Gezinswetenschappen - Professionele bachelor

 

Algemene info


Ben je geboeid door relaties tussen mensen, door hun drijfveren en door wat hen bindt?
Wil je gezinsrelaties beter begrijpen en ze leren ondersteunen?
De opleiding Gezinswetenschappen biedt je die kans.
Het is een opleiding binnen Sociaal Agogisch Werk die op een toegankelijke manier samenbrengt wat er in verschillende disciplines wordt onderzocht over gezin en samenleving.
Gezinswetenschappen is een multidisciplinaire en generalistische opleiding die vooral gericht is op het behandelen en begrijpen van opvoedings- en relationele problemen vanuit en in de gezinscontext.
Gezinswetenschappen leert je gezinnen begeleiden op een wetenschappelijk onderbouwde manier, met veel empathie en respect voor de eigenheid van elk gezin.
Het doel is om gezinnen te ondersteunen, vanuit hun eigen kracht, in hun streven naar duurzame, kwaliteitsvolle relaties.

De opleiding biedt:
- een theoretische basiskennis over de relaties tussen mensen en over de relatie mens-gezin-samenleving;
- een toegepaste kennis van de hulpverlening aan gezinnen, het algemeen welzijnsbeleid en het gezinsbeleid;
- de vaardigheden om gezinnen op een professionele manier te ondersteunen en te begeleiden;
- een professionele houding om te functioneren in een team en voor het opnemen van een coördinerende rol
- een kritische reflectie op de verworven kennis en vaardigheden en op het eigen functioneren.
Studenten worden voorbereid voor verschillende functies in de brede welzijnssector.
Het is een multidisciplinaire en generalistische opleiding die vooral gericht is op het behandelen en begrijpen van opvoedings- en relationele problemen vanuit en in de gezinscontext.
De opleiding kent twee verschillende opleidingstrajecten: • Modeltraject voor studenten zonder werkervaring: werkplekleren
  In het eerste jaar krijg je vooral de algemene menswetenschappen zoals Sociologie, Filosofie, Psychologie, Pedagogie, Ethiek en Economie.
  Je krijgt minstens drie dagen per week les, met extra begeleiding en meer tijd voor projectwerk.
  Daarnaast is er een uitgebreide kennismaking met het werkveld.
  Vanaf het tweede jaar ga je twee tot drie dagen per week Werkplekwerken.
  Dat is een uitgebreide vorm van stage: je past niet alleen toe wat je in de lessen leerde, je draait ook echt mee op de werkvloer in de sociale economie.
  Je volgt nog één dag les, de overige dagen worden behouden voor terugkoppeling, coaching en intervisie.
  Het derde jaar kent hetzelfde ritme, je kiest dan zelf de organisatie voor praktijkleren, gekoppeld aan je oriëntatie Kinderen of Ouderen.

 • Modeltraject voor studenten met levens- en werkervaring: werkstudententraject
  Ook als je al werkt of als je zelf een gezin hebt, kun je Gezinswetenschappen studeren.
  Je kiest dan voor een traject dat de combinatie opleiding-werk-gezin mogelijk maakt.
  Je volgt gedurende de drie jaren 1 dag les per week.
  Praktijkleren is afhankelijk van je relevante levens- en/of werkervaring.  
  De nadruk ligt op zelfstudie en inbreng van de eigen ervaring.


Voor wie?
De opleiding is vooral gericht naar jongeren en volwassenen die interesse hebben voor een sociaal en mensgericht beroep met als uitgangspunt het gezin, relaties, opvoeding. 
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Studiepunten

180

Gezinswetenschappen - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Ben je geboeid door relaties tussen mensen, door hun drijfveren en door wat hen bindt?
Wil je gezinsrelaties beter begrijpen en ze leren ondersteunen?
De opleiding Gezinswetenschappen biedt je die kans.
Het is een opleiding binnen Sociaal Agogisch Werk die op een toegankelijke manier samenbrengt wat er in verschillende disciplines wordt onderzocht over gezin en samenleving.
Gezinswetenschappen is een multidisciplinaire en generalistische opleiding die vooral gericht is op het behandelen en begrijpen van opvoedings- en relationele problemen vanuit en in de gezinscontext.
Gezinswetenschappen leert je gezinnen begeleiden op een wetenschappelijk onderbouwde manier, met veel empathie en respect voor de eigenheid van elk gezin.
Het doel is om gezinnen te ondersteunen, vanuit hun eigen kracht, in hun streven naar duurzame, kwaliteitsvolle relaties.

