Schoolvak: Opvoedkunde

Professionele bachelor

Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
Gezinswetenschappen
Orthopedagogie
Orthopedagogie : Toegepaste jeugdcriminologie
Pedagogie van het jonge kind
Sociale readaptatiewetenschappen
Toegepaste psychologie : Arbeids- en organisatiepsychologie
Toegepaste psychologie : Klinische psychologie
Toegepaste psychologie : Schoolpsychologie en pedagogische psychologie
Toegepaste psychologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen


Academische bachelor

Agogische wetenschappen
Muziek : Muziekpedagogie
Onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Pedagogische wetenschappen : Sociale agogiek
Pedagogische wetenschappen : zonder specifieke afstudeerrichtingen
Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Psychologie : Klinische psychologie
Psychologie : Onderwijs
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie
Psychologie : zonder specifieke afstudeerrichtingen


Master

Agogische wetenschappen
Educatieve masteropleiding Gedragswetenschappen
Educatieve studies
Educational sciences (E)
Educational studies (E)
Onderwijskunde
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Klinische orthopedagogiek en Disability Studies
Pedagogische wetenschappen : Onderwijs- en vormingswetenschappen
Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek
Pedagogische wetenschappen : Pedagogiek en onderwijskunde
Psychologie : Klinische psychologie kinderen en jongeren
Psychologie : Klinische psychologie volwassenen en ouderen


Graduaten

Educatieve graduaatsopleiding secundair
Orthopedagogische begeleiding


Ba-na-ba

Autismespectrumstoornissen
Buitengewoon onderwijs
Orthopedagogisch management
Zorgverbreding en remedi?rend leren


Schoolvak: Opvoedkunde