Opleiding: Gezinswetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Cultuurwetenschappen, Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Heb je geen diploma SO, dan kun je starten, op voorwaarde dat je met succes de toelatingsproef aflegt.
Dat is geen schools examen, veeleer een evaluatie van je lees- en taalvaardigheid.
Aan de hand van een meerkeuzevragenlijst peilen we naar je leesvaardigheden.
Je krijgt ook een stelling over een actueel gezinsthema waarover je je eigen mening beknopt op papier zet.
Na de schrijftest heb je een gesprek met een van de docenten over je motivatie.

 
Klemtonen
 

Ben je geboeid door relaties tussen mensen, door hun drijfveren en door wat hen bindt? Wil je gezinsrelaties beter begrijpen en ze leren ondersteunen? De bachelor in Gezinswetenschappen brengt heel toegankelijk samen wat in verschillende sociaal-agogische disciplines wordt onderzocht over het gezin en de samenleving.


Tijdens de opleiding leer je verschillende manieren om gezinnen, partners en kinderen vanuit hun eigen kracht te begeleiden. In het eerste jaar staan vooral algemene menswetenschappen zoals sociologie, filosofie, psychologie, pedagogie en economie op het programma. In het tweede jaar verschuift de focus naar het gezin zelf. Je bestudeert de relatie tussen partners: hoe verloopt een partnerkeuze, welke rol speelt seksualiteit en hoe communiceren gezinsleden met elkaar? Ook de ouder-kindrelatie en de opvoeding komen op de voorgrond: wat is een ‘goede’ opvoeding en hoe kun je ouders ondersteunen? In het derde jaar verdiep je je nog meer in het functioneren van gezinnen en ontdek je specifieke begeleidingsmethodes.


Werken met mensen leer je al doende, op de werkplek. In het eerste jaar maak je als vrijwilliger kennis met de sociale sector. In het tweede en derde jaar duik je er nog dieper in en ga je echt deeltijds werkplekleren. Ook projectwerk laat je al doende leren. In je eerste en tweede jaar werk je in kleine groepen rond praktijkgerichte thema’s zoals armoede, diversiteit, geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg, gender... En in je derde jaar kies je de doelgroepen die het best aansluiten bij je interesses: wil je vooral met kinderen en jongeren werken of wil je liever volwassenen en ouderen begeleiden? Jij beslist.


Dit diploma geeft je toegang tot heel uiteenlopende sociale organisaties en voorzieningen. Je wordt getraind om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvolle relaties, én je bent in staat om een passende begeleiding te bieden waar het fout gaat.


PS. Ook als je al werkt of kinderen hebt, kun je Gezinswetenschappen studeren. Je kiest dan het traject voor volwassenen dat het mogelijk maakt om je opleiding te combineren met je job en je gezin.


Voor wie?
Als je sociaal geëngageerd bent, je droomt van een beroep waarin mensen centraal staan, en de thema's gezin, relaties en opvoeding zijn jouw passie, dan zit je goed bij deze opleiding.
Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om te starten.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als Gezinswetenschapper ben je getraind om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvolle relaties.
Je hebt zicht in de vaak complexe gezinsverhoudingen en je bent in staat om een passende begeleiding te bieden als het fout gaat.
Werken met mensen, ook als ze kwetsbaar zijn, is een boeiende opdracht.
Je kan met dit diploma in heel wat sectoren terecht, ook de functies die je kan opnemen zijn heel divers: Gezinswetenschappers werken in vele verschillende maatschappelijke contexten: kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen, vluchtelingen, migranten, personen met een handicap, kansarmen, ouders en opvoeders, ….

Ook een baan bij het vormingswerk in de socio-culturele sector, het justitieel welzijnswerk of bij de politie is mogelijk.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Odisee, Campus Schaarbeek (14C)
    Huart Hamoirlaan 136
1030 Schaarbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.