Schoolvak: Sociale wetenschappen

Professionele bachelor

Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Maatschappelijke veiligheid
Netwerkeconomie
Organisatie en management (Office management) : Health care management
Orthopedagogie
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk : Maatschappelijk werk
Sociaal werk : Maatschappelijke advisering
Sociaal werk : Personeelswerk
Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk : zonder afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie : Klinische psychologie
Toegepaste psychologie : Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie : zonder afstudeerrichtingen
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Care & vitaliteitsmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Coaching & wellbeingmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Wellness & spamanagement


Academische bachelor

Agogische wetenschappen
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Global communication (E)
International Affairs (E)
Mobiliteitswetenschappen
Onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen : zonder afstudeerrichtingen
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie : Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie : Sociologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie
Psychologie : Onderwijs
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : zonder afstudeerrichtingen
Sociaal-economische wetenschappen
Social sciences : Communication studies (E)
Social sciences : Political sciences (E)
Social sciences : Sociology (E)
Social-economic sciences (E)
Sociale en militaire wetenschappen (KMS)
Sociologie


Master

African Studies (E)
Agogische wetenschappen
Communicatiewetenschappen
Communicatiewetenschappen : Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen : Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen : Journalistiek
Communicatiewetenschappen : Media en cultuur
Communicatiewetenschappen : Media, internet & globalisering
Communicatiewetenschappen : Media, journalistiek en politiek
Communicatiewetenschappen : Media, strategische communicatie en marketing
Communicatiewetenschappen : Mediastudies
Communicatiewetenschappen : Nieuwe media en maatschappij
Communicatiewetenschappen : Strategische communicatie
Communication studies : Journalism and Media in Europe (E)
Communication studies : New Media and Society in Europe (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology (E)
Criminology: border crossing, security and social justice (E)
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
EU External Relations (E)
EU-studies
European Studies: Transnational and global perspectives (E)
Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven
Gender en diversiteit
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Human Rights Law (E)
International Conflict and Security (E)
International Development (E)
International Law (E)
International Migration (E)
International Political Economy (E)
International Politics (E)
International Relations (E)
Internationale betrekkingen en diplomatie
Management en het beleid van de gezondheidszorg
Management en het beleid van de gezondheidszorg : Beleid
Management en het beleid van de gezondheidszorg : Management
Management, zorg en beleid in de gerontologie
Milieuwetenschap
Mobiliteitswetenschappen
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Overheidsmanagement en -beleid
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Political Science (E)
Political Strategy and Communication (E)
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen : Internationale politiek
Politieke wetenschappen : Nationale politiek
Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : Theorie en Onderzoek
Psychology : Theory and research (E)
Rechten
Rechten : Burgerlijk- en procesrecht
Rechten : Criminologie
Rechten : Dual Master Comparative Corporate & Financial Law (E)
Rechten : Economisch recht
Rechten : Fiscaal recht
Rechten : Internationaal en Europees recht
Rechten : Onderzoeksmaster rechten
Rechten : Overheid en recht
Rechten : Publiek recht
Rechten : Rechten
Rechten : Sociaal recht
Rechten : Strafrecht
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Samenleving, recht en religie
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Sociaal-economische wetenschappen
Social and cultural anthropology (E)
Sociale en culturele antropologie
Society, law and religion (E)
Sociologie
Statistics: Quantitative Analysis in the Social Sciences (E)
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Transportation sciences : Traffic safety (E)
Transportation sciences : Transport Policy and Planning (E)
Urban studies (E)
Veiligheidswetenschappen
Vergelijkende en internationale politiek


Graduaten

HR-suppport
Maatschappelijk werk
Orthopedagogie (Orthopedagogische begeleiding)
Sociaal - cultureel werk
Syndicaal werk


Ba-na-ba

Buitengewoon onderwijs
Internationale samenwerking Noord-Zuid
Zorgverbreding en remediërend leren


Ma-na-ma

Bioethics (E)
Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)
China-Europe Business Studies (E)
Data science for business (E)
Development Evaluation and Management (E)
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (SP)
EU International Relations and Diplomacy Studies (E - F)
European Economic Studies (E - F)
European Integration (E)
European Interdisciplinary Studies (E - F)
European Law (E - F)
European Political and Governance Studies (E - F)
European Politics and Policies (E)
European Social Security (E)
European Union Law (E)
Fiscaal recht
Fiscaliteit
Globalisation and Development (E)
Governance and Development (E)
Human Resource Management (N - E)
Human Settlements (E)
Intellectual Property and ICT Law (E)
Internationaal en Europees recht
International and European Law (E)
Laws (E)
Publiek management
Santé Publique - Politique et Management des Système de Santé (F)
Sociaal recht
Urbanism, landscape and planning (E)


Postgraduaat

Casemanagement in de eerstelijnszorg
HR voor KMO\'s
Verpleegkunde: Coördinatie van de eerstelijnszorg


