Schoolvak: Sociale wetenschappen

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Human resources management
Integrale veiligheid
Maatschappelijke veiligheid
Netwerkeconomie
Organisatie en management (Office management) : Health care management
Orthopedagogie
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk : Maatschappelijk werk
Sociaal werk : Maatschappelijke advisering
Sociaal werk : Personeelswerk
Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie : Klinische psychologie
Toegepaste psychologie : Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Wellbeing- & vitaliteitsmanagement : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Care & vitaliteitsmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Coaching & wellbeingmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Wellness & spamanagement


Academische bachelor

Agogische wetenschappen
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
European studies (E)
International Affairs (E)
Mobiliteitswetenschappen
Onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie : Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie : Sociologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie
Psychologie : Onderwijs
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Sociaal-economische wetenschappen
Social sciences : Communication studies (E)
Social sciences : Political sciences (E)
Social sciences : Sociology (E)
Social-economic sciences (E)
Sociale en militaire wetenschappen (KMS)
Sociale wetenschappen
Sociologie


Master

African Studies (E)
Agogische wetenschappen
Communicatiewetenschappen : Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen : Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen : Journalistiek
Communicatiewetenschappen : Journalistiek in de digitale samenleving
Communicatiewetenschappen : Media en samenleving
Communicatiewetenschappen : Media, cultuur en beleid
Communicatiewetenschappen : Media, strategie en marketing
Communicatiewetenschappen : Mediapsychologie
Communicatiewetenschappen : Mediastudies
Communicatiewetenschappen : Nieuwe media en maatschappij
Communicatiewetenschappen : Strategie en organisatie
Communicatiewetenschappen : Strategische communicatie
Communication studies : Digital Media in Europe (E)
Communication studies : Journalism and Media in Europe (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology (E)
Economics of Globalisation and European Integration (E)
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
EU-studies
European Studies: Transnational and global perspectives (E)
Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven
Gender en diversiteit
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
International Politics (E)
Internationale betrekkingen en diplomatie
Management en het beleid van de gezondheidszorg : Beleid
Management en het beleid van de gezondheidszorg : Management
Management en het beleid van de gezondheidszorg : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Management, zorg en beleid in de gerontologie
Milieuwetenschap
Mobiliteitswetenschappen
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Overheidsmanagement en -beleid
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Political Science (E)
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen : Democratie en leiderschap
Politieke wetenschappen : Internationale politiek
Politieke wetenschappen : Nationale politiek
Politieke wetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : Theorie en Onderzoek
Psychology : Theory and research (E)
Rechten : Burgerlijk en procesrecht
Rechten : Criminologie
Rechten : Dual Master Comparative Corporate & Financial Law (E)
Rechten : Economisch recht
Rechten : Fiscaal recht
Rechten : Internationaal en Europees recht
Rechten : Law and technology
Rechten : Onderzoeksmaster rechten
Rechten : Overheid en recht
Rechten : Publiek recht
Rechten : Rechten
Rechten : Sociaal recht
Rechten : Strafrecht
Rechten : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Samenleving, recht en religie
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Sociaal-economische wetenschappen
Social and cultural anthropology (E)
Sociale en culturele antropologie
Society, law and religion (E)
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Transportation sciences : Traffic safety (E)
Transportation sciences : Transport Policy and Planning (E)
Urban studies (E)
Veiligheidswetenschappen
Vergelijkende en internationale politiek


Graduaten

HR-support
Maatschappelijk werk
Orthopedagogische begeleiding
Sociaal - cultureel werk
Syndicaal werk


Ba-na-ba

Buitengewoon onderwijs
Wereldburgerschap en ontwikkeling
Zorgverbreding en remedi?rend leren


Ma-na-ma

Advanced studies in European policies and public administration (E)
Bioethics (E)
Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)
Data science for business (E)
Development Evaluation and Management (E)
Estudios Ib?ricos e Iberoamericanos (SP)
EU International Relations and Diplomacy Studies (E - F)
European Economic Studies (E - F)
European Integration (E)
European Interdisciplinary Studies (E - F)
European Law (E - F)
European Political and Governance Studies (E - F)
European Social Security (E)
Fiscaal recht
Fiscaliteit
Globalisation and Development (E)
Governance and Development (E)
Human Settlements (E)
Intellectual Property and ICT Law (E)
Internationaal en Europees recht
International and European law : European Union Law (E)
International and European Law (E)
Laws (E)
Public goverance & leadership
Sociaal recht
Strategic Human Resource Management (N - E)
Urbanism, landscape and planning (E)


