal werk en methoden

 • Sociaal werk en engagement 


Je kiest tussen drie differentiaties: Welzijn en gezondheid / Sociaal cultureel werk / Arbeid en tewerkstelling. 
Daarnaast zijn er keuzetrajecten.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet vereist. Je werkt graag met mensen.
Je hebt interesse in de mens en zijn sociale omgeving. 
Je wil er zorg voor dragen dat iedereen volwaardig participeert in onze samenleving. Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Howest - Campus Sint-Jorisstraat

Arbeid & Tewerkstelling
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.

Sociaal-Cultureel Werk
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.

Welzijn & Gezondheid
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.


Howest - Campus Graaf Karel de Goedelaan

Arbeid & Tewerkstelling
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.

Sociaal-Cultureel Werk
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.

Welzijn & Gezondheid
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.


Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen

Sociaal werk in de arbeidscontext
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de culturele context
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de forensische context
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de gemeenschapscontext
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de gezondheidscontext
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de internationale context
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de opvoedingscontext
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.


Arteveldehogeschool - Campus Sint-Annaplein

(Geestelijke) gezondheid

Algemene hulp- en dienstverlening

Arbeid en economie

Armoede en samenlevingsopbouw

Cultuur en vrije tijd

Gezin en opvoeding

Jeugd

Justitie

Leefomgeving en internationale samenwerking

Migratie

Onderwijs en vorming

Ouderen

Personen met een beperking
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Sociaal werk 

Afstudeerrichting: Algemene opleiding

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Recht, Sociale wetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling (Professionele bachelor - HO)
Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO)
Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO)
Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO)
Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Sociaal werk: Algemene opleiding
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Sociaal werk : Algemene opleiding

African Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Bestuurskunde en het publiek management - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Criminologische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Culturele studies - KU Leuven

Gezondheidsbevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Journalistiek - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Overheidsmanagement en -beleid - Universiteit Gent Campus Gent
Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Psychologie - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Rechten - Universiteit Gent Campus Gent

Rechten - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Seksuologie - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Sociaal werk - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Sociaal werk - KU Leuven

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Sociologie - KU Leuven

Vergelijkende en internationale politiek - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Howest, Campus Sint-Jorisstraat

Starten in februari

Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Arteveldehogeschool, Campus Sint-Annaplein

Starten in februari

Instellingen

Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    


Graaf Karel de Goedelaan 5  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Sint-Annaplein 31  9000 Gent
09 234 94 00    


Beroepsuitwegen

Sociale werkers verlenen professionele diensten om het persoonlijk, interpersoonlijk en maatschappelijk functioneren van mensen te bevorderen en om belemmeringen die daarbij optreden op te heffen. 
Ze vervullen een brugfunctie tussen mens en samenleving. 
Ze bewegen zich in het spanningsveld tussen enerzijds individuen en groepen met hun eigen mogelijkheden, moeilijkheden en verwachtingen, en anderzijds de samenleving die normen stelt, kansen biedt of beperkingen oplegt.
De tewerkstellingsmogelijkheden zijn o.m.: werken met kinderen, jongeren, ouderen, personen met een functiebeperking, werknemers, buurtbewoners, allochtonen, kansarmen ... actief zijn op vlak van opvoeding en educatie, justitie, gezondheid, milieu, arbeid en personeel, school, kunst en cultuur, globalisering ... Jij kiest!
Je kan terecht bij de overheid, in de gesubsidieerde, private en zelfs commerciële sector, als veldwerker, coördinator of stafmedewerker. 

Mogelijke beroepen

Arbeidsconsulent
Consulent opleidings- en beroepsoriëntatie
Consulent welzijnswerk
Coördinator sociocultureel werk
Cultuurfunctionaris
Maatschappelijk assistent
Medewerker personeel
Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)
Opleidingsbegeleider
Relatie- en gezinsbemiddelaar
Sociale en gezinsinterveniënt
Sociocultureel werker
Straathoekwerker
Verantwoordelijke werving en opleiding