De opleiding biedt:
- een theoretische basiskennis over de relaties tussen mensen en over de relatie mens-gezin-samenleving;
- een toegepaste kennis van de hulpverlening aan gezinnen, het algemeen welzijnsbeleid en het gezinsbeleid;
- de vaardigheden om gezinnen op een professionele manier te ondersteunen en te begeleiden;
- een professionele houding om te functioneren in een team en voor het opnemen van een coördinerende rol
- een kritische reflectie op de verworven kennis en vaardigheden en op het eigen functioneren.
Studenten worden voorbereid voor verschillende functies in de brede welzijnssector.
Het is een multidisciplinaire en generalistische opleiding die vooral gericht is op het behandelen en begrijpen van opvoedings- en relationele problemen vanuit en in de gezinscontext.
De opleiding kent twee verschillende opleidingstrajecten: • Modeltraject voor studenten zonder werkervaring: werkplekleren
  In het eerste jaar krijg je vooral de algemene menswetenschappen zoals Sociologie, Filosofie, Psychologie, Pedagogie, Ethiek en Economie.
  Je krijgt minstens drie dagen per week les, met extra begeleiding en meer tijd voor projectwerk.
  Daarnaast is er een uitgebreide kennismaking met het werkveld.
  Vanaf het tweede jaar ga je twee tot drie dagen per week Werkplekwerken.
  Dat is een uitgebreide vorm van stage: je past niet alleen toe wat je in de lessen leerde, je draait ook echt mee op de werkvloer in de sociale economie.
  Je volgt nog één dag les, de overige dagen worden behouden voor terugkoppeling, coaching en intervisie.
  Het derde jaar kent hetzelfde ritme, je kiest dan zelf de organisatie voor praktijkleren, gekoppeld aan je oriëntatie Kinderen of Ouderen.

 • Modeltraject voor studenten met levens- en werkervaring: werkstudententraject
  Ook als je al werkt of als je zelf een gezin hebt, kun je Gezinswetenschappen studeren.
  Je kiest dan voor een traject dat de combinatie opleiding-werk-gezin mogelijk maakt.
  Je volgt gedurende de drie jaren 1 dag les per week.
  Praktijkleren is afhankelijk van je relevante levens- en/of werkervaring.  
  De nadruk ligt op zelfstudie en inbreng van de eigen ervaring.


Voor wie?
De opleiding is vooral gericht naar jongeren en volwassenen die interesse hebben voor een sociaal en mensgericht beroep met als uitgangspunt het gezin, relaties, opvoeding. 
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Odisee - Campus Schaarbeek

Kinderen en jongeren

Volwassenen en ouderen
Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Heb je geen diploma SO, dan kun je starten, op voorwaarde dat je met succes de toelatingsproef aflegt.
Dat is geen schools examen, veeleer een evaluatie van je lees- en taalvaardigheid.
Aan de hand van een meerkeuzevragenlijst peilen we naar je leesvaardigheden.
Je krijgt ook een stelling over een actueel gezinsthema waarover je je eigen mening beknopt op papier zet.
Na de schrijftest heb je een gesprek met een van de docenten over je motivatie.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Gezinswetenschappen 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Cultuurwetenschappen, Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Gezinswetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Gezinswetenschappen

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Criminologische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering CampusPsychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Seksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Odisee, Campus Schaarbeek

Werkstudententraject

Instellingen

Huart Hamoirlaan 136  1030 Schaarbeek
02 240 68 40    


Beroepsuitwegen

Als Gezinswetenschapper ben je getraind om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvolle relaties.
Je hebt zicht in de vaak complexe gezinsverhoudingen en je bent in staat om een passende begeleiding te bieden als het fout gaat.
Werken met mensen, ook als ze kwetsbaar zijn, is een boeiende opdracht.
Je kan met dit diploma in heel wat sectoren terecht, ook de functies die je kan opnemen zijn heel divers: Gezinswetenschappers werken in vele verschillende maatschappelijke contexten: kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen, vluchtelingen, migranten, personen met een handicap, kansarmen, ouders en opvoeders, ….

Ook een baan bij het vormingswerk in de socio-culturele sector, het justitieel welzijnswerk of bij de politie is mogelijk.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Consulent welzijnswerk
Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)
Opvoeder-begeleider
Relatie- en gezinsbemiddelaar
Sociale en gezinsinterveniënt
Straathoekwerker

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Gezinswetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 13-03-2017

Gezinswetenschappen - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Ben je geboeid door relaties tussen mensen, door hun drijfveren en door wat hen bindt?
Wil je gezinsrelaties beter begrijpen en ze leren ondersteunen?
De opleiding Gezinswetenschappen biedt je die kans.
Het is een opleiding binnen Sociaal Agogisch Werk die op een toegankelijke manier samenbrengt wat er in verschillende disciplines wordt onderzocht over gezin en samenleving.
Gezinswetenschappen is een multidisciplinaire en generalistische opleiding die vooral gericht is op het behandelen en begrijpen van opvoedings- en relationele problemen vanuit en in de gezinscontext.
Gezinswetenschappen leert je gezinnen begeleiden op een wetenschappelijk onderbouwde manier, met veel empathie en respect voor de eigenheid van elk gezin.
Het doel is om gezinnen te ondersteunen, vanuit hun eigen kracht, in hun streven naar duurzame, kwaliteitsvolle relaties.