Schoolvak: Sociale wetenschappen

Professionele bachelor

Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Maatschappelijke veiligheid
Netwerkeconomie
Organisatie en management (Office management) : Health care management
Orthopedagogie
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk : Maatschappelijk werk
Sociaal werk : Maatschappelijke advisering
Sociaal werk : Personeelswerk
Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk : zonder afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie : Klinische psychologie
Toegepaste psychologie : Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie : zonder afstudeerrichtingen
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Care & vitaliteitsmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Coaching & wellbeingmanagement
Wellbeing- en vitaliteitsmanagement : Wellness & spamanagement


Academische bachelor

Agogische wetenschappen
Communicatiewetenschappen
Criminologische wetenschappen
Global communication (E)
International Affairs (E)
Mobiliteitswetenschappen
Onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen : zonder afstudeerrichtingen
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie : Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen en Sociologie : Sociologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie
Psychologie : Onderwijs
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : zonder afstudeerrichtingen
Sociaal-economische wetenschappen
Social sciences : Communication studies (E)
Social sciences : Political sciences (E)
Social sciences : Sociology (E)
Social-economic sciences (E)
Sociale en militaire wetenschappen (KMS)
Sociologie


Master

African Studies (E)
Agogische wetenschappen
Communicatiewetenschappen
Communicatiewetenschappen : Communicatiemanagement
Communicatiewetenschappen : Film- en televisiestudies
Communicatiewetenschappen : Journalistiek
Communicatiewetenschappen : Media en cultuur
Communicatiewetenschappen : Media, internet & globalisering
Communicatiewetenschappen : Media, journalistiek en politiek
Communicatiewetenschappen : Media, strategische communicatie en marketing
Communicatiewetenschappen : Mediastudies
Communicatiewetenschappen : Nieuwe media en maatschappij
Communicatiewetenschappen : Strategische communicatie
Communication studies : Journalism and Media in Europe (E)
Communication studies : New Media and Society in Europe (E)
Conflict and Development Studies (E)
Criminologische wetenschappen
Criminology (E)
Criminology: border crossing, security and social justice (E)
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
EU External Relations (E)
EU-studies
European Studies: Transnational and global perspectives (E)
Europese studies: Transnationale en mondiale perspectieven
Gender en diversiteit
Gezondheidsbevordering
Global Studies (Erasmus Mundus) (E)
Human Rights Law (E)
International Conflict and Security (E)
International Development (E)
International Law (E)
International Migration (E)
International Political Economy (E)
International Politics (E)
International Relations (E)
Internationale betrekkingen en diplomatie
Management en het beleid van de gezondheidszorg
Management en het beleid van de gezondheidszorg : Beleid
Management en het beleid van de gezondheidszorg : Management
Management, zorg en beleid in de gerontologie
Milieuwetenschap
Mobiliteitswetenschappen
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Overheidsmanagement en -beleid
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Political Science (E)
Political Strategy and Communication (E)
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen
Politieke wetenschappen : Internationale politiek
Politieke wetenschappen : Nationale politiek
Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : Theorie en Onderzoek
Psychology : Theory and research (E)
Rechten
Rechten : Burgerlijk- en procesrecht
Rechten : Criminologie
Rechten : Dual Master Comparative Corporate & Financial Law (E)
Rechten : Economisch recht
Rechten : Fiscaal recht
Rechten : Internationaal en Europees recht
Rechten : Onderzoeksmaster rechten
Rechten : Overheid en recht
Rechten : Publiek recht
Rechten : Rechten
Rechten : Sociaal recht
Rechten : Strafrecht
Rural Development (Erasmus Mundus) (E)
Samenleving, recht en religie
Seksuologie
Sociaal werk
Sociaal werk en sociaal beleid
Sociaal-economische wetenschappen
Social and cultural anthropology (E)
Sociale en culturele antropologie
Society, law and religion (E)
Sociologie
Statistics: Quantitative Analysis in the Social Sciences (E)
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Transportation sciences : Traffic safety (E)
Transportation sciences : Transport Policy and Planning (E)
Urban studies (E)
Veiligheidswetenschappen
Vergelijkende en internationale politiek


Ma-na-ma

Bioethics (E)
Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus) (E)
China-Europe Business Studies (E)
Data science for business (E)
Development Evaluation and Management (E)
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (SP)
EU International Relations and Diplomacy Studies (E - F)
European Economic Studies (E - F)
European Integration (E)
European Interdisciplinary Studies (E - F)
European Law (E - F)
European Political and Governance Studies (E - F)
European Politics and Policies (E)
European Social Security (E)
European Union Law (E)
Fiscaal recht
Fiscaliteit
Globalisation and Development (E)
Governance and Development (E)
Human Resource Management (N - E)
Human Settlements (E)
Intellectual Property and ICT Law (E)
Internationaal en Europees recht
International and European Law (E)
Laws (E)
Publiek management
Santé Publique - Politique et Management des Système de Santé (F)
Sociaal recht
Urbanism, landscape and planning (E)