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Sociaal werk

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 88 1,76% 61,18% 10 11 14 14 32 7
Economie-moderne talen (ASO) 438 1,56% 79,97% 23 22 32 69 276 16
Economie-wiskunde (ASO) 42 0,62% 91,62% 1 2 2 35 2
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 375 5,87% 61,79% 36 44 59 83 132 21
Haarstilist (BSO) 36 0,98% 17,04% 18 7 2 3 2 4
Handel (TSO) 372 2,70% 52,35% 72 48 48 71 99 34
Humane wetenschappen (ASO) 1923 7,39% 81,69% 79 86 140 346 1227 45
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 255 8,17% 53,87% 31 41 51 68 53 11
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 558 6,30% 26,00% 230 109 65 53 59 42
Kinderzorg (BSO) 129 2,37% 27,46% 41 30 13 11 15 19
Latijn-moderne talen (ASO) 60 0,69% 87,69% 4 1 3 5 47
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 96 1,38% 38,40% 33 16 10 13 15 9
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 81 0,79% 88,30% 2 5 14 57 3
Naamloos leerjaar (BSO) 49 2,30% 33,23% 9 20 6 5 7 2
Onthaal en public relations (TSO) 113 6,10% 48,41% 22 19 20 18 26 8
Organisatie-assistentie (BSO) 31 2,09% 16,34% 14 9 4 2 1 1
Rudolf Steinerpedagogie (ASO) 33 3,59% 81,20% 1 2 1 11 17 1
Schoonheidsverzorging (TSO) 71 2,16% 44,02% 12 15 18 11 12 3
Secretariaat-talen (TSO) 177 3,55% 47,96% 28 32 31 33 37 16
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2040 8,43% 63,61% 190 245 281 497 747 80
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 140 1,58% 28,95% 54 25 17 19 11 14
Toerisme (TSO) 68 3,17% 48,88% 13 9 10 13 15 8
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 65 0,18% 90,23% 1 3 3 4 52 2
Winkelbeheer en etalage (BSO) 58 2,86% 19,54% 25 9 11 5 2 6
Woordkunst-drama (KSO) 45 4,39% 56,64% 4 7 9 11 12 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 22-06-2018

Sociaal werk : Algemene opleiding - Professionele bachelor

Algemene info


Algemene opleiding? deze extensie gebruikt Onderwijskiezer als een richting zowel met als zonder afstudeerrichtingen wordt georganiseerd.
De 'algemene opleiding' is dan zonder afstudeerrichting.
Er zijn, afhankelijk van de hogeschool, mogelijks wel keuzetrajecten.
Info vind je  desgevallend onder het gelijknamige tabblaadje.
Deze opleiding leidt eveneens tot de beschermde titel van 'maatschappelijk assistent'.


Arteveldehogeschool
De opleiding bestaat uit enerzijds een generiek gedeelte en anderzijds een specifiek gedeelte gebaseerd op jouw keuzes.
De keuzemogelijkheden situeren zich binnen en over de opleidingslijnen heen. 

1. Kies één van deze 17 thema’s (zie tabblaadje 'Keuzetrajecten)
2. Internationale studiereis in een van deze elf Europese steden.
3. Internationaal programma: keuze voor een aantal cursussen in onze of een buitenlandse partnerhogeschool.
4. Internationaal traject: keuze voor bijkomende opleidingsonderdelen of praktijk.
5. Bachelorpaper, –project en -stage: keuze van thema, doelgroep, aanpak …


Hogent


In het derde jaar kan je jou specialiseren door één van volgende zeven keuzemodules te kiezen: • Sociaal werk in de gemeenschapscontext

 • Sociaal werk in de opvoedingscontext

 • Sociaal werk in de culturele context

 • Sociaal werk in de arbeidscontext

 • Sociaal werk in de gezondheidscontext

 • Sociaal werk in de forensische context

 • Sociaal werk in de internationale context


Howest
De opleiding is opgebouwd rond drie clusters: • Sociaal werk en wetenschappen

 • Sociaal werk en methoden

 • Sociaal werk en engagement 


Je kiest tussen drie differentiaties: Welzijn en gezondheid / Sociaal cultureel werk / Arbeid en tewerkstelling. 
Daarnaast zijn er keuzetrajecten.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair onderwijs is niet vereist. Je werkt graag met mensen.
Je hebt interesse in de mens en zijn sociale omgeving. 
Je wil er zorg voor dragen dat iedereen volwaardig participeert in onze samenleving. Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Howest - Campus Sint-Jorisstraat

Arbeid & Tewerkstelling
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.

Sociaal-Cultureel Werk
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.

Welzijn & Gezondheid
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.


Howest - Campus Graaf Karel de Goedelaan

Arbeid & Tewerkstelling
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.

Sociaal-Cultureel Werk
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.

Welzijn & Gezondheid
 

Keuzetraject vanaf het tweede jaar.


Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen

Sociaal werk in de arbeidscontext
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de culturele context
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de forensische context
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de gemeenschapscontext
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de gezondheidscontext
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de internationale context
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.

Sociaal werk in de opvoedingscontext
 

Keuzemodule vanaf het derde jaar.