De opleiding biedt:
- een theoretische basiskennis over de relaties tussen mensen en over de relatie mens-gezin-samenleving;
- een toegepaste kennis van de hulpverlening aan gezinnen, het algemeen welzijnsbeleid en het gezinsbeleid;
- de vaardigheden om gezinnen op een professionele manier te ondersteunen en te begeleiden;
- een professionele houding om te functioneren in een team en voor het opnemen van een coördinerende rol
- een kritische reflectie op de verworven kennis en vaardigheden en op het eigen functioneren.
Studenten worden voorbereid voor verschillende functies in de brede welzijnssector.
Het is een multidisciplinaire en generalistische opleiding die vooral gericht is op het behandelen en begrijpen van opvoedings- en relationele problemen vanuit en in de gezinscontext.
De opleiding kent twee verschillende opleidingstrajecten: • Modeltraject voor studenten zonder werkervaring: werkplekleren
  In het eerste jaar krijg je vooral de algemene menswetenschappen zoals Sociologie, Filosofie, Psychologie, Pedagogie, Ethiek en Economie.
  Je krijgt minstens drie dagen per week les, met extra begeleiding en meer tijd voor projectwerk.
  Daarnaast is er een uitgebreide kennismaking met het werkveld.
  Vanaf het tweede jaar ga je twee tot drie dagen per week Werkplekwerken.
  Dat is een uitgebreide vorm van stage: je past niet alleen toe wat je in de lessen leerde, je draait ook echt mee op de werkvloer in de sociale economie.
  Je volgt nog één dag les, de overige dagen worden behouden voor terugkoppeling, coaching en intervisie.
  Het derde jaar kent hetzelfde ritme, je kiest dan zelf de organisatie voor praktijkleren, gekoppeld aan je oriëntatie Kinderen of Ouderen.

 • Modeltraject voor studenten met levens- en werkervaring: werkstudententraject
  Ook als je al werkt of als je zelf een gezin hebt, kun je Gezinswetenschappen studeren.
  Je kiest dan voor een traject dat de combinatie opleiding-werk-gezin mogelijk maakt.
  Je volgt gedurende de drie jaren 1 dag les per week.
  Praktijkleren is afhankelijk van je relevante levens- en/of werkervaring.  
  De nadruk ligt op zelfstudie en inbreng van de eigen ervaring.


Voor wie?
De opleiding is vooral gericht naar jongeren en volwassenen die interesse hebben voor een sociaal en mensgericht beroep met als uitgangspunt het gezin, relaties, opvoeding. 
Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Odisee - Campus Schaarbeek

Kinderen en jongeren

Volwassenen en ouderen
Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Heb je geen diploma SO, dan kun je starten, op voorwaarde dat je met succes de toelatingsproef aflegt.
Dat is geen schools examen, veeleer een evaluatie van je lees- en taalvaardigheid.
Aan de hand van een meerkeuzevragenlijst peilen we naar je leesvaardigheden.
Je krijgt ook een stelling over een actueel gezinsthema waarover je je eigen mening beknopt op papier zet.
Na de schrijftest heb je een gesprek met een van de docenten over je motivatie.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Gezinswetenschappen 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Cultuurwetenschappen, Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Gezinswetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Gezinswetenschappen

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Criminologische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management en beleid van de gezondheidszorg - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering CampusPsychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Seksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Odisee, Campus Schaarbeek

Werkstudententraject

Instellingen

Huart Hamoirlaan 136  1030 Schaarbeek
02 240 68 40    


Beroepsuitwegen

Als Gezinswetenschapper ben je getraind om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvolle relaties.
Je hebt zicht in de vaak complexe gezinsverhoudingen en je bent in staat om een passende begeleiding te bieden als het fout gaat.
Werken met mensen, ook als ze kwetsbaar zijn, is een boeiende opdracht.
Je kan met dit diploma in heel wat sectoren terecht, ook de functies die je kan opnemen zijn heel divers: Gezinswetenschappers werken in vele verschillende maatschappelijke contexten: kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen, vluchtelingen, migranten, personen met een handicap, kansarmen, ouders en opvoeders, ….

Ook een baan bij het vormingswerk in de socio-culturele sector, het justitieel welzijnswerk of bij de politie is mogelijk.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Consulent welzijnswerk
Monitor begeleider in de sociale economie ( knelpuntberoep)
Opvoeder-begeleider
Relatie- en gezinsbemiddelaar
Sociale en gezinsinterveniënt
Straathoekwerker

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Gezinswetenschappen


Gegevens bijgewerkt tot 13-03-2017