Schoolvak: Gedragswetenschappen

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Gezinswetenschappen
Human resources management
Netwerkeconomie
Orthopedagogie
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociaal werk : Kunst- en cultuurbemiddeling
Sociaal werk : Maatschappelijk werk
Sociaal werk : Maatschappelijke advisering
Sociaal werk : Personeelswerk
Sociaal werk : Sociaal-cultureel werk
Sociaal werk : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie : Klinische psychologie
Toegepaste psychologie : Schoolpsychologie en pedagogische psychologie


Academische bachelor

Agogische wetenschappen
Onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Politieke wetenschappen en Sociologie : Sociologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie
Psychologie : Onderwijs
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Sociologie


Master

Agogische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : Theorie en Onderzoek
Psychology : Theory and research (E)
Sociologie


Graduaten

Educatieve graduaatsopleiding secundair
HR-support
Maatschappelijk werk
Orthopedagogische begeleiding
Sociaal - cultureel werk
Syndicaal werk


Ba-na-ba

Autismespectrumstoornissen
Buitengewoon onderwijs


Schoolvak: Gedragswetenschappen

Master

Agogische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : Theorie en Onderzoek
Psychology : Theory and research (E)
Sociologie