Arteveldehogeschool - Campus Sint-Annaplein

(Geestelijke) gezondheid

Algemene hulp- en dienstverlening

Arbeid en economie

Armoede en samenlevingsopbouw

Cultuur en vrije tijd

Gezin en opvoeding

Jeugd

Justitie

Leefomgeving en internationale samenwerking

Migratie

Onderwijs en vorming

Ouderen

Personen met een beperking
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Sociaal werk 

Afstudeerrichting: Algemene opleiding

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Recht, Sociale wetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling (Professionele bachelor - HO)
Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO)
Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO)
Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO)
Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Sociaal werk: Algemene opleiding
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Sociaal werk : Algemene opleiding

African Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Bestuurskunde en het publiek management - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Criminologische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Culturele studies - KU Leuven

Gezondheidsbevordering - Universiteit Gent Campus Gent

Journalistiek - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Overheidsmanagement en -beleid - Universiteit Gent Campus Gent
Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Psychologie - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Rechten - Universiteit Gent Campus Gent

Rechten - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Seksuologie - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Sociaal werk - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Sociaal werk - KU Leuven

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Sociologie - KU Leuven

Vergelijkende en internationale politiek - KU Leuven Campus Kulak Kortrijk


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Howest, Campus Sint-Jorisstraat

Starten in februari

Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Arteveldehogeschool, Campus Sint-Annaplein

Starten in februari

Instellingen

Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    


Graaf Karel de Goedelaan 5  8500 Kortrijk
056 24 12 11    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Sint-Annaplein 31  9000 Gent
09 234 94 00    


Beroepsuitwegen

Sociale werkers verlenen professionele diensten om het persoonlijk, interpersoonlijk en maatschappelijk functioneren van mensen te bevorderen en om belemmeringen die daarbij optreden op te heffen. 
Ze vervullen een brugfunctie tussen mens en samenleving. 
Ze bewegen zich in het spanningsveld tussen enerzijds individuen en groepen met hun eigen mogelijkheden, moeilijkheden en verwachtingen, en anderzijds de samenleving die normen stelt, kansen biedt of beperkingen oplegt.
De tewerkstellingsmogelijkheden zijn o.m.: werken met kinderen, jongeren, ouderen, personen met een functiebeperking, werknemers, buurtbewoners, allochtonen, kansarmen ... actief zijn op vlak van opvoeding en educatie, justitie, gezondheid, milieu, arbeid en personeel, school, kunst en cultuur, globalisering ... Jij kiest!
Je kan terecht bij de overheid, in de gesubsidieerde, private en zelfs commerciële sector, als veldwerker, coördinator of stafmedewerker. 

Mogelijke beroepen

Arbeidsconsulent
Consulent opleidings- en beroepsoriëntatie
Consulent welzijnswerk
Coördinator sociocultureel werk
Cultuurfunctionaris
Maatschappelijk assistent
Medewerker personeel
Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)
Opleidingsbegeleider
Relatie- en gezinsbemiddelaar
Sociale en gezinsinterveniënt
Sociocultureel werker
Straathoekwerker
Verantwoordelijke werving en opleiding

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Sociaal werk

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 88 1,76% 61,18% 10 11 14 14 32 7
Economie-moderne talen (ASO) 438 1,56% 79,97% 23 22 32 69 276 16
Economie-wiskunde (ASO) 42 0,62% 91,62% 1 2 2 35 2
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 375 5,87% 61,79% 36 44 59 83 132 21
Haarstilist (BSO) 36 0,98% 17,04% 18 7 2 3 2 4
Handel (TSO) 372 2,70% 52,35% 72 48 48 71 99 34
Humane wetenschappen (ASO) 1923 7,39% 81,69% 79 86 140 346 1227 45
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 255 8,17% 53,87% 31 41 51 68 53 11
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 558 6,30% 26,00% 230 109 65 53 59 42
Kinderzorg (BSO) 129 2,37% 27,46% 41 30 13 11 15 19
Latijn-moderne talen (ASO) 60 0,69% 87,69% 4 1 3 5 47
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 96 1,38% 38,40% 33 16 10 13 15 9
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 81 0,79% 88,30% 2 5 14 57 3
Naamloos leerjaar (BSO) 49 2,30% 33,23% 9 20 6 5 7 2
Onthaal en public relations (TSO) 113 6,10% 48,41% 22 19 20 18 26 8
Organisatie-assistentie (BSO) 31 2,09% 16,34% 14 9 4 2 1 1
Rudolf Steinerpedagogie (ASO) 33 3,59% 81,20% 1 2 1 11 17 1
Schoonheidsverzorging (TSO) 71 2,16% 44,02% 12 15 18 11 12 3
Secretariaat-talen (TSO) 177 3,55% 47,96% 28 32 31 33 37 16
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2040 8,43% 63,61% 190 245 281 497 747 80
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 140 1,58% 28,95% 54 25 17 19 11 14
Toerisme (TSO) 68 3,17% 48,88% 13 9 10 13 15 8
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 65 0,18% 90,23% 1 3 3 4 52 2
Winkelbeheer en etalage (BSO) 58 2,86% 19,54% 25 9 11 5 2 6
Woordkunst-drama (KSO) 45 4,39% 56,64% 4 7 9 11 12 2

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 22-06-2018