Straathoekwerker (M/V/X)

Wat is, wat doet een straathoekwerker ?

Je werkt als maatschappelijk assistent met kansarme jongeren, druggebruikers, prostituees of thuislozen en je zoekt ze op in hun eigen milieu.
Je probeert hun sociale leefsituatie te verbeteren door te luisteren, door informatie te bieden en te adviseren in sociale aangelegenheden.

Als buurtwerker geef je aan bewoners van een specifieke buurt hulp en advies in verband met allerlei sociale problemen en neem je initiatieven ter bevordering van de socio-culturele werking van die buurt.

 

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Straathoekwerker te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - GraduaatHO - Bachelor

Gezinswetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor - HO )


Sociale readaptatiewetenschappen (Professionele bachelor - HO )

HO - Master

Sociaal werk (Master - HO )

Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector 

Wil je meer weten?Interessante links
 

Straathoekwerker (M/V/X)

Wat is, wat doet een Straathoekwerker ?

Je werkt als maatschappelijk assistent met kansarme jongeren, druggebruikers, prostituees of thuislozen en je zoekt ze op in hun eigen milieu.
Je probeert hun sociale leefsituatie te verbeteren door te luisteren, door informatie te bieden en te adviseren in sociale aangelegenheden.

Als buurtwerker geef je aan bewoners van een specifieke buurt hulp en advies in verband met allerlei sociale problemen en neem je initiatieven ter bevordering van de socio-culturele werking van die buurt.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Bemiddelaar welzijn

 

Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

Welke studierichting/opleiding moet of kan je volgen om Straathoekwerker te worden?

Verschillende wegen kunnen leiden naar een bepaald beroep. Onderwijskiezer geeft hier per studieniveau een overzicht van de basisopleiding(en) die wij logisch vinden voor dit beroep. Weet echter dat er vaak ook nog andere mogelijkheden zijn. Voor een aantal beroepen kan een specifieke opleiding wettelijk vereist zijn.

HO - GraduaatHO - Bachelor

Gezinswetenschappen (Professionele bachelor - HO )

Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijk werk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Maatschappelijke advisering (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Personeelswerk (Professionele bachelor - HO )

Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk (Professionele bachelor - HO )


Sociale readaptatiewetenschappen (Professionele bachelor - HO )

HO - Master

Sociaal werk (Master - HO )

Secundair volwassenenonderwijs


VDAB-opleidingen

Zoek of er een opleiding is op de website van VDAB.

 

Hoe zit het met dit beroep op de arbeidsmarkt?

        

Beroepssector 

Wil je meer weten?Interessante links