Opleiding: Gezinswetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Cultuurwetenschappen, Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Heb je geen diploma SO, dan kun je starten, op voorwaarde dat je met succes de toelatingsproef aflegt.
Dat is geen schools examen, veeleer een evaluatie van je lees- en taalvaardigheid.
Aan de hand van een meerkeuzevragenlijst peilen we naar je leesvaardigheden.
Je krijgt ook een stelling over een actueel gezinsthema waarover je je eigen mening beknopt op papier zet.
Na de schrijftest heb je een gesprek met een van de docenten over je motivatie.

 
Klemtonen
 

In deze opleiding leer je gezinnen ondersteunen op een wetenschappelijk onderbouwde manier.

Het is een multidisciplinaire en generalistische opleiding die focust op het behandelen en begrijpen van opvoedings- en relationele problemen vanuit en in de gezinscontext.
Je leert gezinnen begeleiden op een wetenschappelijk onderbouwde manier, met veel empathie en respect voor de eigenheid van elk gezin. Het doel is om gezinnen te ondersteunen, vanuit hun eigen kracht, in hun streven naar duurzame, kwaliteitsvolle relaties.
Op je programma staan:
- een theoretische basiskennis over de relaties tussen mensen en over de relatie mens-gezin-samenleving;
- een toegepaste kennis van de hulpverlening aan gezinnen, het algemeen welzijnsbeleid en het gezinsbeleid;
- de vaardigheden om gezinnen op een professionele manier te ondersteunen en te begeleiden;
- een professionele houding om te functioneren in een team en voor het opnemen van een coördinerende rol;
- een kritische reflectie op de verworven kennis en vaardigheden en op je eigen functioneren.


Dankzij deze brede basisopleiding word je stevig voorbereid voor verschillende functies in de brede welzijnssector. De opleiding wordt ingericht volgens twee verschillende opleidingstrajecten:
Het modeltraject voor studenten zonder werkervaring waarbij je in het eerste jaar van je opleiding
vooral algemene menswetenschappen terugvindt op je programma: sociologie, filosofie, psychologie, pedagogie, ethiek en economie. Je krijgt minstens drie dagen per week les, met extra begeleiding en meer tijd voor projectwerk.
Daarnaast maak je ook uitgebreid kennis met het werkveld.
Vanaf het tweede jaar ga je twee tot drie dagen per week werkplekleren. Je past dan niet alleen toe wat je in de lessen leerde, je draait ook echt mee op de werkvloer in de sociale economie. Je volgt nog één dag les, de overige dagen worden behouden voor terugkoppeling, coaching en intervisie.
Het derde jaar kent hetzelfde ritme, je kiest dan zelf de organisatie voor praktijkleren, gekoppeld aan je oriëntatie Kinderen of Ouderen.
Werk je al zelf of heb je een gezin en wil je Gezinswetenschappen studeren? Dat kan met het modeltraject voor studenten met levens- en werkervaring of het werkstudententraject waarin de combinatie werk-opleiding-gezin praktisch mogelijk is.. Je volgt gedurende de drie jaren 1 dag les per week. Praktijkleren is afhankelijk van je relevante levens- en/of werkervaring. Bij dit traject ligt de nadruk op zelfstudie en inbreng van je eigen ervaring.

Is deze opleiding iets voor jou?
Je bent geboeid door relaties tussen mensen, door hun drijfveren en door wat hen bindt. En je wil gezinsrelaties beter begrijpen en ze leren ondersteunen. Heb je interesse in een sociaal en mensgericht beroep waarin het gezin, relaties en opvoeding centraal staan? Dan zit je in deze opleiding zeker op je plaats. Een specifieke vooropleiding is niet nodig.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als Gezinswetenschapper ben je getraind om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvolle relaties.
Je hebt zicht in de vaak complexe gezinsverhoudingen en je bent in staat om een passende begeleiding te bieden als het fout gaat.
Werken met mensen, ook als ze kwetsbaar zijn, is een boeiende opdracht.
Je kan met dit diploma in heel wat sectoren terecht, ook de functies die je kan opnemen zijn heel divers: Gezinswetenschappers werken in vele verschillende maatschappelijke contexten: kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen, vluchtelingen, migranten, personen met een handicap, kansarmen, ouders en opvoeders, ….

Ook een baan bij het vormingswerk in de socio-culturele sector, het justitieel welzijnswerk of bij de politie is mogelijk.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Odisee, Campus Schaarbeek (14C)
    Huart Hamoirlaan 136
1030 Schaarbeek
 
Gegevens bijgewerkt tot 30-11-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.