Postgraduaat

Participatie van ouderen bevorderen


Schoolvak: Sociale wetenschappen

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Human resources management
Integrale veiligheid
Maatschappelijke veiligheid
Netwerkeconomie
Organisatie en management (Office management) : Health care management
Orthopedagogie
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk : Maatschappelijk werk
Sociaal werk : Maatschappelijke advisering
Sociaal werk : Personeelswerk
Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie : Klinische psychologie
Toegepaste psychologie : Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Wellbeing- & vitaliteitsmanagement : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Care & vitaliteitsmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Coaching & wellbeingmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Wellness & spamanagement


Academische bachelor

Agogische wetenschappen
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
European studies (E)
International Affairs (E)
Mobiliteitswetenschappen
Onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie : Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie : Sociologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie
Psychologie : Onderwijs
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Sociaal-economische wetenschappen
Social sciences : Communication studies (E)
Social sciences : Political sciences (E)
Social sciences : Sociology (E)
Social-economic sciences (E)
Sociale en militaire wetenschappen (KMS)
Sociale wetenschappen
Sociologie


Master

African Studies (E)
Agogische wetenschappen
Communicatiewetenschappen : Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen : Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen : Journalistiek
Communicatiewetenschappen : Journalistiek in de digitale samenleving
Communicatiewetenschappen : Media en samenleving
Communicatiewetenschappen : Media, cultuur en beleid
Communicatiewetenschappen : Media, strategie en marketing
Communicatiewetenschappen : Mediapsychologie
Communicatiewetenschappen : Mediastudies
Communicatiewetenschappen : Nieuwe media en maatschappij
Communicatiewetenschappen : Strategie en organisatie
Communicatiewetenschappen : Strategische communicatie
Communication studies : Digital Media in Europe (E)
Communication studies : Journalism and Media in Europe (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology (E)
Economics of Globalisation and European Integration (E)
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
EU-studies
European Studies: Transnational and global perspectives (E)
Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven
Gender en diversiteit
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
International Politics (E)
Internationale betrekkingen en diplomatie
Management en het beleid van de gezondheidszorg : Beleid
Management en het beleid van de gezondheidszorg : Management
Management en het beleid van de gezondheidszorg : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Management, zorg en beleid in de gerontologie
Milieuwetenschap
Mobiliteitswetenschappen
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Overheidsmanagement en -beleid
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Political Science (E)
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen : Democratie en leiderschap
Politieke wetenschappen : Internationale politiek
Politieke wetenschappen : Nationale politiek
Politieke wetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : Theorie en Onderzoek
Psychology : Theory and research (E)
Rechten : Burgerlijk en procesrecht
Rechten : Criminologie
Rechten : Dual Master Comparative Corporate & Financial Law (E)
Rechten : Economisch recht
Rechten : Fiscaal recht
Rechten : Internationaal en Europees recht
Rechten : Law and technology
Rechten : Onderzoeksmaster rechten
Rechten : Overheid en recht
Rechten : Publiek recht
Rechten : Rechten
Rechten : Sociaal recht
Rechten : Strafrecht
Rechten : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Samenleving, recht en religie
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Sociaal-economische wetenschappen
Social and cultural anthropology (E)
Sociale en culturele antropologie
Society, law and religion (E)
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Transportation sciences : Traffic safety (E)
Transportation sciences : Transport Policy and Planning (E)
Urban studies (E)
Veiligheidswetenschappen
Vergelijkende en internationale politiek


Ma-na-ma

Advanced studies in European policies and public administration (E)
Bioethics (E)
Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)
Data science for business (E)
Development Evaluation and Management (E)
Estudios Ib?ricos e Iberoamericanos (SP)
EU International Relations and Diplomacy Studies (E - F)
European Economic Studies (E - F)
European Integration (E)
European Interdisciplinary Studies (E - F)
European Law (E - F)
European Political and Governance Studies (E - F)
European Social Security (E)
Fiscaal recht
Fiscaliteit
Globalisation and Development (E)
Governance and Development (E)
Human Settlements (E)
Intellectual Property and ICT Law (E)
Internationaal en Europees recht
International and European law : European Union Law (E)
International and European Law (E)
Laws (E)
Public goverance & leadership
Sociaal recht
Strategic Human Resource Management (N - E)
Urbanism, landscape and planning (E)