Schoolvak: Psychologie

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Aardrijkskunde
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bedrijfsorganisatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bio-esthetiek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Biologie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Chemie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Economie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Elektriciteit
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Engels
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Frans
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Fysica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Geschiedenis
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Gezondheidsopvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Haartooi
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Informatica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Islamitische godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Katholieke godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Mechanica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Mode
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Muzikale opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Natuurwetenschappen
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Nederlands
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Nederlands als niet-thuistaal
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Niet-confessionele zedenleer
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Plastische opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Project kunstvakken
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Techniek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Wiskunde
Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Human resources management
Orthopedagogie
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie : Klinische psychologie
Toegepaste psychologie : Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen


Academische bachelor

Agogische wetenschappen
Onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie
Psychologie : Onderwijs
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen


Master

Agogische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
Gender en diversiteit
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : Theorie en Onderzoek
Psychology : Theory and research (E)


Graduaten

Orthopedagogische begeleiding


Ba-na-ba

Buitengewoon onderwijs
Meertalig onderwijs
Zorgverbreding en remedi?rend leren


Postgraduaat

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
Geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en ouderen
Perinatale psychologie
Sportpsychologie


Schoolvak: Psychologie

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Educatieve opleiding: Lager onderwijs
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Aardrijkskunde
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bedrijfsorganisatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Bio-esthetiek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Biologie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Chemie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Economie
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Elektriciteit
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Engels
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Frans
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Fysica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Geschiedenis
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Gezondheidsopvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Haartooi
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Informatica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Islamitische godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Katholieke godsdienst
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Lichamelijke opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Mechanica
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Mode
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Muzikale opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Natuurwetenschappen
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Nederlands
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Nederlands als niet-thuistaal
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Niet-confessionele zedenleer
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Plastische opvoeding
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Project algemene vakken / Maatschappelijke vorming
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Project kunstvakken
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Techniek
Educatieve opleiding: Secundair onderwijs : Wiskunde
Ergotherapie
Gezinswetenschappen
Human resources management
Orthopedagogie
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Toegepaste gezondheidswetenschappen
Toegepaste psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie : Klinische psychologie
Toegepaste psychologie : Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen


Master

Agogische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
Gender en diversiteit
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : Theorie en Onderzoek
Psychology : Theory and research (E)